Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 610.00 01/08/2021
002/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 01/11/2021
003/2021 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/11/2021
004/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/11/2021
005/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/11/2021
006/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 01/13/2021
007/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 01/14/2021
008/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 71.94 01/15/2021
009/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 320.36 01/15/2021
010/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 964.51 01/15/2021
011/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 01/15/2021
012/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 31.07 01/15/2021
013/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava preplatok plyn -201.06 01/18/2021
014/2021 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy 18.00 01/18/2021
015/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 714.67 01/19/2021
016/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice/IČO:51424266 školenie mzdy 60.00 01/21/2021
017/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 133.20 01/25/2021
018/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 02/03/2021
019/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 02/03/2021
020/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 02/03/2021
021/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/05/2021
022/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 980.00 02/05/2021
023/2021 VATECH-Ján Varga, Okružná 116, Zemplínska Teplica revízia 434.16 02/05/2021
024/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 361.69 02/09/2021
025/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-servis 30.00 02/09/2021
026/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/09/2021
027/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 02/09/2021
028/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.99 02/09/2021
029/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 02/09/2021
030/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 02/09/2021
031/2021 Hauerland spol.s.r.o., Matúšova 56 811 04 Bratislava respirátory 94.20 02/11/2021
032/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 285.98 02/11/2021
033/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 60.55 02/11/2021
034/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 37.28 03/01/2021
035/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 304.25 03/01/2021
036/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 03/01/2021
037/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 03/02/2021
038/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 03/02/2021
039/2021 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 respirátor 158.00 03/02/2021
040/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/02/2021
041/2021 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis Eset 410.40 03/03/2021
042/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,200.00 03/03/2021
043/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 03/03/2021
044/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 03/04/2021
045/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 03/08/2021
046/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 45.65 03/09/2021
047/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 03/09/2021
048/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/09/2021
049/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 1,033.05 03/09/2021
050/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad poistná udalosť 440.25 03/09/2021
051/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 47.00 03/11/2021
052/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 246.72 03/11/2021
053/2021 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 časopis 11.44 03/23/2021
054/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica dokumentácia 337.00 03/29/2021
055/2021 Mgr. art. Štefan Kocka, s.r.o, Skubínska cesta 94, 97409, Banská Bystrica reštaurovanie kníh 3,000.00 03/29/2021
056/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/06/2021
057/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 04/06/2021
058/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 04/06/2021
059/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 318.58 04/06/2021
060/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 436.18 04/06/2021
061/2021 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 51.30 04/06/2021
062/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 04/06/2021
063/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135.29 04/06/2021
064/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie mzdy 30.00 04/08/2021
065/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,005.00 04/08/2021
066/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 04/08/2021
067/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/08/2021
068/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 04/08/2021
069/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.26 04/08/2021
070/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 04/13/2021
071/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 04/14/2021
072/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 257.04 04/14/2021
073/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 49.02 04/16/2021
074/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy aktualizácia 25.49 04/21/2021
075/2021 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava projektová dokumentácia hrobka 17,390.00 04/21/2021
076/2021 Lukáš Ballay, Levočská 211/2 058 01 Poprad/IČO: 50250086 obnova multimediálnych prvkov 923.30 04/29/2021
077/2021 Pavel Francúz - KOVOROD, Hanácka 530/12, 94907 Nitra repliky hrobka 682.00 04/29/2021
078/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 05/03/2021
079/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 05/03/2021
080/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 05/03/2021
081/2021 Fast plus, a.s., Na pántoch 18 831 06 Bratislava/IČO: 35712783 sáčky do vysávača 18.28 05/03/2021
082/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/04/2021
083/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 347.28 05/04/2021
084/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,055.00 05/05/2021
085/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 05/06/2021
086/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 05/06/2021
087/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.79 05/06/2021
088/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 223.48 05/10/2021
089/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 05/10/2021
090/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 05/11/2021
091/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 54.97 05/12/2021
092/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 253.98 05/12/2021
093/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 400.00 05/17/2021
094/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 1,300.00 05/17/2021
095/2021 AUTOKLUB a.s., Teplická cesta 1, 05801 Poprad prezutie auta 36.00 05/24/2021
096/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 315.62 05/28/2021
097/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 49.52 05/28/2021
098/2021 ASTOR SLOVAKIA, s.r.o. Benediktiho 5 811 05 Bratislava/IČO 36218146 www.lexikon.sk 100.00 05/31/2021
099/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 05/31/2021
100/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 05/31/2021
101/2021 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 materiál na výstavu 21.09 05/31/2021
102/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/01/2021
103/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 06/03/2021
104/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 614.00 06/03/2021
105/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 355.00 06/03/2021
106/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 100.00 06/03/2021
107/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 900.00 06/03/2021
108/2021 Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok repliky hrobka 200.00 06/03/2021
109/2021 Michal Fratrič ml., Novodvorská 22, 84104 BRATISLAVA 1, IČO/41477260 repliky hrobka 750.00 06/03/2021
110/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,070.00 06/03/2021
111/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.33 06/08/2021
112/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 06/08/2021
113/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 06/08/2021
114/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 06/08/2021
115/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 06/08/2021
116/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 314.60 06/10/2021
117/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 66.48 06/10/2021
118/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO 47258314 internet 14.82 06/11/2021
119/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 06/11/2021
120/2021 Štefan Hamza CHRISTIANIA Námestie sv. Egídia, 27/65, 058 01 Poprad/IČO 45239002 knihy 1,000.00 06/15/2021
121/2021 Anton Slebodník, Štúrova 32, 054 01 Levoča/IČO:11951214 konzervačné práce 1,556.00 06/18/2021
122/2021 Anton Slebodník, Štúrova 32, 054 01 Levoča/IČO:11951214 konzervačné práce 14,000.00 06/18/2021
123/2021 OBI Slovakia s.r.o. súprava lanková 60.45 06/28/2021
124/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 07/07/2021
125/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 07/07/2021
126/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 07/07/2021
127/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/07/2021
128/2021 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/07/2021
129/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 07/07/2021
130/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 07/07/2021
131/2021 Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20 460 06 Liberec Česká republika komisionárky predaj 138.40 07/07/2021
132/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 920.00 07/08/2021
133/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135.29 07/08/2021
134/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 07/08/2021
135/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 07/09/2021
136/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 07/09/2021
137/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.21 07/09/2021
138/2021 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad pokladňa licencia 80.00 07/09/2021
139/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 12.78 07/09/2021
140/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 07/09/2021
141/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 350.69 07/15/2021
142/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 51.72 07/15/2021
143/2021 BG projekt s.r.o., Družstvená 840/16, 059 01 Spišská Belá/IČO:53046471 projekčné práce 6,500.00 07/21/2021
144/2021 Matúš Karabin - Hudobné Centrum, Allendeho 2756/30 059 51, Poprad-Matejovce/IČO:46480471 rekordér Zoom 109.00 08/02/2021
145/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 08/02/2021
146/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 ADSL 67.90 08/02/2021
147/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 oprava ústredne 60.00 08/02/2021
148/2021 Slovak medical company a.s., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov/IČO 36486264 projektová dokumnetácia 10,170.00 08/03/2021
149/2021 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač 57.60 08/03/2021
150/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 08/03/2021
151/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 935.00 08/04/2021
152/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 oprava elektronický vrátnik 42.00 08/05/2021
153/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 08/05/2021
154/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 08/05/2021
155/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 08/06/2021
156/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 43.43 08/06/2021
157/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 08/06/2021
158/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 08/06/2021
159/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 150.90 08/10/2021
160/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 406.20 08/10/2021
161/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 68.17 08/10/2021
162/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 08/10/2021
163/2021 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90.00 08/10/2021
164/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 92.53 08/10/2021
165/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 405.83 08/10/2021
166/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál - batérie 34.08 08/10/2021
167/2021 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad oprava steny 570.00 08/11/2021
168/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 09/02/2021
169/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 87.02 09/02/2021
170/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 09/02/2021
171/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 09/02/2021
172/2021 ACOM PP, s. r. o., Novomeského 4739/4 058 01 Poprad/IČO:36579416 router 83.00 09/02/2021
173/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889.20 09/02/2021
174/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 60.62 09/02/2021
175/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 341.58 09/02/2021
176/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana ososbných údajov 36.00 09/02/2021
177/2021 FOTOKINO JÁN PALČO Tvarožnianská 16, 060 01 Kežmarok/IČO: 17117038 fotoaparát 505.00 09/02/2021
178/2021 FOTOKINO JÁN PALČO Tvarožnianská 16, 060 01 Kežmarok/IČO: 17117038 hardisky 114.00 09/02/2021
179/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 570.00 09/07/2021
180/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 09/08/2021
181/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 44.46 09/08/2021
182/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 09/08/2021
183/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 75.62 09/14/2021
184/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236.56 09/14/2021
185/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 09/14/2021
186/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 09/14/2021
187/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 09/20/2021
188/2021 Zuzana Skokanová, B. Němcovej 4706/3, 058 01 Poprad /IČO:5654719 školenie vodiča 20.00 09/22/2021
189/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia web 126.00 09/23/2021
190/2021 Zakalandia, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde komisionársky predaj 62.50 09/23/2021
191/2021 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina knihy 27.71 09/23/2021
192/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 toner 172.21 09/23/2021
193/2021 tole, s.r.o. Slobody 2749/44, 058 01 Poprad/IČO:36491608 školenie kurič 96.00 09/28/2021
194/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana ososbných údajov 36.00 10/04/2021
195/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 830.00 10/06/2021
196/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 10/07/2021
197/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 10/07/2021
198/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 10/07/2021
199/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 10/07/2021
200/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,662.10 10/07/2021
201/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 10/08/2021
202/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 10/08/2021
203/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 35.81 10/08/2021
204/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 217.75 10/13/2021
205/2021 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 45.82 10/13/2021
206/2021 Nemocnica Poprad, a. s., Banícka č. 803/28, 05845 Poprad/ IČO:36513458 prostriedok 49.79 10/14/2021
207/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - program 135.29 10/14/2021
208/2021 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 10/14/2021
209/2021 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia 96.00 10/14/2021
210/2021 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD revízia 78.20 10/14/2021
211/2021 Slovenská národná knižnica Námestie J. C. Hronského 1 036 01 Martin/IČO: 36138517 servisný poplatok 132.78 10/27/2021
212/2021 Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR/ IČO: 26426218 školenie 59.00 10/27/2021
213/2021 Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice/IČO: 27082440 meteostanice 132.89 10/27/2021
214/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - program 25.49 10/27/2021
215/2021 FISHER Slovakia, spol. s r.o., Tranovského 55 841 02 Bratislava/IČO: 36 483 095 lupa 750.00 10/27/2021
216/2021 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač 46.50 11/02/2021
217/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 11/02/2021
218/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 11/02/2021
219/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 11/02/2021
220/2021 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 respirátor 42.00 11/02/2021
221/2021 AUTOKLUB a.s., Teplická cesta 1, 05801 Poprad automobil - prehliadka 217.92 11/03/2021
222/2021 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 zborník 2020 6.10 11/03/2021
223/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 11/03/2021
224/2021 Pavel Francúz - KOVOROD, Hanácka 530/12, 94907 Nitra zbierky 150.00 11/03/2021
225/2021 Pavel Francúz - KOVOROD, Hanácka 530/12, 94907 Nitra zbierky 700.00 11/03/2021
226/2021 Tomáš Valach, Malé Kozmálovce 142, 934 01 Levice zbierky 560.00 11/03/2021
227/2021 Tomáš Valach, Malé Kozmálovce 142, 934 01 Levice zbierky 340.00 11/03/2021
228/2021 Mgr. František Horváth - Horváth advisory, Svidnícka 19, 821 03 Bratislava 2/IČO 42111579 vykonanie verejného obstarávania 570.00 11/03/2021
229/2021 Mgr. František Horváth - Horváth advisory, Svidnícka 19, 821 03 Bratislava 2/IČO 42111579 vykonanie verejného obstarávania 570.00 11/03/2021
230/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 11/05/2021
231/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 815.00 11/05/2021
232/2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 257.12 11/05/2021
233/2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 63.30 11/05/2021
234/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 11/09/2021
235/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 11/09/2021
236/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.38 11/09/2021
237/2021 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 11/12/2021
238/2021 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 11/12/2021
239/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn - preplatok -2,083.44 11/18/2021
240/2021 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra komisionársky predaj 140.00 11/19/2021
241/2021 Pavol Tatarko kominárske služby kominárske práce 47.00 11/22/2021
242/2021 Pavel Francúz - KOVOROD, Hanácka 530/12, 94907 Nitra repliky 1,600.00 11/22/2021
243/2021 UNIZDRAV, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 2950 058 01 Poprad/IČO: 46 430 211 AGT samotesty 270.00 11/26/2021
244/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 11/26/2021
245/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 297.86 11/26/2021
246/2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 11/26/2021
247/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 11/30/2021
248/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 11/30/2021
249/2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 215.69 12/08/2021
250/2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 56.02 12/08/2021
251/2021 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 12/08/2021
252/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 12/08/2021
253/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 12/08/2021
254/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40.01 12/08/2021
255/2021 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,000.00 12/08/2021
256/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 12/08/2021
257/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 12/08/2021
258/2021 SCP PAPIER, a.s., Mostová 29, 034 01 Ružomberok/ IČO: 36373583 herbárový papier 196.34 12/08/2021
259/2021 Optimus Ceiling, s.r.o, Rokytov pri Humennom 26, 06713 Rokytov pri Humennom/IČO: 50832531 práce hrobka 5,981.97 12/08/2021
260/2021 Optimus Ceiling, s.r.o, Rokytov pri Humennom 26, 06713 Rokytov pri Humennom/IČO: 50832531 práce hrobka 26,437.20 12/08/2021
261/2021 Optimus Ceiling, s.r.o, Rokytov pri Humennom 26, 06713 Rokytov pri Humennom/IČO: 50832531 práce hrobka 4,214.40 12/08/2021
262/2021 Archima s.r.o. Štefánikova 24 Prešov 080 01 Projektová dokumentácia Spišská Sobota 28,200.00 12/10/2021
263/2021 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 časopis 2022 55.28 12/10/2021
264/2021 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 výmena batérie 135.60 12/10/2021
265/2021 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 náplne do tlačiarní 57.36 12/13/2021
266/2021 Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad odvoz lístia 253.08 12/14/2021
267/2021 Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec revízia kotlov 332.75 12/14/2021
268/2021 Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o., Športová 167, 059 11 Hozelec oprava kotlov 517.20 12/14/2021
269/2021 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 12/14/2021
270/2021 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač propagačných materiálov - projekt Kultúra nás spája 2,000.00 12/14/2021
271/2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 61.49 12/14/2021
272/2021 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 23.10 12/20/2021
273/2021 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad PC 2,508.30 12/20/2021
274/2021 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy aktualizácia 135.29 12/20/2021
275/2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 162.00 12/31/2021
276/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 12/31/2021
277/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 12/31/2021
278/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn - preplatok -2,656.70 12/31/2021
279/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn - preplatok -1.24 12/31/2021
280/2021 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn - preplatok -0.61 12/31/2021
281/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.59 12/31/2021
282/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 12/31/2021
283/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 12/31/2021
284/2021 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn - preplatok -849.02 12/31/2021
285/2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 43.85 12/31/2021
286/2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 232.98 12/31/2021