Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 01/02/2023
002/2023 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1,152.00 01/02/2023
003/2023 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1/IČO:36631124 časopis 2023 64.00 01/02/2023
004/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344.40 01/10/2023
005/2023 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344.40 01/10/2023
006/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 964.51 01/10/2023
007/2023 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/10/2023
008/2023 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 01/10/2023
009/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 42.24 01/16/2023
010/2023 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25.49 01/16/2023
011/2023 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 01/16/2023