Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2019 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku PCO 331,94 10.01.2019
002/2019 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku PCO 331,94 10.01.2019
003/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 10.01.2019
004/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32,57 10.01.2019
005/2019 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120,00 10.01.2019
006/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,72 10.01.2019
007/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.01.2019
008/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,48 10.01.2019
009/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36,00 10.01.2019
010/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 709,20 11.01.2019
011/2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 35,04 14.01.2019
012/2019 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 60,24 14.01.2019
013/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet-mesačný poplatok 14,82 14.01.2019
014/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina-mesačný poplatok 379,64 14.01.2019
015/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina-preplatok 81,98 15.02.2019
016/2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména, webhosting, bezpečnostná aktualizácia 163,20 18.01.2019
017/2019 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25,49 18.01.2019
018/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdy, registratúra 225,46 21.01.2019
019/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN na rok 2019 964,51 21.01.2019
020/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 servisné práce 387,14 21.01.2019
021/2019 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 konzultácie 41,40 21.01.2019
022/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 112,27 21.01.2019
023/2019 Tatraglobal s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad čistiace prostriedky 208,03 23.01.2019
024/2019 WESTech s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava obaly na tablety 432,00 28.01.2019
025/2019 Ing. Karel Kulhavý - TATRAtel, Allendeho 58, 059 51 Matejovce servisné práce 53,10 28.01.2019
026/2019 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia webovej stránky 1 212,00 05.02.2019
027/2019 ETAGO s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad oprava podlahy-škodová udalosť 7 919,78 05.02.2019
028/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36,00 06.02.2019
029/2019 CLEAN-CLIMA SK, Opátska 488/18, 040 18 Košice servisné práce, diagnostika vzduchotech.zariadenia 228,00 06.02.2019
030/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 06.02.2019
031/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 06.02.2019
032/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,39 06.02.2019
033/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 56,56 06.02.2019
034/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 859,00 11.02.2019
035/2019 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka zvislej zdvíhacej plošiny 90,00 11.02.2019
036/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 100,00 11.02.2019
037/2019 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis PC 21,90 11.02.2019
038/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 110,02 11.02.2019
039/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14,82 11.02.2019
040/2019 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 416,69 13.02.2019
041/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31,99 13.02.2019
042/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 13.02.2019
043/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 655,20 13.02.2019
044/2019 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina ekonom.knihy 29,51 14.02.2019
045/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné Poprad 421,21 25.02.2019
046/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné Sp. Sobota 48,92 27.02.2019
047/2019 Bach systems s.r.o., M.Rázusa 49, 98401 Lučenec servis Bach 228,24 01.03.2019
048/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 37,43 04.03.2019
049/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 04.03.2019
050/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedna osoba 36,00 04.03.2019
051/2019 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právne služby 100,00 05.03.2019
052/2019 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia EPS, HSP 319,20 05.03.2019
053/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 06.03.2019
054/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,64 06.03.2019
055/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 57,72 06.03.2019
056/2019 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 06.03.2019
057/2019 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1 859,00 06.03.2019
058/2019 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 792,00 11.03.2019
059/2019 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 predplatné časopisu Múzeum 11,26 11.03.2019
060/2019 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad Eset 443,26 12.03.2019
061/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14,82 12.03.2019