Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331.94 01/03/2018
002/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331.94 01/03/2018
003/2018 Velcon s.r.o. revízia plošiny 90.00 01/03/2018
004/2018 Velcon s.r.o. oprava a revízia plošiny 2,349.60 01/03/2018
005/2018 Ing. Milan Šoka web stránka-muzeum.sk 120.00 01/16/2018
006/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 964.51 01/16/2018
007/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 01/03/2018
008/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 29.11 01/12/2018
009/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 01/12/2018
010/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 01/12/2018
011/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.24 01/15/2018
012/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.95 01/15/2018
013/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 01/15/2018
014/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 149.90 01/15/2018
015/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn-preplatok 6.38 01/15/2018
016/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 562.31 01/15/2018
017/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 387.14 01/18/2018
018/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 01/18/2018
019/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 01/18/2018
020/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 01/18/2018
021/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 641.29 01/19/2018
022/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn-vyučt. 2,405.12 01/19/2018
023/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 694.19 01/19/2018
024/2018 Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad/IČO:36444618 odvoz zelene a odpadu 51.60 01/24/2018
025/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdy, registratúra 225.46 01/24/2018
026/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100.00 02/02/2018
027/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.38 01/02/2018
028/2018 Poradca s.r.o. odb.literatúra 13.18 02/05/2018
029/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.67 02/05/2018
030/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 02/05/2018
031/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 02/05/2018
032/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 02/05/2018
033/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 02/05/2018
034/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/05/2018
035/2018 Jozef Škoviera oprava kotla 560.16 02/07/2018
036/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 02/07/2018
037/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.47 02/07/2018
038/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.65 02/07/2018
039/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283.00 02/08/2018
040/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 02/08/2018
041/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdový seminár 66.00 02/12/2018
042/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 672.26 02/12/2018
043/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 664.46 02/16/2018
044/2018 TAG design s.r.o.-Gabriela Hybenová, Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 webhosting 133.20 02/21/2018
045/2018 Lusila s.r.o. čistiace prostriedky 98.02 03/01/2018
046/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/01/2018
047/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 05331 Spišská Nová Ves Vybavenie dielne 11,815.20 03/01/2018
048/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 03/02/2018
049/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 03/02/2018
050/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 03/02/2018
051/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 338.84 03/02/2018
052/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 26.30 03/06/2018
053/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30.55 03/06/2018
054/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 03/06/2018
055/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 41.56 03/06/2018
056/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 stabebné práce 13,879.40 03/07/2018
057/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.02 03/08/2018
058/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.58 03/08/2018
059/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 03/08/2018
060/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia EPS a HSP 360.00 03/08/2018
061/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100.00 03/08/2018
062/2018 SNM časopis Múzeum 11.26 03/09/2018
063/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 03/09/2018
064/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 789.24 03/09/2018
065/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 23.70 03/14/2018
066/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 591.59 03/14/2018
067/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka miniklimatizácia 25,000.00 03/16/2018
068/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia kotolne-Sp.Sobota 338.20 03/20/2018
069/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun pohľadávky 3.60 03/21/2018
070/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 04/04/2018
071/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 04/04/2018
072/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 04/04/2018
073/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 04/06/2018
074/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31.99 04/06/2018
075/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100.00 04/06/2018
076/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/09/2018
077/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 04/09/2018
078/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 14.21 04/09/2018
079/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 55.55 04/09/2018
080/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 rekonštrukcia-stavebné práce, II. etapa 16,029.81 04/11/2018
081/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 04/12/2018
082/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 387.14 04/18/2018
083/2018 Datacom, L. Michlík revízia a údržba ERP 39.40 04/10/2018
084/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 444.18 04/20/2018
085/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 1,071.39 04/23/2018
086/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun splatnosti 3.60 04/26/2018
087/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia has.prístrojov-Poprad 73.44 05/02/2018
088/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia has.prístrojov-Sp.Sobota 42.48 05/02/2018
089/2018 SNM zborník 6.66 05/02/2018
090/2018 Hotel Poprad prenájom škol.pr. a tech. 250.00 05/02/2018
091/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 rekonštrukcia stav. práce II. etapa 32,814.74 05/02/2018
092/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 05/03/2018
093/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 05/03/2018
094/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 05/03/2018
095/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283.00 05/09/2018
096/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/09/2018
097/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.69 05/09/2018
098/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 05/09/2018
099/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 32.17 05/09/2018
100/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 05/10/2018
101/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 136.77 05/10/2018
102/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100.00 05/11/2018
103/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 441.30 05/16/2018
104/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 1,102.36 05/16/2018
105/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 kontrola EPS a HSP 360.00 05/21/2018
106/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun splatnosti 3.60 05/21/2018
107/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 kontrola požiarných dverí, okien 100.80 05/24/2018
108/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 60.24 06/04/2018
109/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 06/05/2018
110/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 06/05/2018
111/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 06/05/2018
112/2018 Majzel-MajTech oprava PC 39.46 06/07/2018
113/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31.99 06/07/2018
114/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 06/07/2018
115/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné a stočné 431.09 06/07/2018
116/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.39 06/07/2018
117/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.79 06/07/2018
118/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.98 06/07/2018
119/2018 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov/IČO:36456861 rekonštrukcia stav. práce II. etapa 37,626.54 06/07/2018
120/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 06/13/2018
121/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/13/2018
122/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 388.16 06/13/2018
123/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 56.39 06/14/2018
124/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100.00 06/14/2018
125/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 1,013.90 06/22/2018
126/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka ochrana zb.predm.-projekt FPU 1,317.00 06/29/2018
127/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta vybavenie dielní-projekt FPU 8,184.80 06/29/2018
128/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta vybavenie dielní-projekt FPU 1,054.00 06/29/2018
129/2018 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad reštaurovanie-projekt FPU 15,000.00 06/29/2018
130/2018 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad reštaurovanie-projekt FPU 790.00 06/29/2018
131/2018 Mgr. art. Martin Kukura, reštaurátor Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu-projekt FPU 264.00 06/29/2018
132/2018 Mgr. art. Martin Kukura, reštaurátor Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu-projekt FPU 5,000.00 06/29/2018
133/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 07/02/2018
134/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 07/02/2018
135/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 07/02/2018
136/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 07/02/2018
137/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331.94 07/02/2018
138/2018 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 31.94 07/02/2018
139/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.23 07/06/2018
140/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 07/06/2018
141/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.99 07/06/2018
142/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 07/10/2018
143/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.65 07/10/2018
144/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 07/10/2018
145/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 07/10/2018
146/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 10.52 07/10/2018
147/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 314.82 07/17/2018
148/2018 Globing Poprad geodetický plán 483.00 07/24/2018
149/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 posun spl. 3.60 07/30/2018
150/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 970.19 07/31/2018
151/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 08/01/2018
152/2018 KP Plus s.r.o., Poprad kancelárske potreby 53.48 08/01/2018
153/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 200.00 08/01/2018
154/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 08/03/2018
155/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 08/03/2018
156/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 08/03/2018
157/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283.00 08/08/2018
158/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.39 08/08/2018
159/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 08/08/2018
160/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.30 08/08/2018
161/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 08/08/2018
162/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 08/13/2018
163/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.99 08/13/2018
164/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 332.11 08/16/2018
165/2018 King Media tlač 100.02 08/21/2018
166/2018 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program Magma 2,062.80 09/03/2018
167/2018 Datacom, L. Michlík výmena súčiastky 64.20 09/03/2018
168/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 09/03/2018
169/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné 325.19 09/03/2018
170/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné 55.63 09/05/2018
171/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 09/05/2018
172/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 09/05/2018
173/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 09/05/2018
174/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 35.98 09/05/2018
175/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 09/05/2018
176/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 51.82 09/06/2018
177/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.42 09/06/2018
178/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 09/06/2018
179/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 892.80 09/10/2018
180/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 918.00 09/10/2018
181/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 09/10/2018
182/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 09/10/2018
183/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 predaj PHP 165.60 09/12/2018
184/2018 Slovenská národná knižnica servis. poplatky 132.78 09/13/2018
185/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 344.45 09/14/2018
186/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 10/03/2018
187/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 10/03/2018
188/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 10/03/2018
189/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 684.00 10/05/2018
190/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice výkon zodp. osoby 10/18 36.00 10/05/2018
191/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 10/05/2018
192/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.39 10/05/2018
193/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 10/05/2018
194/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.50 10/05/2018
195/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33.70 10/05/2018
196/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 10/05/2018
197/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 10/08/2018
198/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 10/08/2018
199/2018 KP Plus s.r.o., Poprad kancelárske potreby 109.92 10/09/2018
200/2018 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 10/10/2018
201/2018 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 26.30 10/15/2018
202/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 993.60 10/15/2018
203/2018 Milan Šimšaj Vodomontáž revízia kotolne 174.20 10/15/2018
204/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 339.08 10/15/2018
205/2018 Pavol Tatarko, kominárske služby revízia komínov 50.00 11/22/2018
206/2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia webstránky 607.20 11/23/2018
207/2018 Štefan Kendra, Veterná 460/13, 058 01 Gánovce oprava plota 6,075.05 11/05/2018
208/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 11/05/2018
209/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.99 11/05/2018
210/2018 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava školenie-Magma 68.40 11/05/2018
211/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 11/05/2018
212/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 11/05/2018
213/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 989.00 11/05/2018
214/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 861.00 11/05/2018
215/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 283.00 11/08/2018
216/2018 Lolium s.r.o., Suchá 156/51, 059 17 Vernár výsadba stromov 19,064.39 11/08/2018
217/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 55.94 11/08/2018
218/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 11/08/2018
219/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.40 11/08/2018
220/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 11/09/2018
221/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 11/12/2018
222/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 364.90 11/15/2018
223/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 792.00 11/15/2018
224/2018 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia a kontrola EPS a HSP 360.00 11/20/2018
225/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 11/21/2018
226/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné stočné 333.02 11/21/2018
227/2018 Andrej Slivka, Plynoservis revízia 207.90 11/27/2018
228/2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad webstránka 1,392.00 11/27/2018
229/2018 Slovenská pošta predplatné na rok 2019 85.78 11/30/2018
230/2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 61.70 12/04/2018
231/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok 3,858.57 12/04/2018
232/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok 4,010.98 12/04/2018
233/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok 5.32 12/04/2018
235/2018 HOVAL SK výmena kotlov 22,950.00 12/05/2018
236/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.05 12/05/2018
237/2018 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 12/05/2018
238/2018 BRICK PARTNERS, s.r.o., Švábovce 155, 059 12 Švábovce virtualizácia 200.00 12/05/2018
239/2018 BRICK PARTNERS, s.r.o., Švábovce 155, 059 12 Švábovce virtualizácia 3,800.00 12/05/2018
240/2018 QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Gen. Svobodu 122/66, 059 71 Ľubica orez a revitálizácia zelene 5,353.20 12/06/2018
241/2018 Xenia-Mgr. Ing. R. Lipták suveníry-komis 146.88 12/06/2018
242/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana os. údajov 36.00 12/07/2018
243/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.68 12/07/2018
244/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 12/07/2018
245/2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 55.00 12/07/2018
246/2018 KP Plus s.r.o., Poprad kancelárske potreby 167.41 12/07/2018
247/2018 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava školenie Magma 40.00 12/10/2018
248/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 12/11/2018
249/2018 SCANSTUDIO s.r.o., Šancová 82, 811 05 Bratislava vytvorenie virt.real. 14,490.00 12/12/2018
250/2018 SCANSTUDIO s.r.o., Šancová 82, 811 05 Bratislava vytvorenie virt.real. 763.00 12/12/2018
251/2018 SOS BirdLife tovar-komis 220.00 12/11/2018
252/2018 ARPROG monitoring kanalizácie 90.72 12/11/2018
253/2018 Edenred Slovakia stravné lístky 612.00 12/11/2018
254/2018 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 12/13/2018
255/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok 0.53 12/13/2018
256/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 244.10 12/13/2018
257/2018 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 192.06 12/13/2018
258/2018 WESTech s.r.o. ochranné sklo Ipad 90.00 12/14/2018
259/2018 WESTech s.r.o. Apple IPad 1,710.00 12/14/2018
260/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 369.67 12/14/2018
261/2018 Ing. Karol Kulhavý servis poč. siete 2,115.10 12/17/2018
262/2018 V. Rajňáková-Marion komis - Wander Card 181.60 12/18/2018
263/2018 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100.00 12/19/2018
264/2018 Slov Biz Trade komis-tovar 114.32 12/19/2018
265/2018 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 12/19/2018
266/2018 M. Hradecký výroba kovových držiakov 260.00 12/27/2018
267/2018 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,409.10 12/27/2018