Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 610.00 01/08/2021
002/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 01/11/2021
003/2021 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/11/2021
004/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/11/2021
005/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/11/2021
006/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 01/13/2021
007/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 01/14/2021
008/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 71.94 01/15/2021
009/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 320.36 01/15/2021
010/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 964.51 01/15/2021
011/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 01/15/2021
012/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 31.07 01/15/2021
013/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava preplatok plyn -201.06 01/18/2021
014/2021 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy 18.00 01/18/2021
015/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 714.67 01/19/2021
016/2021 Inštitút vzdelávania školenie mzdy 60.00 01/21/2021
017/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 133.20 01/25/2021
018/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 02/03/2021
019/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 02/03/2021
020/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 02/03/2021
021/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/05/2021
022/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 980.00 02/05/2021
023/2021 VATECH-Ján Varga, Okružná 116, Zemplínska Teplica revízia 434.16 02/05/2021
024/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 361.69 02/09/2021
025/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-servis 30.00 02/09/2021
026/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/09/2021
027/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 02/09/2021
028/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.99 02/09/2021
029/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 02/09/2021
030/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 02/09/2021
031/2021 Hauerland spol.s.r.o., Matúšova 56 811 04 Bratislava respirátory 94.20 02/11/2021
032/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 285.98 02/11/2021
033/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 60.55 02/11/2021
034/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 37.28 03/01/2021
035/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 304.25 03/01/2021
036/2021 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 03/01/2021
037/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 03/02/2021
038/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 03/02/2021
039/2021 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 respirátor 158.00 03/02/2021
040/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/02/2021
041/2021 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis Eset 410.40 03/03/2021
042/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,200.00 03/03/2021
043/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 03/03/2021
044/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 03/04/2021
045/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 03/08/2021
046/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 45.65 03/09/2021
047/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 03/09/2021
048/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/09/2021
049/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 1,033.05 03/09/2021
050/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 440.25 03/09/2021
051/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 47.00 03/11/2021
052/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 246.72 03/11/2021
053/2021 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 časopis 11.44 03/23/2021
054/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica dokumentácia 337.00 03/29/2021
055/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica reštaurovanie kníh 3,000.00 03/29/2021
056/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/06/2021
057/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 04/06/2021
058/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 04/06/2021
059/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 318.58 04/06/2021
060/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 436.18 04/06/2021
061/2021 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 51.30 04/06/2021
062/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 04/06/2021
063/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135.29 04/06/2021
064/2021 Inštitút vzdelávania školenie mzdy 30.00 04/08/2021
065/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,005.00 04/08/2021
066/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 04/08/2021
067/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/08/2021
068/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 04/08/2021
069/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.26 04/08/2021
070/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 04/13/2021
071/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 04/14/2021
072/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 257.04 04/14/2021
073/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 49.02 04/16/2021
074/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy aktualizácia 25.49 04/21/2021
075/2021 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava projektová dokumentácia hrobka 17,390.00 04/21/2021
076/2021 Lukáš Ballay, Levočská 211/2 058 01 Poprad/IČO: 50250086 obnova multimediálnych prvkov 923.30 04/29/2021
077/2021 Pavel Francúz - KOVOROD, Hanácka 530/12, 94907 Nitra repliky hrobka 682.00 04/29/2021
078/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 05/03/2021
079/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 05/03/2021
080/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 05/03/2021
081/2021 Fast plus, a.s., Na pántoch 18 831 06 Bratislava/IČO: 35712783 sáčky do vysávača 18.28 05/03/2021
082/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/04/2021
083/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 347.28 05/04/2021
084/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,055.00 05/05/2021
085/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 05/06/2021
086/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 05/06/2021
087/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.79 05/06/2021
088/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 223.48 05/10/2021
089/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 05/10/2021
090/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 05/11/2021
091/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 54.97 05/12/2021
092/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 253.98 05/12/2021
093/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 400.00 05/17/2021
094/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 1,300.00 05/17/2021
095/2021 AUTOKLUB a.s., Teplická cesta 1, 05801 Poprad prezutie auta 36.00 05/24/2021
096/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 315.62 05/28/2021
097/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 49.52 05/28/2021
098/2021 ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Benediktiho 5 811 05 Bratislava/IČO 36218146 www.lexikon.sk 100.00 05/31/2021
099/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 05/31/2021
100/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 05/31/2021
101/2021 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 materiál na výstavu 21.09 05/31/2021
102/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/01/2021
103/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 06/03/2021
104/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 614.00 06/03/2021
105/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 355.00 06/03/2021
106/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 100.00 06/03/2021
107/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 900.00 06/03/2021
108/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 200.00 06/03/2021
109/2021 Michal Fratrič ml., Novodvorská 22, 84104 BRATISLAVA 1, IČO/41477260 repliky hrobka 750.00 06/03/2021
110/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,070.00 06/03/2021
111/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.33 06/08/2021
112/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 06/08/2021
113/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 06/08/2021
114/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 06/08/2021
115/2021 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 06/08/2021
116/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 314.60 06/10/2021
117/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 66.48 06/10/2021
118/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 06/11/2021
119/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 06/11/2021
120/2021 Štefan Hamza CHRISTIANIA Námestie sv. Egídia, 27/65, 058 01 Poprad/IČO 45239002 knihy 1,000.00 06/15/2021