Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 01/02/2023
002/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,152.00 01/02/2023
003/2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1/IČO:36631124 časopis 2023 64.00 01/02/2023
004/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344.40 01/10/2023
005/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344.40 01/10/2023
006/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 964.51 01/10/2023
007/2023 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/10/2023
008/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 01/10/2023
009/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 42.24 01/16/2023
010/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25.49 01/16/2023
011/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 01/16/2023
012/2023 FOGI, s. r. o. Piaristická 2 949 01 Nitra/IČO:47529679 preprava hrobka 420.00 01/19/2023
013/2023 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 165.60 01/19/2023
014/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 02/01/2023
016/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 02/01/2023
017/2023 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 722.66 02/02/2023
018/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 02/02/2023
019/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/03/2023
020/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,140.00 02/03/2023
021/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 132.91 02/08/2023
022/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,253.28 02/08/2023
023/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 02/08/2023
024/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.26 02/10/2023
025/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 02/10/2023
026/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/10/2023
027/2023 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava/IČO:00164721 časopis 13.60 02/21/2023
028/2023 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90.00 02/21/2023
029/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/02/2023
030/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie kníh 500.00 03/02/2023
031/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie kníh 2,000.00 03/02/2023
032/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie umeleckých diel 500.00 03/02/2023
033/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie umeleckých diel 2,000.00 03/02/2023
034/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 03/02/2023
035/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 03/07/2023
036/2023 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy DP 12.70 03/07/2023
037/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 393.62 03/07/2023
038/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 42.65 03/07/2023
039/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 03/07/2023
040/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 03/07/2023
041/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,362.00 03/07/2023
042/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 03/14/2023
043/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelárske služby 101.72 03/14/2023
044/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 100.00 03/14/2023
045/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,097.29 03/14/2023
046/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/14/2023
047/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.37 03/14/2023
048/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 03/14/2023
049/2023 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 26.90 03/20/2023
050/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 audiosprievodca 6,614.40 03/20/2023
051/2023 City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava/IČO: 35955511 preklady 1,500.00 03/30/2023
052/2023 City TV, s. r. o. Prokopova 1, 851 01 Bratislava/IČO: 35955511 načítanie textov 1,600.00 03/30/2023
053/2023 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 212.38 03/31/2023
054/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.08 03/31/2023
055/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 135.29 03/31/2023
056/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad MS office 204.00 03/31/2023
057/2023 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad Eset 390.00 03/31/2023
058/2023 Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO B. S. Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO: 14253551 inštalácia exponátov 15,900.00 03/31/2023
059/2023 Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO B. S. Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO: 14253551 vizuál hrobka 15,000.00 03/31/2023
060/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,008.00 04/05/2023
061/2023 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 70.92 04/05/2023
062/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 04/05/2023
063/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 04/05/2023
064/2023 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad/IČO:36465895 revízia 117.60 04/12/2023
065/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/12/2023
066/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40.02 04/12/2023
067/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 04/12/2023
068/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/12/2023
069/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO 480.00 04/21/2023
070/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 VO 480.00 04/21/2023
071/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 107.05 04/21/2023
072/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 899.76 04/21/2023
073/2023 Tatrasklo Poprad s.r.o. Kmeťová 4333 058 01 Poprad/IČO: 50755366 výmena skla 237.00 04/21/2023
074/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 1.99 04/21/2023
075/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 198.43 04/21/2023
076/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 25.49 04/21/2023
077/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 04/21/2023
078/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 05/03/2023
079/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 05/03/2023
080/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 05/03/2023
081/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,236.00 05/04/2023
082/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky 30.00 05/04/2023
083/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/05/2023
084/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 111.72 05/05/2023
085/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 05/12/2023
086/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.24 05/12/2023
087/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 05/12/2023
088/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 05/15/2023
089/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 815.90 05/15/2023
090/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 93.36 05/15/2023
091/2023 PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kronika 24.78 05/29/2023
092/2023 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO: 36468924 náplne do tlačiarní 320.22 05/29/2023
093/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 382.90 05/29/2023
094/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 06/05/2023
095/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 06/05/2023
096/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 47.60 06/05/2023
097/2023 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra/IČO:00166723 publikácia 27.01 06/05/2023
098/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 06/05/2023
099/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 787.56 06/06/2023
100/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 30.84 06/06/2023
101/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,687.00 06/06/2023
102/2023 Eneco, s.r.o. Budovateľská 11628/38 080 01 Prešov/IČO:36468002 energetické hodnotenie 2,280.00 06/06/2023
103/2023 Eneco, s.r.o. Budovateľská 11628/38 080 01 Prešov/IČO:36468002 energetické hodnotenie 2. časť 240.00 06/06/2023
104/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 111.72 06/12/2023
105/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/12/2023
106/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 06/12/2023
107/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.68 06/12/2023
108/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelársky materiál 170.92 06/12/2023
109/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 06/12/2023
110/2023 ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde/IČO:52323382 komisionársky predaj 62.50 06/22/2023
111/2023 Prima deseo, s. r. o. Sibírska 7429/2 080 01 Prešov/IČO:54402492 verejné obstarávanie 480.00 06/22/2023
112/2023 WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava/IČO:35796111 ochranné sklo 82.00 06/22/2023
113/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky 12.00 06/22/2023
114/2023 Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20 460 06 Liberec Česká republika komisionársky predaj 156.30 06/28/2023
115/2023 TAG design s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 web 296.64 07/03/2023
116/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 135.29 07/03/2023
117/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice/IČO:50528041 ochrana osobných údajov 36.00 07/03/2023
118/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 07/03/2023
119/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 07/03/2023
120/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 07/03/2023
121/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 07/03/2023
122/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 07/03/2023
123/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,260.40 07/04/2023
124/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109.60 07/04/2023
125/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109.60 07/04/2023
126/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109.60 07/04/2023
127/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109.60 07/04/2023
128/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dobropis -109.60 07/04/2023
129/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109.60 07/04/2023
130/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109.60 07/04/2023
131/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109.60 07/04/2023
132/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109.60 07/04/2023
133/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109.60 07/04/2023
134/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -109.60 07/04/2023
135/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 dopropis -54.80 07/04/2023
136/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 07/07/2023
137/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 262.44 07/07/2023
138/2023 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova Business Center Krasovského 14, 851 01 Bratislava/IČO:36396222 mzdový program 25.49 07/07/2023
139/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 16.20 07/07/2023
140/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40.82 07/10/2023
141/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 07/10/2023
142/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 07/10/2023
143/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,246.00 07/10/2023
144/2023 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 návleky 12.00 07/10/2023
145/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,048.24 07/12/2023
146/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 86.92 07/12/2023
147/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344.40 07/12/2023
148/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344.40 07/12/2023
149/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 07/12/2023
150/2023 Laboratorium Datowań Bezwzględnych Cianowice, ul. Krakowska 244 32-043 Skała C14 - LSC datovanie AV 440.00 07/17/2023
151/2023 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 dielenský materiál 225.36 07/19/2023
152/2023 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad oprava pokladne 18.00 07/19/2023
153/2023 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad toner 20.40 07/19/2023
154/2023 Železiarstvo Poprad, s.r.o. Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad/IČO:47058820 materiál na AV 38.04 07/19/2023
155/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 08/02/2023
156/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 08/02/2023
157/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 08/02/2023
158/2023 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava/IČO:00164721 zborník 8.40 08/02/2023
159/2023 Scholmobile, s.r.o. Kuzmányho nábrežie 1740/44 960 01 Zvolen/IČO:52045331 zvýšenie hygienických štandardov - tovar IROP 21,151.97 08/02/2023
160/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 08/07/2023
161/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 16.20 08/07/2023
162/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,323.00 08/07/2023
163/2023 GOTANA GROUP, s.r.o.,Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce/IČO:47441232 dotykový monitor 1,690.00 08/07/2023
164/2023 Internát Teslák Peter Gajan Kukučínova 2, Stropkov 091 01 ubytovanie AV 172.80 08/07/2023
165/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 88.85 08/07/2023
166/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,061.42 08/07/2023
167/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet -2.40 08/10/2023
168/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 08/10/2023
169/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 08/10/2023
170/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 41.12 08/10/2023
171/2023 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad/IČO:36465895 oprava 29.42 08/14/2023
172/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet -2.40 08/22/2023
173/2023 Joma Travel, s.r.o. Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky/IČO:46961747 inzercia reklama 300.00 08/22/2023
174/2023 SpišArt s.r.o. Nová 500/66 Levoča 054 01/IČO:47525606 mobilná aplikácia IROP 2,800.00 08/22/2023
175/2023 SpišArt s.r.o. Nová 500/66 Levoča 054 01/IČO:47525606 virtualizácia expozícií - IROP 2,500.00 08/22/2023
176/2023 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 výroba a tlač propagačných materiálov 1,095.60 08/22/2023
177/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 audiosprievodca - IROP 9,619.20 09/05/2023
178/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 softvér - IROP 2,310.00 09/05/2023
179/2023 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 IKT - IROP 14,440.86 09/05/2023
180/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,183.00 09/05/2023
181/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 09/05/2023
182/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 28.00 09/05/2023
183/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 389.62 09/05/2023
184/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.39 09/05/2023
185/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 09/05/2023
186/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 09/05/2023
187/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889.20 09/11/2023
188/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.18 09/11/2023
189/2023 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava/IČO: 35974133 rámy na obrazy 150.00 09/11/2023
190/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 09/11/2023
191/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 09/11/2023
192/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 09/11/2023
193/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 95.69 09/11/2023
194/2023 SK restauro s.r.o. Mgr. art. Štefan Kocka Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO: 55094139 reštaurovanie 3,000.00 09/22/2023
195/2023 SK restauro s.r.o. Mgr. art. Štefan Kocka Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO: 55094139 reštaurovanie 800.00 09/22/2023
196/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie 5,000.00 09/22/2023
197/2023 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 reštaurovanie 1,250.00 09/22/2023
198/2023 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač propagačných materiálov 945.00 09/22/2023
199/2023 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač propagačných materiálov 510.00 09/22/2023
200/2023 ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde/IČO:52323382 komisionársky predaj 34.50 09/22/2023
201/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 100.64 09/22/2023
202/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,098.80 09/22/2023
203/2023 Otokar Weis - Weba, A. Dubčeka 375/35, Žiar nad Hronom/IČO:33992819 materiál na tvorivé dielne 45.50 09/22/2023
204/2023 Otokar Weis - Weba, A. Dubčeka 375/35, Žiar nad Hronom/IČO:33992819 materiál na tvorivé dielne 105.00 09/22/2023
205/2023 Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR Františkánska 4, 917 01 Trnava/IČO: 34792937 reklama 360.00 09/26/2023
206/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 tlač 47.82 10/05/2023
207/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 10/05/2023
208/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 10/05/2023
209/2023 TOPART 96, spol. s r.o. Ulica SNP 712, 059 16 Hranovnica IČO/31727468 vizitky 69.96 10/05/2023
210/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 10/05/2023
211/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,701.00 10/05/2023
212/2023 TAG design s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 web - aktualizácia 134.28 10/05/2023
213/2023 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova Business Center Krasovského 14, 851 01 Bratislava/IČO:36396222 mzdový program 135.29 10/05/2023
214/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice/IČO:50528041 ochrana osobných údajov 36.00 10/05/2023
215/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 10/12/2023
216/2023 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova Business Center Krasovského 14, 851 01 Bratislava/IČO:36396222 mzdový program 25.49 10/12/2023
217/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 oprava-baterka 332.88 10/12/2023
218/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.66 10/12/2023
219/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 10/12/2023
220/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 10/12/2023
221/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -22.15 10/20/2023
222/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -219.23 10/20/2023
223/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -191.48 10/20/2023
224/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -16.32 10/20/2023
225/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -17.56 10/20/2023
226/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -156.35 10/20/2023
227/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -15.13 10/20/2023
228/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina -141.43 10/20/2023
229/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
230/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
231/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
232/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
233/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
234/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
235/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
236/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 oprava elektrina 0.00 10/20/2023
237/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 78.23 10/20/2023
238/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,020.84 10/20/2023
239/2023 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia 78.20 10/20/2023
240/2023 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia 98.00 10/20/2023
241/2023 SNK, Námestie J. C. Hronského 1 036 01 Martin/IČO: 36138517 servisný poplatok 132.78 10/20/2023
242/2023 Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803, 058 01 Poprad/IČO:36513458 služby PZS 150.00 10/20/2023
243/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 10/23/2023
244/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 jedálna karta 1,456.00 11/06/2023
245/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 11/06/2023
246/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 11/06/2023
247/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 11/06/2023
248/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 11/06/2023
249/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 11/13/2023
250/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.59 11/13/2023
251/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 11/13/2023
252/2023 voľné číslo
253/2023 voľné číslo
254/2023 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 940.22 11/13/2023
255/2023 voľné číslo
256/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 11/13/2023
257/2023 Ondrej Pavlák výrub stromov 300.00 11/13/2023
258/2023 Jaroslav Janík, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad kominárske služby 96.00 11/16/2023
259/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 oprava kamery 174.00 11/16/2023
260/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1,039.85 11/16/2023
261/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 74.34 11/16/2023
262/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 jedálna karta 1,428.00 12/11/2023
263/2023 Lukáš Kočnár PRO-FACTPR, Františkánska 4, 917 01 Trnava,/IČO:34792937 reklama 360.00 12/11/2023
264/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 12/11/2023
265/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 12/11/2023
266/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.98 12/11/2023
267/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 12/11/2023
268/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 6,619.00 12/11/2023
269/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 12/11/2023
270/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia bleskozvodu 150.25 12/11/2023
271/2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1/IČO:36631124 časopis 24 68.00 12/11/2023
272/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 12/11/2023
273/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 44.60 12/11/2023
274/2023 Dominik Zákutný HDD 96.00 12/11/2023
275/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.00 12/11/2023
276/2023 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 388.67 12/11/2023
277/2023 CAMEA SK s.r.o., Sabinovská 67, 08001 Prešov/IČO: 36468924 kancelársky materiál 153.00 12/11/2023
278/2023 ISKOL s.r.o.. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO: 47484993 aktualizácia PD 4,440.00 12/18/2023
279/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 76.60 12/18/2023
280/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 nedoplatok elektriny 0.70 12/18/2023
281/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 0.00 12/18/2023
282/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 0.00 12/18/2023
283/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 nedoplatok elektriny 997.31 12/18/2023
284/2023 AUTOKLUB s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad/IČO: 45516286 prehliadka auta 189.77 12/18/2023
285/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 102.48 12/18/2023
286/2023 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 12/18/2023
287/2023 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova Business Center Krasovského 14, 851 01 Bratislava/IČO:36396222 mzdový program Magma 135.29 12/18/2023
288/2023 Škola v prírode porada riaditeľov 108.00 12/22/2023
289/2023 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 12/27/2023
290/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelársky materiál 87.65 12/27/2023
291/2023 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelársky materiál 60.78 12/31/2023
292/2023 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22.25 12/31/2023
293/2023 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad WEB 82.80 12/31/2023
294/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.43 12/31/2023
295/2023 BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad/IČO:36 444 618 odpad 101.54 12/31/2023
296/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 845.24 12/31/2023
297/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 93.67 12/31/2023
298/2023 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok plyn -23,816.56 12/31/2023
299/2023 Správa TANAPu, Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry komis. predaj 92.88 12/31/2023