Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 13.01.2012
002/2012 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 13.01.2012
003/2012 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 12,84 13.01.2012
004/2012 RadioTEL Igor Gorecký monitory 498,00 18.01.2012
005/2012 RadioTEL Igor Gorecký servis 15,00 18.01.2012
006/2012 Baumax s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 49,51 27.01.2012
007/2012 Asseco Solutions a.s. SPIN za rok 2012 964,51 27.01.2012
008/2012 KP plus s.r.o. kancelársky materiál 118,43 31.01.2012
009/2012 SPP a.s. zemný plyn 1 103,00 31.01.2012
010/2012 SPP a.s. zemný plyn 1 567,00 31.01.2012
011/2012 SPP a.s. zemný plyn 5,00 31.01.2012
012/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 537,67 02.02.2012
013/2012 VSE a.s. elektrina 1 216,00 02.02.2012
014/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 33,80 02.02.2012
015/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 02.02.2012
016/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25,88 02.02.2012
017/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 75,53 08.02.2012
018/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,54 08.02.2012
019/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 08.02.2012
020/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 08.02.2012
021/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 08.02.2012
022/2012 Inštalaterm s.r.o. oprava ústredného vykurovania 6 278,64 17.02.2012
023/2012 Asseco Solutions a.s. servis 39,90 17.02.2012
024/2012 Poradca s.r.o. knihy 23,10 17.02.2012
025/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 61,33 23.02.2012
026/2012 Papyrus Poprad s.r.o. toner 77,98 28.02.2012
027/2012 Lusila s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 50,11 28.02.2012
028/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 567,73 01.03.2012
029/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 30,17 05.03.2012
030/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 05.03.2012
031/2012 Slovenská pošta a.s. časopisy-predplatné 42,00 05.03.2012
032/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25,88 05.03.2012
033/2012 KP plus s.r.o. kancelársky materiál 150,49 05.03.2012
034/2012 SPP a.s. zemný plyn 1 478,00 05.03.2012
035/2012 SPP a.s. zemný plyn 5,00 05.03.2012
036/2012 SPP a.s. zemný plyn 1 040,00 05.03.2012
037/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 60,58 05.03.2012
038/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,48 05.03.2012
039/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 05.03.2012
040/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 05.03.2012
041/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 13.03.2012
042/2012 Archeologický ústav SAV Nitra knihy 24,50 13.02.2012
043/2012 MAGROPOM s.r.o. stroj na oblátky 216,60 15.03.2012
044/2012 BACH systems s.r.o. inštalácia programov 153,90 22.03.2012
045/2012 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov publikácie 23,70 22.03.2012
046/2012 Velcon s.r.o. servisná prehliadka zvislej plošiny 90,00 27.03.2012
047/2012 Pulzar s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 50,10 30.03.2012
048/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 454,19 02.04.2012
049/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 36,02 04.04.2012
050/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 192,12 04.04.2012
051/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 04.04.2012
052/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 30,85 04.04.2012
053/2012 Ladislav Michlík DATACOM náplne do tlačiarní 68,40 04.04.2012
054/2012 Asseco Solutions a.s. servisné práce 387,14 04.04.2012
055/2012 SPP a.s. zemný plyn 570,00 04.04.2012
056/2012 SPP a.s. zemný plyn 809,00 04.04.2012
057/2012 SPP a.s. zemný plyn 5,00 04.04.2012
058/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana 25,88 10.04.2012
059/2012 Slovenské národné múzeum Bratislava časopis Múzeum-predplatné 10,84 10.04.2012
060/2012 Optiman s.r.o. prehliadka a skúška poplach.systému 87,60 10.04.2012
061/2012 E.D.E.N. EL MAT s.r.o. žiarovky 291,59 10.04.2012
062/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 10.04.2012
063/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 63,73 10.04.2012
064/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,99 10.04.2012
065/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 10.04.2012
066/2012 Tibor Friedman FOTO CENTRUM skenovanie negatívov 72,00 23.04.2012
067/2012 Baumax s.r.o. dielenský a údržbársky materiál 77,70 27.04.2012
068/2012 Livonec s.r.o. požiarna ochrana a BOZP 25,88 02.05.2012
069/2012 Livonec s.r.o. revízia has.prístrojov 211,31 02.05.2012
070/2012 KP plus s.r.o. kancelársky materiál 75,68 02.05.2012
071/2012 VSE a.s. elektrina 1 216,00 04.05.2012
072/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 04.05.2012
073/2012 JUDr. Murárová právna pomoc 66,38 04.05.2012
074/2012 Vaša Slovensko s.r.o. stravné lístky 514,30 04.05.2012
075/2012 SPP a.s. zemný plyn 218,00 07.05.2012
076/2012 SPP a.s. zemný plyn 310,00 07.05.2012
077/2012 SPP a.s. zemný plyn 5,00 07.05.2012
078/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 3,00 07.05.2012
079/2012 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok 32,30 07.05.2012
080/2012 Slovak Telekom a.s. VUC net 131,45 07.05.2012
081/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 59,47 07.05.2012
082/2012 Slovak Telekom a.s. mesačný poplatok 14,78 07.05.2012
083/2012 GTS Slovakia a.s. mesačný poplatok 14,82 07.05.2012
084/2012 PVPS a.s. mesačný poplatok 85,76 29.05.2012
085/2012 PVPS a.s. vodné a stočné 49,01 29.05.2012
086/2012 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica vydanie členského preukazu Zväzu múzeí na Slovensku 3,00 29.05.2012
087/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77,64 31.05.2012
088/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 31.05.2012
089/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 31.05.2012
090/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30,08 31.05.2012
091/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 490,92 05.06.2012
092/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 92,00 05.06.2012
093/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 130,00 05.06.2012
094/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 05.06.2012
095/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana, technik PO, činnosť BTS 25,88 05.06.2012
096/2012 RadioTEL Igor Gorecký, Tatranské námestie 5, 058 01 Poprad nákup GPS eTREX Venture, nákup SCART kábla 203,00 05.06.2012
097/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 110,40 05.06.2012
098/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 17,75 05.06.2012
099/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 70,20 05.06.2012
100/2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina predplatné "Poradca 2012" 56,80 05.06.2012
101/2012 Ján Šurina TVS, J. Milca 31, 010 01 Žilina nákup Micro Clean utierok 40,74 05.06.2012
102/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 12.06.2012
103/2012 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 77,00 28.06.2012
104/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad technik PO, činnosť BTS 25,88 28.06.2012
105/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 444,17 04.07.2012
106/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 17, 058 01 Poprad kancelársky materiál 56,72 04.07.2012
107/2012 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 04.07.2012
108/2012 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 04.07.2012
109/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad odné a stočné 92,12 04.07.2012
110/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,02 04.07.2012
111/2012 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 387,14 04.07.2012
112/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30,17 04.07.2012
113/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.07.2012
114/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 85,00 04.07.2012
115/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 120,00 04.07.2012
116/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 04.07.2012
117/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 04.07.2012
118/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 15,79 11.07.2012
119/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 56,16 11.07.2012
120/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 152,50 11.07.2012
121/2012 Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 14, 058 01 Poprad nákup el. kosačky 94,91 11.07.2012
122/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 11.07.2012
123/2012 Tenar s.r.o., Fraňa Kráľa 14, 058 01 Poprad nákup el. kosačky 94,91 16.07.2012
124/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad dodávka a odkanalizovanie vody 87,70 20.07.2012
125/2012 ELTON Poprad s.r.o., Hlavná 78, 059 51 Poprad-Matejovce oprava elektromotora 75,79 20.07.2012
126/2012 Lusila s.r.o., Námestie sv. Egídia 98, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,70 31.07.2012
127/2012 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 216,00 01.08.2012
128/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 430,81 01.08.2012
129/2012 Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves propagačné materiály 100,00 01.08.2012
130/2012 Vanoku s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves herbáre, pečiatka 650,00 01.08.2012
131/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad technik PO, činnosť BTS 25,88 01.08.2012
132/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 01.08.2012
133/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 31,16 01.08.2012
134/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 01.08.2012
135/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 85,00 01.08.2012
136/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 120,00 01.08.2012
137/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 01.08.2012
138/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 59,26 08.08.2012
139/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,65 08.08.2012
140/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 08.08.2012
141/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 08.08.2012
142/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vyhľadanie porúch 71,62 08.08.2012
143/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 26,96 23.08.2012
144/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 762,12 28.08.2012
145/2012 Datacom Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad nákup náplní do tlačiarní 52,08 28.08.2012
146/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,72 31.08.2012
147/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.09.2012
148/2012 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mesačný poplatok 30,71 04.09.2012
149/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 447,50 04.09.2012
150/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 176,00 04.09.2012
151/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 250,00 04.09.2012
152/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 04.09.2012
153/2012 JUDr. Jana Murárová, 1. mája 19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 04.09.2012
154/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad funkcie technika PO a činnosti BTS 25,88 04.09.2012
155/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 04.09.2012
156/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,48 04.09.2012
157/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 53,58 04.09.2012
158/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 12.09.2012
159/2012 PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica stavebné práce pri zisťovaní a odstraňovaní nadmerného úniku vody 6 630,05 12.09.2012
160/2012 Xenia-Roland Lipták, Letná 9, 058 01 Poprad pohľadnice, magnetky, leporelo, kľúčenky 220,80 12.09.2012
161/2012 Vodomontáž Milan Šimšaj, Tomášikova 11, 058 01 Poprad revízia tlakových nádob plynovej kotolne 170,00 25.09.2012
162/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 51,67 27.09.2012
163/2012 Kominárske práce-Pavol Husár, Štefánikova 9, 058 01 Poprad kontrola komínov a dymovodov 39,84 27.09.2012
164/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 421,63 01.10.2012
165/2012 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,02 04.10.2012
166/2012 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 193,32 04.10.2012
167/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 514,30 04.10.2012
168/2012 SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava odznaky 106,00 04.10.2012
169/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,89 04.10.2012
170/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.10.2012
171/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 04.10.2012
172/2012 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava servisné práce 387,14 04.10.2012
173/2012 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina balíček Finančný majetok a balíček DPH po novele 27,96 05.10.2012
174/2012 Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice výpožička výstavy "Aha deti, čo to letí" 170,00 05.10.2012
175/2012 Elektromont, Kvetná 12, 058 01 Poprad sáčky do vysávačov 16,00 05.10.2012
176/2012 JUDr. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 05.10.2012
177/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 05.10.2012
178/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,60 05.10.2012
179/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 46,94 05.10.2012
180/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mesačný poplatok 14,82 05.10.2012
181/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25 zemný plyn 548,00 05.10.2012
182/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 779,00 05.10.2012
183/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 zemný plyn 5,00 05.10.2012
184/2012 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia 90,00 15.10.2012
185/2012 Ladislav Beluš, Májova 14, 053 04 Spišské Podhradie nákup rímskeho denára, plieškov Tatry a Raj 60,00 16.10.2012
186/2012 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad oprava uličnej fasády budovy Podtatranského múzea v Spišskej Sobote 1 804,08 22.10.2012
187/2012 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník SNM-Prírodné vedy 4,60 25.10.2012
188/2012 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad nákup PC, skenera, tlačiarne, OS, USB kľúča 2 139,50 25.10.2012
189/2012 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 25,70 25.10.2012
190/2012 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1 216,00 25.10.2012
191/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,17 05.11.2012
192/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 05.11.2012
193/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 544,36 05.11.2012
194/2012 FaxCopy a.s., 1. mája 19/220, 058 01 Poprad kopírovanie, laminovanie 23,78 05.11.2012
195/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Batislava mesačný poplatok VUC-net 131,45 05.11.2012
196/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,71 05.11.2012
197/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 56,18 05.11.2012
198/2012 Foto Centrum Tibor Friedman, Francisciho 3288/35, 058 01 Poprad batérie 18,48 05.11.2012
199/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 09.11.2012
200/2012 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 09.11.2012
201/2012 SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin Knižnično-informačný systém-servisné poplatky za rok 2012 132,78 13.11.2012
202/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 13.11.2012
203/2012 VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica oprava kotla 380,24 13.11.2012
204/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 preplatok plynu 258,20 26.11.2012
205/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 113,44 26.11.2012
206/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 458,28 26.11.2012
207/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 preplatok plynu 10,19 26.11.2012
208/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 127,81 26.11.2012
209/2012 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,76 03.12.2012
210/2012 BSK Europe s.r.o., L. Svobodu 79, 058 01 Poprad spracovanie skrátenej projektovej dokumentácie 250,00 03.12.2012
211/2012 Vaša Slovensko s.r.o., Račiankse mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 460,86 04.12.2012
212/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31,43 04.12.2012
213/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 04.12.2012
214/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 134,00 04.12.2012
215/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5,00 04.12.2012
216/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1 785,00 04.12.2012
217/2012 Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry predplatné časopisu TATRY 6,60 04.12.2012
218/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 176,44 04.12.2012
220/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 04.12.2012
221/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,50 04.12.2012
222/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 48,77 04.12.2012
223/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 04.12.2012
224/2012 Pamiatkový úrad SR, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava konzervovanie modrotlač. Foriem 1 557,00 10.12.2012
225/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 10.12.2012
226/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14,82 10.12.2012
227/2012 Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače Uzbecká 4, 820 14 Bratislava predplatné 78,78 10.12.2012
228/2012 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 84,42 14.12.2012
229/2012 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25,88 14.12.2012
230/2012 Brantner s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz opadaného lístia 37,14 14.12.2012
231/2012 Datacom, Francisciho 3288, 058 01 Poprad povinná údržba pokladne 60,88 18.12.2012
232/2012 Aqua City Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad poukazy 594,00 27.12.2012
233/2012 Matúš Slivka PLYN SERVIS, Športová 167, 069 11 Hozelec odborná prehliadka kotlov 209,76 27.12.2012
234/2012 PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403, 059 34 Spišská Teplica oprava okolia pomníka, vonkajších schodísk a chodníkov 6 495,00 28.12.2012
235/2012 Asseco Solutions a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava prechod na ISPIN2 485,00 28.12.2012
236/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 36,02 28.12.2012
237/2012 PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad vodné a stočné 193,32 28.12.2012
238/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3,00 31.12.2012
239/2012 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 30,62 31.12.2012
240/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 14,48 31.12.2012
241/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 48,86 31.12.2012
242/2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mesačný poplatok 131,45 31.12.2012
243/2012 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66,38 31.12.2012