Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331.94 01/03/2017
002/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331.94 01/03/2017
003/2017 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad/IČO:36579416 hosting, doména 116.40 01/04/2017
004/2017 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad/IČO:36579416 webstránka-obnovenie starej 36.00 01/04/2017
005/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31.88 01/11/2017
006/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 01/11/2017
007/2017 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina/IČO:31604447 muzeum.sk, poplatok 70.00 01/11/2017
008/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 14.95 01/11/2017
009/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 01/11/2017
010/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 55.26 01/11/2017
011/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 579.36 01/11/2017
012/2017 Ing. S. Sýkora, ZEKA geometrický plán 972.00 01/11/2017
013/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 01/13/2017
014/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 964.51 01/13/2017
015/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 315.77 01/16/2017
016/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdy 225.46 01/16/2017
017/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 01/20/2017
018/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn -1,007.37 01/20/2017
019/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn -1.14 01/20/2017
020/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 599.00 01/20/2017
021/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 01/23/2017
022/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 01/23/2017
023/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 01/23/2017
024/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina -46.97 01/23/2017
025/2017 Inštalaterm s.r.o., Hraničná 3694/29, 058 01 Poprad/IČO:36450499 výmena poist.ventilu kotla 142.99 01/23/2017
026/2017 TOPART 96 s.r.o., J. Curie 731/21, 058 01 Poprad/IČO:31727468 výroba pečiatky 7.37 01/23/2017
027/2017 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina/IČO:36371271 knihy 9.40 01/27/2017
028/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 641.93 01/27/2017
029/2017 MAJTECH počítače 2,764.26 01/31/2017
030/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 02/02/2017
031/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 školenie 54.00 02/02/2017
032/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.38 02/03/2017
033/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 692.90 02/06/2017
034/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33.78 02/06/2017
035/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 02/06/2017
036/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 02/06/2017
037/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 02/06/2017
038/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 02/06/2017
039/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 340.00 02/06/2017
040/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 konzultácie 94.80 02/06/2017
041/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12.00 02/08/2017
042/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 02/08/2017
043/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.56 02/08/2017
044/2017 Lusila dielenský a údržbársky materiál 150.82 02/12/2017
045/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 752.40 02/14/2017
046/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 486.00 02/14/2017
047/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 720.00 02/14/2017
048/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 02/15/2017
049/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 354.97 02/15/2017
050/2017 VaM Invest s.r.o., Kolačkov, Kolačkov 118/IČO:47219939 preprava zbierkových predmetov 695.95 02/21/2017
051/2017 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 konzervárorský materiál 179.49 02/24/2017
052/2017 Andrej Slivka, Plynservis revízia kotlov v Spišskej Sobote 645.77 02/24/2017
053/2017 Andrej Slivka, Plynservis revízia kotlov v Poprade 330.59 02/24/2017
054/2017 AJ Produkty a.s. kancelársky nábytok 459.60 02/28/2017
055/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 servis PC 82.80 03/01/2017
056/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 328.31 03/01/2017
057/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 61.03 03/01/2017
058/2017 Aquaterm, Róbert Mačák kôš, držiak papiera 122.26 03/02/2017
059/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 03/03/2017
060/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.38 03/03/2017
061/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 03/03/2017
062/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 03/03/2017
063/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 03/03/2017
064/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 968.16 03/06/2017
065/2017 MAJTECH servisné poplatky 174.94 03/06/2017
066/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 03/08/2017
067/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 03/08/2017
068/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12.65 03/08/2017
069/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.88 03/08/2017
070/2017 EDC dochádzkový systém-servis 360.00 03/08/2017
071/2017 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra/IČO:00166723 Zborník 26.30 03/09/2017
072/2017 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad/IČO:36509043 toner 86.00 03/13/2017
073/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.88 03/13/2017
074/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 03/13/2017
075/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina -24.16 03/17/2017
076/2017 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad/IČO:36789950 servisné poplatky 11.22 03/20/2017
077/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 403.74 03/20/2017
078/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 Zborník SNM 11.26 03/22/2017
079/2017 OBI Slovakia kvetinový substrát 11.94 03/27/2017
080/2017 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kancelársky materiál 95.84 03/27/2017
081/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 montáž 8.10 03/28/2017
082/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 doprava 20.00 03/28/2017
083/2017 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad/IČO:36509043 servis PC 52.00 03/28/2017
084/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 97.32 04/03/2017
085/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 opr.fa -2.08 04/04/2017
086/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 opr.fa 5.63 04/04/2017
087/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 04/04/2017
088/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33.80 04/04/2017
089/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 04/06/2017
090/2017 MAJTECH servis PC siete 98.56 04/06/2017
091/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 04/06/2017
092/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 04/06/2017
093/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 04/06/2017
094/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.32 04/06/2017
095/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13.58 04/06/2017
096/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 04/06/2017
097/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 679.13 04/07/2017
098/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.38 04/07/2017
099/2017 DATACOM Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad/IČO:35112514 revízia 37.80 04/10/2017
100/2017 Viera Rajnaková, Marion vyúčtovanie komis. 39.20 04/10/2017
102/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 04/19/2017
103/2017 Stova Baumarket zahrad.materiál-OC Forum 158.98 04/19/2017
104/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 358.33 04/19/2017
105/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 115.68 04/26/2017
106/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 05/03/2017
107/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 05/03/2017
108/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 05/03/2017
109/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 05/03/2017
110/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 05/04/2017
111/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.00 05/04/2017
112/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.38 05/04/2017
113/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 854.62 05/04/2017
114/2017 Autonova s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad/IČO:31 649 513 STK a emisná kontr. 52.00 05/05/2017
115/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 05/10/2017
116/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 05/10/2017
117/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.97 05/10/2017
118/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13.51 05/10/2017
119/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 133.00 05/15/2017
120/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 elektrina 303.01 05/17/2017
121/2017 Iveta Bohušová komis.predaj 250.60 05/31/2017
122/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 06/05/2017
123/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.00 06/05/2017
124/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 277.97 06/05/2017
125/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 154.12 06/05/2017
126/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 06/05/2017
127/2017 Petit Press propagácia 50.00 06/05/2017
128/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 06/05/2017
129/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 06/05/2017
130/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 06/05/2017
131/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 06/07/2017
132/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13.02 06/07/2017
133/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.31 06/07/2017
134/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 909.67 06/07/2017
135/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 06/08/2017
136/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.38 06/08/2017
137/2017 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 kancelársky materiál 40.68 06/12/2017
138/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 711.56 06/12/2017
139/2017 EDC s.r.o. štvrťročná kontrola EPS 360.00 06/13/2017
140/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 07/04/2017
141/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 07/04/2017
142/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 07/04/2017
143/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 07/04/2017
144/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331.94 07/04/2017
145/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.88 07/04/2017
146/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 07/04/2017
147/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.18 07/06/2017
148/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387.14 07/06/2017
149/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 744.51 07/07/2017
150/2017 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331.94 07/07/2017
151/2017 Petit Press a.s. NOV SPIS 24/2017 50.00 07/10/2017
152/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 07/10/2017
153/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12.96 07/10/2017
154/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.75 07/10/2017
155/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 07/12/2017
156/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 773.39 07/17/2017
157/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 08/03/2017
158/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 08/03/2017
159/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 08/03/2017
160/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 820.21 08/04/2017
161/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 08/08/2017
162/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 08/08/2017
163/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30.23 08/09/2017
164/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 08/09/2017
165/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 08/10/2017
166/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 48.50 08/10/2017
167/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 13.30 08/10/2017
168/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236.00 08/10/2017
169/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 796.37 08/15/2017
170/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.18 08/25/2017
171/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 251.44 09/04/2017
172/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 48.31 09/04/2017
173/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.18 09/04/2017
174/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 43.91 09/05/2017
175/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 09/05/2017
176/2017 EDC s.r.o., Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 918.00 09/05/2017
177/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 09/05/2017
178/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 09/05/2017
179/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 09/05/2017
180/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 09/05/2017
181/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 09/06/2017
182/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12.42 09/06/2017
183/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.66 09/06/2017
184/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 414.20 09/11/2017
185/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 akreditovaný kurz „Múzejná pedagogika“ 50.00 09/11/2017
186/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 09/11/2017
187/2017 Chrystal Marika, 3049/1, Poprad Komisionálny predaj 67.00 09/13/2017
188/2017 5S s.r.o., Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava / IČO:36744271 „Vizualizácia expozície Podtatranského múzea v Poprade“ 5,150.00 09/14/2017
189/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 815.82 09/19/2017
190/2017 Milan Šimšaj-VODOMONTÁŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad odborná prehliadka NTL kotolne a tlak.nádob 174.20 09/25/2017
191/2017 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 Zborník SNM 5.90 09/26/2017
192/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 10/02/2017
193/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 10/02/2017
194/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 plyn 4.00 10/02/2017
195/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 30.25 10/05/2017
196/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3.00 10/05/2017
197/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 10/05/2017
198/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 820.21 10/05/2017
199/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 10/09/2017
200/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.57 10/09/2017
201/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12.01 10/09/2017
202/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 10/09/2017
203/2017 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 387.14 10/09/2017
204/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.18 10/13/2017
205/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 375.94 10/13/2017
206/2017 SNK, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin / IČO:36138517 servisný poplatok za rok 2017 132.78 10/13/2017
207/2017 JURTLAK PLUS, Mária Jurkovská, Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad / IČO: 37236741 školenie kuričov 80.00 10/13/2017
208/2017 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36.00 11/03/2017
209/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 636.00 11/03/2017
210/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 411.00 11/03/2017
211/2017 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4.00 11/03/2017
212/2017 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66.18 11/03/2017
213/2017 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 703.22 11/06/2017
214/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 11/06/2017
215/2017 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.90 11/06/2017
216/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131.45 11/08/2017
217/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12.66 11/08/2017
218/2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53.32 11/08/2017
219/2017 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 102.38 11/09/2017
220/2017 Ing. Ján Majzel – MAJTECH, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad počítačové vybavenie pokladne 3,744.80 11/09/2017
221/2017 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236.00 11/10/2017
222/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14.82 11/10/2017