Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514.30 01/07/2013
002/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/07/2013
003/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/07/2013
004/2013 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4, 058 01 Poprad hosting. služby,doména muzeumpp.sk 120.48 01/07/2013
005/2013 Decus s.r.o., Baničová 17, 010 15 Žilina aktualizácia web.str. múzea 84.00 01/07/2013
006/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,209.00 01/07/2013
007/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,903.00 01/07/2013
008/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 01/07/2013
009/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 01/07/2013
010/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina-preplatok 205.58 01/18/2013
011/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 39.90 01/18/2013
012/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 964.51 01/18/2013
013/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 194.39 01/18/2013
014/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 895.01 01/22/2013
015/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 638.83 01/22/2013
016/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 0.71 01/22/2013
017/2013 B&B autoslužby s.r.o., OC Max Dlhé Hony 1, 058 01 Poprad výmena bŕzd 147.78 01/24/2013
018/2013 sseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387.14 02/01/2013
019/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 434.15 02/01/2013
020/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30.26 02/04/2013
021/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 02/04/2013
022/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,077.00 02/04/2013
023/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 02/04/2013
024/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,844.00 02/04/2013
025/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 02/04/2013
026/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 171.00 02/04/2013
027/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Daňové priznania za rok 2012 3.42 02/04/2013
028/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy-účtovníctvo 23.81 02/07/2013
029/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 02/07/2013
030/2013 Zamaz spol. s.r.o., Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok prenájom nákladného automobilu 118.20 02/11/2013
031/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 02/11/2013
032/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 02/11/2013
033/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 49.40 02/11/2013
034/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.62 02/11/2013
035/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 7.40 02/25/2013
036/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 147.23 02/25/2013
037/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 03/04/2013
038/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 470.88 03/06/2013
039/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32.81 03/06/2013
040/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 03/06/2013
041/2013 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23.70 03/06/2013
042/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 03/06/2013
043/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 03/06/2013
044/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.52 03/06/2013
045/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 50.72 03/06/2013
046/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,104.00 03/06/2013
047/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 738.00 03/06/2013
048/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 03/06/2013
049/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 03/11/2013
050/2013 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 83.41 03/11/2013
051/2013 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 26.40 03/18/2013
052/2013 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16 predplatné časopisu Múzeum 11.08 03/28/2013
053/2013 OPTIMAN, s .r .o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad odborná prehl. a skúška poplach.systému 87.60 04/03/2013
054/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 29.99 04/03/2013
055/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 04/03/2013
056/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 04/03/2013
057/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 04/05/2013
058/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 194.98 04/05/2013
059/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 35.80 04/05/2013
060/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 604.00 04/05/2013
061/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 951.00 04/05/2013
062/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 04/05/2013
063/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490.92 04/08/2013
064/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 04/08/2013
065/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14.70 04/08/2013
066/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 51.64 04/08/2013
067/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16.82 04/08/2013
068/2013 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 81106 Bratislava 1 prenájom výstavy 294.00 04/08/2013
069/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387.14 04/12/2013
070/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,077.00 05/02/2013
071/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola a výmena hasiacich prístrojov 187.30 05/02/2013
072/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30.80 05/02/2013
073/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 05/02/2013
074/2013 Papyrus Poprad s.r.o. kancelársky materiál 12.07 05/02/2013
075/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 05/02/2013
076/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 232.00 05/02/2013
077/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 365.00 05/02/2013
078/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 05/02/2013
079/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447.50 05/09/2013
080/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 05/09/2013
081/2013 Autonova s.r.o., Priemys. areál Východ súp. 3406, 058 01 Poprad EK, STK 44.71 05/09/2013
082/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 05/09/2013
083/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15.49 05/09/2013
084/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 50.28 05/09/2013
085/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16.82 05/09/2013
086/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 312.96 05/30/2013
087/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 15.02 05/30/2013
088/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Mzdová účtovníčka 2013 9.20 05/30/2013
089/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30.26 06/04/2013
090/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 06/04/2013
091/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 06/04/2013
092/2013 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 17.39 06/04/2013
093/2013 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 117.13 06/04/2013
094/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 97.00 06/04/2013
095/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 153.00 06/04/2013
096/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 06/04/2013
097/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 424.13 06/07/2013
098/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 06/07/2013
099/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 06/07/2013
100/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 49.68 06/07/2013
101/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 20.03 06/07/2013
102/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 136.44 06/07/2013
103/2013 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 26.20 07/04/2013
104/2013 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica služba MVS 1.85 07/04/2013
105/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/04/2013
106/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/04/2013
107/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 07/04/2013
108/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 197.51 07/04/2013
109/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 37.03 07/04/2013
110/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30.62 07/04/2013
111/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 07/04/2013
112/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 537.67 07/08/2013
113/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 90.00 07/08/2013
114/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 141.00 07/08/2013
115/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 07/08/2013
116/2013 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad toner 128.00 07/08/2013
117/2013 Barger-Metrový textil a koberce, Mlynská 43, 059 42 Gerlachov látka 175.20 07/08/2013
118/2013 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 52.56 07/09/2013
119/2013 BAMBOW-Ing. M. Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Projekt "Život za kláštornými múrmi"-fotografovanie, grafická príprava a tlač sprievodcu a banerov 2,000.00 07/09/2013
120/2013 BAMBOW-Ing. M. Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Projekt "Život za kláštornými múrmi"-fotografovanie, grafická príprava a tlač sprievodcu a banerov 220.00 07/09/2013
121/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 07/09/2013
122/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387.14 07/09/2013
123/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 16.28 07/09/2013
124/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 58.92 07/09/2013
125/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 132.37 07/09/2013
126/2013 Barger-Metrový textil a koberce, Mlynská 43, 059 42 Gerlachov látka 33.00 07/09/2013
127/2013 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 246.67 07/15/2013
128/2013 FaxCopy a.s., 1. mája 19/220, 058 01 Poprad tlač fotografií a dokumentov 25.64 07/23/2013
129/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 08/02/2013
130/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,077.00 08/02/2013
131/2013 RS media s.r.o., Reimanova 9, 080 01 Prešov výroba bannerov 196.80 08/02/2013
132/2013 Hotel Poprad s.r.o., Partizánska 677/17, 058 01 Poprad catering odborného seminára,otvorenie výstavy "Kniežacia hrobka z Popradu" 399.80 08/02/2013
133/2013 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník SNM Prírodné vedy 5.80 08/02/2013
134/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 61.86 08/02/2013
135/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 08/02/2013
136/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 90.00 08/02/2013
137/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 141.00 08/02/2013
138/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 08/02/2013
139/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 510.96 08/06/2013
140/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 08/06/2013
141/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 67.67 08/06/2013
142/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15.46 08/06/2013
143/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 08/06/2013
144/2013 FOTO KINO Ján Palčo, Námestie sv. Egídia 3004/108, 05801 Poprad výroba veľkoformátových fotografií 161.34 08/16/2013
145/2013 Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava uverejnenie inzercie-Nový Čas 117.00 08/16/2013
146/2013 OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad servisný zásah na poplachovom systéme narušenia v Podtatranskom múzeu 55.22 08/16/2013
147/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31.99 09/04/2013
148/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 09/04/2013
149/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 25.04 09/04/2013
150/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 09/04/2013
151/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 187.00 09/04/2013
152/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 294.00 09/04/2013
153/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 09/04/2013
154/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 09/04/2013
155/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 09/04/2013
156/2013 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad inštalácia aplik., optimal. OS 30.00 09/04/2013
157/2013 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 291.54 09/10/2013
158/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 09/10/2013
159/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.48 09/10/2013
160/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 60.92 09/10/2013
161/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15.67 09/10/2013
162/2013 Únia nevidiacich a slabozrak. Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4 inzercia v časopise OKAmih 30.00 09/10/2013
163/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 644.54 09/12/2013
164/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 117.67 09/12/2013
165/2013 Archelogický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra Knihy 26.50 09/12/2013
166/2013 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Fotoaparát 800.00 09/16/2013
167/2013 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Blesk 136.00 09/16/2013
168/2013 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad Dielenský a údržbársky materiál 345.24 09/16/2013
169/2013 Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad Odborná prehliadka NTL kotolní a TN v Podtatr.múzeu  v Poprade a v Sp.Sobote 170.00 09/23/2013
170/2013 B&B autoslužby s.r.o., OC Max Dlhé Hony 1, 058 01 Poprad servis 148.98 09/23/2013
171/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Pracovný pomer a dojednanie mzdy 11.80 09/23/2013
172/2013 TOPART 96, s.r.o., Ul. 1. mája 4, 058 01 Poprad výroba pečiatky, pohľadníc, pečiatková poduška, plastová tabuľa 134.90 09/26/2013
173/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 37.03 10/03/2013
174/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 198.74 10/03/2013
175/2013 Ján Varga VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica Oprava kotla 517.06 10/03/2013
176/2013 Jarmila Čechová, Tajovského 2606/7, 058 01 Poprad Školenie vodiča služobného motorového vozidla 17.00 10/03/2013
177/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 744.73 10/04/2013
178/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava SPIN 387.14 10/07/2013
179/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 582.00 10/07/2013
180/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 916.00 10/07/2013
181/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 10/07/2013
182/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32.27 10/07/2013
183/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 10/07/2013
184/2013 Kovotyp s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava Regále 4,202.29 10/07/2013
185/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 10/07/2013
186/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad ožiarna ochrana 25.88 10/07/2013
187/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 10/11/2013
188/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131.45 10/11/2013
189/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19.79 10/11/2013
190/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 59.64 10/11/2013
191/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,077.00 11/04/2013
192/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 11/04/2013
193/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 34.10 11/04/2013
194/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 11/04/2013
195/2013 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 265.73 11/07/2013
196/2013 Tibor Friedman Foto Centrum, Francisciho 3288/35, 058 01 Poprad statív, euroclip 92.50 11/07/2013
197/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 11/11/2013
198/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 621.17 11/11/2013
199/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 11/11/2013
200/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 12/12/2013
201/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 11/12/2013
202/2013 Commertial Departments s.r.o., Turecká 28, 940 61 Nové Zámky prevoz zbierok na výstavu 140.00 11/14/2013
203/2013 Pavol Husárk, kominárske práce, Štefánikova 873/9, 058 01 Poprad kominárske práce 39.84 11/18/2013
204/2013 QC Slovakia s.r.o., Kolačkov 118, 065 11 prenájom techniky na odvlhč.depozitára archeológie v Podtat.múzeu v Poprade 1,722.00 11/22/2013
205/2013 MM STAV Poprad, s.r.o., Lidická 1524/41, 059 51 Matejovce oprava terasy 4,784.59 11/22/2013
206/2013 Corpus-Alena Janošková, Velické námestie 1175/9, 058 01 Poprad kamenárske práce 242.68 11/25/2013
207/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -1,817.00 11/25/2013
208/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -1,081.04 11/25/2013
209/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -10.96 11/25/2013
210/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 57.05 11/25/2013
211/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19.07 11/25/2013
212/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 43.14 11/25/2013
213/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 188.00 12/03/2013
214/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 12/03/2013
215/2013 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz lístia 37.85 12/03/2013
216/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 12/03/2013
217/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31.99 12/03/2013
218/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 12/06/2013
219/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 12/06/2013
220/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 957.00 12/06/2013
221/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,682.00 12/06/2013
222/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 12/06/2013
223/2013 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné časopisov na rok 2014 74.78 12/06/2013
224/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 647.88 12/10/2013
225/2013 voľné číslo
226/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 16.56 12/10/2013
227/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 55.32 12/10/2013
228/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 12/10/2013
229/2013 Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry predplatné časopisu Tatry na rok 2014 6.60 12/17/2013
230/2013 Ján Beskyd DDD, Tatranská 9, 064 01 Stará Ľubovňa dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby 204.00 12/18/2013
231/2013 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin servisné poplatky za rok 2013 132.78 12/19/2013
232/2013 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 239.40 12/27/2013
233/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 12/27/2013
234/2013 Sklenárstvo Lux, Dušan Lux, Kostolné námestie 1302/4, 060 01 Kežmarok brúsenie skla 64.70 12/30/2013
235/2013 Andrej Slivka, Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynového kotla, budova Podtatranského múzea v Poprade 223.18 12/30/2013
236/2013 Andrej Slivka, Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynového kotla, budova Podtatranského múzea v Poprade 178.78 12/30/2013
237/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 12/31/2013
238/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 43.22 12/31/2013
239/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 16.64 12/31/2013
240/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 12/31/2013