Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514,30 07.01.2013
002/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 07.01.2013
003/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 07.01.2013
004/2013 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4, 058 01 Poprad hosting. služby,doména muzeumpp.sk 120,48 07.01.2013
005/2013 Decus s.r.o., Baničová 17, 010 15 Žilina aktualizácia web.str. múzea 84,00 07.01.2013
006/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 209,00 07.01.2013
007/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 903,00 07.01.2013
008/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 07.01.2013
009/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 07.01.2013
010/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina-preplatok 205,58 18.01.2013
011/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 39,90 18.01.2013
012/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 964,51 18.01.2013
013/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 194,39 18.01.2013
014/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 895,01 22.01.2013
015/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 638,83 22.01.2013
016/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 0,71 22.01.2013
017/2013 B&B autoslužby s.r.o., OC Max Dlhé Hony 1, 058 01 Poprad výmena bŕzd 147,78 24.01.2013
018/2013 sseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387,14 01.02.2013
019/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 434,15 01.02.2013
020/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,26 04.02.2013
021/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.02.2013
022/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 077,00 04.02.2013
023/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 04.02.2013
024/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 844,00 04.02.2013
025/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 04.02.2013
026/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 171,00 04.02.2013
027/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Daňové priznania za rok 2012 3,42 04.02.2013
028/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy-účtovníctvo 23,81 07.02.2013
029/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 07.02.2013
030/2013 Zamaz spol. s.r.o., Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok prenájom nákladného automobilu 118,20 11.02.2013
031/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.02.2013
032/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.02.2013
033/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 49,40 11.02.2013
034/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,62 11.02.2013
035/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 7,40 25.02.2013
036/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 147,23 25.02.2013
037/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 04.03.2013
038/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 470,88 06.03.2013
039/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,81 06.03.2013
040/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 06.03.2013
041/2013 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23,70 06.03.2013
042/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 06.03.2013
043/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 06.03.2013
044/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,52 06.03.2013
045/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 50,72 06.03.2013
046/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 104,00 06.03.2013
047/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 738,00 06.03.2013
048/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 06.03.2013
049/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.03.2013
050/2013 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 83,41 11.03.2013
051/2013 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 26,40 18.03.2013
052/2013 SNM, Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 16 predplatné časopisu Múzeum 11,08 28.03.2013
053/2013 OPTIMAN, s .r .o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad odborná prehl. a skúška poplach.systému 87,60 03.04.2013
054/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 29,99 03.04.2013
055/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 03.04.2013
056/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 03.04.2013
057/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 05.04.2013
058/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 194,98 05.04.2013
059/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 35,80 05.04.2013
060/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 604,00 05.04.2013
061/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 951,00 05.04.2013
062/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 05.04.2013
063/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490,92 08.04.2013
064/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 08.04.2013
065/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,70 08.04.2013
066/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 51,64 08.04.2013
067/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16,82 08.04.2013
068/2013 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 81106 Bratislava 1 prenájom výstavy 294,00 08.04.2013
069/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387,14 12.04.2013
070/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 077,00 02.05.2013
071/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola a výmena hasiacich prístrojov 187,30 02.05.2013
072/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,80 02.05.2013
073/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 02.05.2013
074/2013 Papyrus Poprad s.r.o. kancelársky materiál 12,07 02.05.2013
075/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 02.05.2013
076/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 232,00 02.05.2013
077/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 365,00 02.05.2013
078/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 02.05.2013
079/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447,50 09.05.2013
080/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 09.05.2013
081/2013 Autonova s.r.o., Priemys. areál Východ súp. 3406, 058 01 Poprad EK, STK 44,71 09.05.2013
082/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 09.05.2013
083/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,49 09.05.2013
084/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 50,28 09.05.2013
085/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16,82 09.05.2013
086/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 312,96 30.05.2013
087/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 15,02 30.05.2013
088/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Mzdová účtovníčka 2013 9,20 30.05.2013
089/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,26 04.06.2013
090/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.06.2013
091/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 04.06.2013
092/2013 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 17,39 04.06.2013
093/2013 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 117,13 04.06.2013
094/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 97,00 04.06.2013
095/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 153,00 04.06.2013
096/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 04.06.2013
097/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 424,13 07.06.2013
098/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 07.06.2013
099/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 07.06.2013
100/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 49,68 07.06.2013
101/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 20,03 07.06.2013
102/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 136,44 07.06.2013
103/2013 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 26,20 04.07.2013
104/2013 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica služba MVS 1,85 04.07.2013
105/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 04.07.2013
106/2013 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 04.07.2013
107/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 04.07.2013
108/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 197,51 04.07.2013
109/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 37,03 04.07.2013
110/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,62 04.07.2013
111/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.07.2013
112/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 537,67 08.07.2013
113/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 90,00 08.07.2013
114/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 141,00 08.07.2013
115/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 08.07.2013
116/2013 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad toner 128,00 08.07.2013
117/2013 Barger-Metrový textil a koberce, Mlynská 43, 059 42 Gerlachov látka 175,20 08.07.2013
118/2013 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 52,56 09.07.2013
119/2013 BAMBOW-Ing. M. Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Projekt "Život za kláštornými múrmi"-fotografovanie, grafická príprava a tlač sprievodcu a banerov 2 000,00 09.07.2013
120/2013 BAMBOW-Ing. M. Bobáková, Inovecká 2826/2, 052 01 Spišská Nová Ves Projekt "Život za kláštornými múrmi"-fotografovanie, grafická príprava a tlač sprievodcu a banerov 220,00 09.07.2013
121/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.07.2013
122/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava ISPIN 387,14 09.07.2013
123/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 16,28 09.07.2013
124/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 58,92 09.07.2013
125/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 132,37 09.07.2013
126/2013 Barger-Metrový textil a koberce, Mlynská 43, 059 42 Gerlachov látka 33,00 09.07.2013
127/2013 Baumax s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 246,67 15.07.2013
128/2013 FaxCopy a.s., 1. mája 19/220, 058 01 Poprad tlač fotografií a dokumentov 25,64 23.07.2013
129/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 02.08.2013
130/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 077,00 02.08.2013
131/2013 RS media s.r.o., Reimanova 9, 080 01 Prešov výroba bannerov 196,80 02.08.2013
132/2013 Hotel Poprad s.r.o., Partizánska 677/17, 058 01 Poprad catering odborného seminára,otvorenie výstavy "Kniežacia hrobka z Popradu" 399,80 02.08.2013
133/2013 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník SNM Prírodné vedy 5,80 02.08.2013
134/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 61,86 02.08.2013
135/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 02.08.2013
136/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 90,00 02.08.2013
137/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 141,00 02.08.2013
138/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 02.08.2013
139/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 510,96 06.08.2013
140/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 06.08.2013
141/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 67,67 06.08.2013
142/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,46 06.08.2013
143/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 06.08.2013
144/2013 FOTO KINO Ján Palčo, Námestie sv. Egídia 3004/108, 05801 Poprad výroba veľkoformátových fotografií 161,34 16.08.2013
145/2013 Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava uverejnenie inzercie-Nový Čas 117,00 16.08.2013
146/2013 OPTIMAN, s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad servisný zásah na poplachovom systéme narušenia v Podtatranskom múzeu 55,22 16.08.2013
147/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,99 04.09.2013
148/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.09.2013
149/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 25,04 04.09.2013
150/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 04.09.2013
151/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 187,00 04.09.2013
152/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 294,00 04.09.2013
153/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 04.09.2013
154/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 04.09.2013
155/2013 JUDr. Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 04.09.2013
156/2013 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad inštalácia aplik., optimal. OS 30,00 04.09.2013
157/2013 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 291,54 10.09.2013
158/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.09.2013
159/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,48 10.09.2013
160/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 60,92 10.09.2013
161/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,67 10.09.2013
162/2013 Únia nevidiacich a slabozrak. Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4 inzercia v časopise OKAmih 30,00 10.09.2013
163/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 644,54 12.09.2013
164/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 117,67 12.09.2013
165/2013 Archelogický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra Knihy 26,50 12.09.2013
166/2013 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Fotoaparát 800,00 16.09.2013
167/2013 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Blesk 136,00 16.09.2013
168/2013 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad Dielenský a údržbársky materiál 345,24 16.09.2013
169/2013 Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad Odborná prehliadka NTL kotolní a TN v Podtatr.múzeu  v Poprade a v Sp.Sobote 170,00 23.09.2013
170/2013 B&B autoslužby s.r.o., OC Max Dlhé Hony 1, 058 01 Poprad servis 148,98 23.09.2013
171/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Pracovný pomer a dojednanie mzdy 11,80 23.09.2013
172/2013 TOPART 96, s.r.o., Ul. 1. mája 4, 058 01 Poprad výroba pečiatky, pohľadníc, pečiatková poduška, plastová tabuľa 134,90 26.09.2013
173/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 37,03 03.10.2013
174/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 198,74 03.10.2013
175/2013 Ján Varga VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica Oprava kotla 517,06 03.10.2013
176/2013 Jarmila Čechová, Tajovského 2606/7, 058 01 Poprad Školenie vodiča služobného motorového vozidla 17,00 03.10.2013
177/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 744,73 04.10.2013
178/2013 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava SPIN 387,14 07.10.2013
179/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 582,00 07.10.2013
180/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 916,00 07.10.2013
181/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 07.10.2013
182/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32,27 07.10.2013
183/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 07.10.2013
184/2013 Kovotyp s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava Regále 4 202,29 07.10.2013
185/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 07.10.2013
186/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad ožiarna ochrana 25,88 07.10.2013
187/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 11.10.2013
188/2013 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.10.2013
189/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,79 11.10.2013
190/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 59,64 11.10.2013
191/2013 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 077,00 04.11.2013
192/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 04.11.2013
193/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 34,10 04.11.2013
194/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.11.2013
195/2013 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 265,73 07.11.2013
196/2013 Tibor Friedman Foto Centrum, Francisciho 3288/35, 058 01 Poprad statív, euroclip 92,50 07.11.2013
197/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 11.11.2013
198/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 621,17 11.11.2013
199/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 11.11.2013
200/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 12.12.2013
201/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 12.11.2013
202/2013 Commertial Departments s.r.o., Turecká 28, 940 61 Nové Zámky prevoz zbierok na výstavu 140,00 14.11.2013
203/2013 Pavol Husárk, kominárske práce, Štefánikova 873/9, 058 01 Poprad kominárske práce 39,84 18.11.2013
204/2013 QC Slovakia s.r.o., Kolačkov 118, 065 11 prenájom techniky na odvlhč.depozitára archeológie v Podtat.múzeu v Poprade 1 722,00 22.11.2013
205/2013 MM STAV Poprad, s.r.o., Lidická 1524/41, 059 51 Matejovce oprava terasy 4 784,59 22.11.2013
206/2013 Corpus-Alena Janošková, Velické námestie 1175/9, 058 01 Poprad kamenárske práce 242,68 25.11.2013
207/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -1 817,00 25.11.2013
208/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -1 081,04 25.11.2013
209/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn -10,96 25.11.2013
210/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 57,05 25.11.2013
211/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19,07 25.11.2013
212/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 43,14 25.11.2013
213/2013 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 188,00 03.12.2013
214/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 03.12.2013
215/2013 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz lístia 37,85 03.12.2013
216/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 03.12.2013
217/2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,99 03.12.2013
218/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 06.12.2013
219/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 06.12.2013
220/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 957,00 06.12.2013
221/2013 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 682,00 06.12.2013
222/2013 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 06.12.2013
223/2013 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné časopisov na rok 2014 74,78 06.12.2013
224/2013 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 647,88 10.12.2013
225/2013 voľné číslo
226/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 16,56 10.12.2013
227/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 55,32 10.12.2013
228/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 10.12.2013
229/2013 Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry predplatné časopisu Tatry na rok 2014 6,60 17.12.2013
230/2013 Ján Beskyd DDD, Tatranská 9, 064 01 Stará Ľubovňa dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby 204,00 18.12.2013
231/2013 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin servisné poplatky za rok 2013 132,78 19.12.2013
232/2013 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplne do tlačiarní 239,40 27.12.2013
233/2013 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 27.12.2013
234/2013 Sklenárstvo Lux, Dušan Lux, Kostolné námestie 1302/4, 060 01 Kežmarok brúsenie skla 64,70 30.12.2013
235/2013 Andrej Slivka, Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynového kotla, budova Podtatranského múzea v Poprade 223,18 30.12.2013
236/2013 Andrej Slivka, Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia plynového kotla, budova Podtatranského múzea v Poprade 178,78 30.12.2013
237/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131,45 31.12.2013
238/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 43,22 31.12.2013
239/2013 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 16,64 31.12.2013
240/2013 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 31.12.2013