Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 610.00 01/08/2021
002/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 01/11/2021
003/2021 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/11/2021
004/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/11/2021
005/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/11/2021
006/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 01/13/2021
007/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 01/14/2021
008/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 71.94 01/15/2021
009/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 320.36 01/15/2021
010/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 964.51 01/15/2021
011/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 01/15/2021
012/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 31.07 01/15/2021
013/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava preplatok plyn -201.06 01/18/2021
014/2021 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy 18.00 01/18/2021
015/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 714.67 01/19/2021
016/2021 Inštitút vzdelávania školenie mzdy 60.00 01/21/2021
017/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 133.20 01/25/2021
018/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 02/03/2021
019/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 02/03/2021
020/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 02/03/2021
021/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/05/2021
022/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 980.00 02/05/2021
023/2021 VATECH-Ján Varga, Okružná 116, Zemplínska Teplica revízia 434.16 02/05/2021
024/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 361.69 02/09/2021
025/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-servis 30.00 02/09/2021
026/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/09/2021
027/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 02/09/2021
028/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.99 02/09/2021
029/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 02/09/2021
030/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 02/09/2021
031/2021 Hauerland spol.s.r.o., Matúšova 56 811 04 Bratislava respirátory 94.20 02/11/2021
032/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 285.98 02/11/2021
033/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 60.55 02/11/2021
034/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 37.28 03/01/2021
035/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 304.25 03/01/2021
036/2021 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 03/01/2021
037/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 03/02/2021
038/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 03/02/2021
039/2021 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 respirátor 158.00 03/02/2021
040/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/02/2021
041/2021 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis Eset 410.40 03/03/2021
042/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,200.00 03/03/2021
043/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 03/03/2021
044/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 03/04/2021
045/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 03/08/2021
046/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 45.65 03/09/2021
047/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 03/09/2021
048/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/09/2021
049/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 1,033.05 03/09/2021
050/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 440.25 03/09/2021
051/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 47.00 03/11/2021
052/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 246.72 03/11/2021
053/2021 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 časopis 11.44 03/23/2021
054/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica dokumentácia 337.00 03/29/2021
055/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica reštaurovanie kníh 3,000.00 03/29/2021
056/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/06/2021
057/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 04/06/2021
058/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 04/06/2021
059/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 318.58 04/06/2021
060/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 436.18 04/06/2021
061/2021 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 51.30 04/06/2021
062/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 04/06/2021
063/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135.29 04/06/2021
064/2021 Inštitút vzdelávania školenie mzdy 30.00 04/08/2021
065/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,005.00 04/08/2021
066/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 04/08/2021
067/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/08/2021
068/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 04/08/2021
069/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.26 04/08/2021
070/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 04/13/2021
071/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 04/14/2021
072/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 257.04 04/14/2021
073/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 49.02 04/16/2021
074/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy aktualizácia 25.49 04/21/2021
075/2021 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava projektová dokumentácia hrobka 17,390.00 04/21/2021
076/2021 Lukáš Ballay, Levočská 211/2 058 01 Poprad/IČO: 50250086 obnova multimediálnych prvkov 923.30 04/29/2021
077/2021 Pavel Francúz - KOVOROD, Hanácka 530/12, 94907 Nitra repliky hrobka 682.00 04/29/2021
078/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 05/03/2021
079/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 05/03/2021
080/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 05/03/2021
081/2021 Fast plus, a.s., Na pántoch 18 831 06 Bratislava/IČO: 35712783 sáčky do vysávača 18.28 05/03/2021
082/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/04/2021
083/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 347.28 05/04/2021
084/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,055.00 05/05/2021
085/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 05/06/2021
086/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 05/06/2021
087/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.79 05/06/2021
088/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 223.48 05/10/2021
089/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 05/10/2021
090/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 05/11/2021
091/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 54.97 05/12/2021
092/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 253.98 05/12/2021
093/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 400.00 05/17/2021
094/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 1,300.00 05/17/2021
095/2021 AUTOKLUB a.s., Teplická cesta 1, 05801 Poprad prezutie auta 36.00 05/24/2021
096/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 315.62 05/28/2021
097/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 49.52 05/28/2021
098/2021 ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Benediktiho 5 811 05 Bratislava/IČO 36218146 www.lexikon.sk 100.00 05/31/2021
099/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 05/31/2021
100/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 05/31/2021
101/2021 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 materiál na výstavu 21.09 05/31/2021
102/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/01/2021
103/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 06/03/2021
104/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 614.00 06/03/2021
105/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 355.00 06/03/2021
106/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 100.00 06/03/2021
107/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 900.00 06/03/2021
108/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 200.00 06/03/2021
109/2021 Michal Fratrič ml., Novodvorská 22, 84104 BRATISLAVA 1, IČO/41477260 repliky hrobka 750.00 06/03/2021
110/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,070.00 06/03/2021
111/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.33 06/08/2021
112/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 06/08/2021
113/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 06/08/2021
114/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 06/08/2021
115/2021 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 06/08/2021
116/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 314.60 06/10/2021
117/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 66.48 06/10/2021
118/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 06/11/2021
119/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 06/11/2021
120/2021 Štefan Hamza CHRISTIANIA Námestie sv. Egídia, 27/65, 058 01 Poprad/IČO 45239002 knihy 1,000.00 06/15/2021
121/2021 Anton Slebodník, Štúrova 32, 054 01 Levoča/IČO:11951214 konzervačné práce 1,556.00 06/18/2021
122/2021 Anton Slebodník, Štúrova 32, 054 01 Levoča/IČO:11951214 konzervačné práce 14,000.00 06/18/2021
123/2021 OBI Slovakia s.r.o. súprava lanková 60.45 06/28/2021
124/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 07/07/2021
125/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 07/07/2021
126/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 07/07/2021
127/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/07/2021
128/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/07/2021
129/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 07/07/2021
130/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 07/07/2021
131/2021 Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20 460 06 Liberec Česká republika komisionárky predaj 138.40 07/07/2021
132/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 920.00 07/08/2021
133/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135.29 07/08/2021
134/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 07/08/2021
135/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 07/09/2021
136/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 07/09/2021
137/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.21 07/09/2021
138/2021 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad pokladňa licencia 80.00 07/09/2021
139/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 12.78 07/09/2021
140/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 07/09/2021
141/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 350.69 07/15/2021
142/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 51.72 07/15/2021
143/2021 BG projekt s.r.o., Družstvená 840/16, 059 01 Spišská Belá/IČO:53046471 projekčné práce 6,500.00 07/21/2021
144/2021 Matúš Karabin - Hudobné Centrum, Allendeho 2756/30 059 51, Poprad-Matejovce/IČO:46480471 rekordér Zoom 109.00 08/02/2021
145/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 08/02/2021
146/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 ADSL 67.90 08/02/2021
147/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 oprava ústredne 60.00 08/02/2021
148/2021 Slovak medical company a.s., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov/IČO 36486264 projektová dokumnetácia 10,170.00 08/03/2021
149/2021 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač 57.60 08/03/2021
150/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 08/03/2021
151/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 935.00 08/04/2021
152/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 oprava elektronický vrátnik 42.00 08/05/2021
153/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 08/05/2021
154/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 08/05/2021
155/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 08/06/2021
156/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.43 08/06/2021
157/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 08/06/2021
158/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 08/06/2021
159/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 150.90 08/10/2021
160/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 406.20 08/10/2021
161/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 68.17 08/10/2021
162/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 08/10/2021
163/2021 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90.00 08/10/2021
164/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 92.53 08/10/2021
165/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 405.83 08/10/2021
166/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál - batérie 34.08 08/10/2021
167/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad oprava steny 570.00 08/11/2021
168/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 09/02/2021
169/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 87.02 09/02/2021
170/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 09/02/2021
171/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 09/02/2021
172/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 router 83.00 09/02/2021
173/2021 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889.20 09/02/2021
174/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 60.62 09/02/2021
175/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 341.58 09/02/2021
176/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana ososbných údajov 36.00 09/02/2021
177/2021 FOTOKINO JÁN PALČO Tvarožnianská 16, 060 01 Kežmarok/IČO: 17117038 fotoaparát 505.00 09/02/2021
178/2021 FOTOKINO JÁN PALČO Tvarožnianská 16, 060 01 Kežmarok/IČO: 17117038 hardisky 114.00 09/02/2021
179/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 570.00 09/07/2021
180/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 09/08/2021
181/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.46 09/08/2021
182/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 09/08/2021
183/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 75.62 09/14/2021
184/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236.56 09/14/2021
185/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 09/14/2021
186/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 09/14/2021
187/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 09/20/2021
188/2021 Zuzana Skokanová, B. Němcovej 4706/3, 058 01 Poprad /IČO:5654719 školenie vodiča 20.00 09/22/2021
189/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia web 126.00 09/23/2021
190/2021 Zakalandia, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde komisionársky predaj 62.50 09/23/2021
191/2021 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy 27.71 09/23/2021
192/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 172.21 09/23/2021
193/2021 tole, s.r.o. Slobody 2749/44, 058 01 Poprad/IČO:36491608 školenie kurič 96.00 09/28/2021
194/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana ososbných údajov 36.00 10/04/2021