Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14.48 01/12/2015
002/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 42.62 01/12/2015
003/2015 Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/a, 080 01 Prešov energetický audit 50.00 01/12/2015
004/2015 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad hostingové služby 120.48 01/12/2015
005/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 01/12/2015
006/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 34.52 01/12/2015
007/2015 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualizácia webstránok PM v PP v rámci projektu Muzeum.sk na rok 2015 70.00 01/12/2015
008/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 01/12/2015
009/2015 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/12/2015
010/2015 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/12/2015
011/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova  24, 851 01 Bratislava internet 14.82 01/12/2015
012/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 448.91 01/23/2015
013/2015 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 62.40 01/23/2015
014/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn- preplatok 1.20 01/23/2015
015/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 824.39 01/23/2015
016/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,534.69 01/23/2015
017/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 964.51 01/23/2015
018/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Mzdy 194.39 01/23/2015
019/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,376.00 01/26/2015
020/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 01/26/2015
021/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 848.00 01/26/2015
022/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387.14 01/26/2015
023/2015 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad toner 129.50 02/04/2015
024/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 36.00 02/04/2015
025/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 43.76 02/04/2015
026/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 02/04/2015
027/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 639.26 02/09/2015
028/2015 Šárka Vačkařová, nám. T.G.Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa komis.predaj 68.00 02/09/2015
029/2015 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 02/09/2015
030/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 02/09/2015
031/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 822.00 02/09/2015
032/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,333.00 02/09/2015
033/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 02/09/2015
034/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava servisné práce 39.90 02/09/2015
035/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Daňové priznanie za rok 2014 3.60 02/09/2015
036/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14.68 02/12/2015
037/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 54.95 02/12/2015
038/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 02/12/2015
039/2015 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23.70 02/12/2015
040/2015 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,042.00 02/12/2015
041/2015 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad prezúvanie pneumatík 25.49 02/12/2015
042/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Postupy účtovania po novele 13.30 03/02/2015
043/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina kniha-Príručka mzdovej účtovníčky 8.50 03/02/2015
044/2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 56.36 03/02/2015
045/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 36.00 03/03/2015
046/2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 266.52 03/03/2015
047/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 03/09/2015
048/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31.99 03/09/2015
049/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 03/09/2015
050/2015 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad prenájom skladových priestorov 204.00 03/09/2015
051/2015 DATACOM Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad údržba pokladne 61.20 03/09/2015
052/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 03/09/2015
053/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 774.00 03/09/2015
054/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,257.00 03/09/2015
055/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 866.35 03/10/2015
056/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 03/10/2015
057/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14.48 03/10/2015
058/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 47.84 03/10/2015
059/2015 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 Predplatné na rok 2015 za časopis Múzeum 11.20 03/20/2015
060/2015 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 03/20/2015
061/2015 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 356.84 03/31/2015
062/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31.99 04/07/2015
063/2015 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 04/07/2015
064/2015 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 04/08/2015
065/2015 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 706.88 04/14/2015
066/2015 Slovenská pošta a.s., Uzbecká 4, 820 14 Bratislava Historický časopis č. 1/2015-4/2015 4.00 04/13/2015
067/2015 Benestra s.r.o., Einsteinova  24, 851 01 Bratislava internet 14.82 04/13/2015
068/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava mesačný poplatok 49.76 04/13/2015
069/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava mesačný poplatok 14.65 04/13/2015
070/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 36.00 04/13/2015
071/2015 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra SA 2014/2 26.30 04/13/2015
072/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 04/13/2015
073/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 424.00 04/13/2015
074/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 688.00 04/13/2015
075/2015 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387.14 04/13/2015
076/2015 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad prenájom skladových priestorov 204.00 04/13/2015
077/2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 04/20/2015
078/2015 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola hasiacich prístrojov, požiarných vodovodov 357.42 04/20/2015
079/2015 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118 demontážne práce 697.20 04/22/2015
080/2015 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118 demontážne práce 705.60 04/22/2015
081/2015 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy 20.40 04/22/2015
082/2015 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad rekonfig.a optimal.PC 18.00 04/29/2015
083/2015 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad výmena bŕzd, baterky, prezutie pneumatík 548.53 04/29/2015
084/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 263.00 05/05/2015
085/2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 05/05/2015