Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 01/10/2022
002/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 01/10/2022
003/2022 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/10/2022
004/2022 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/10/2022
005/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 710.00 01/14/2022
006/2022 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/14/2022
007/2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov kniha účtovníctvo 37.50 01/14/2022
008/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25.49 01/14/2022
009/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 964.51 01/14/2022
010/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 01/14/2022
011/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 01/18/2022
012/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 33.79 01/18/2022
013/2022 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy 18.12 01/18/2022
014/2022 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 133.20 01/30/2022
015/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30.00 01/30/2022
016/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1.00 01/30/2022
017/2022 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 členský preukaz 3.00 01/30/2022
018/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 01/30/2022
019/2022 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 364.55 01/31/2022
020/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 02/03/2022
021/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 02/03/2022
022/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 02/03/2022
023/2022 SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7 05201 Spišská Nová Ves/IČO:17084181 stavebné práce 52,456.57 02/04/2022
024/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 875.00 02/04/2022
025/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 02/04/2022
026/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 389.39 02/04/2022
027/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/09/2022
028/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 02/09/2022
029/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40.22 02/09/2022
030/2022 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad revízia 117.60 02/09/2022
031/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 62.89 02/09/2022
032/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 350.86 02/09/2022
033/2022 Slovenská komora architektov Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava/IČO:30 778 981 potvrdenie 6.20 02/24/2022
034/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 302.10 02/28/2022
035/2022 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 časopis 11.44 02/28/2022
036/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 39.46 03/03/2022
037/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 0.00 03/03/2022
038/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 03/03/2022
039/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/03/2022
040/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 03/03/2022
041/2022 SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7 05201 Spišská Nová Ves/IČO:17084181 stavebné práce 36,650.27 03/03/2022
042/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,045.00 03/07/2022
043/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 03/07/2022
044/2022 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad licencia ESET 410.40 03/07/2022
045/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 03/09/2022
046/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.49 03/09/2022
047/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/09/2022
048/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 03/09/2022
049/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36500968 vodné, stočné 68.05 03/09/2022
050/2022 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad aktualizácie pokladnice 122.00 03/10/2022
051/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 91.70 03/14/2022
052/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 324.19 03/14/2022
053/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 206.40 03/15/2022
054/2022 VATECH-Ján Varga, Okružná 116, Zemplínska Teplica revízia 553.68 03/15/2022
055/2022 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90.00 03/18/2022
056/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 20.00 03/30/2022
057/2022 Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20 460 06 Liberec Česká republika komisionársky predaj 90.40 04/01/2022
058/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25.49 04/01/2022
059/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 04/01/2022
060/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135.29 04/01/2022
061/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 26.57 04/01/2022
062/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/01/2022
063/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 04/01/2022
064/2022 SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7 05201 Spišská Nová Ves/IČO:17084181 stavebné práce 1,779.16 04/01/2022
065/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 865.00 04/05/2022
066/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 04/06/2022
067/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 82.54 04/07/2022
068/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 367.43 04/07/2022
069/2022 Optimus Ceiling, s.r.o. , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 inštalácia vitrín 83,080.44 04/07/2022
070/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 41.14 04/08/2022
071/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387.14 04/08/2022
072/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/08/2022
073/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 04/08/2022
074/2022 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 náplne do tlačiarne 176.24 04/11/2022
075/2022 www.shopando.eu, s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava/IČO:35725907 hlavy - projekt 22-521-01676 662.00 04/11/2022
076/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 04/13/2022
077/2022 Public Tenders, s.r.o. Sibírska 2 080 01 Prešov/IČO:47397021 Verejné obstarávanie 570.00 04/20/2022
078/2022 Fastplus, a.s., Na pántoch 18 831 06 Bratislava/IČO: 35712783 laminovačka 17.99 04/25/2022
079/2022 Moravská gobelínová manufaktúra, spol.s..r.o. repliky 700.00 04/26/2022
080/2022 RNDr. Narcisa Kaiserová – MEDCOM Stará Vajnorská 3022/37 831 04 Bratislava/IČO: 30173779 iguríny - projekt 22-521-01676 1,137.96 04/26/2022
081/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 05/02/2022
082/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 20.00 05/02/2022
083/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 204.60 05/02/2022
084/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 05/02/2022
085/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 05/05/2022
086/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 910.00 05/05/2022
087/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 05/05/2022
088/2022 D&K klima, s.r.o., Martina Rázusa 2 010 01 Žilina/IČO:51162270 montáž vzduchotechniky 26,923.60 05/06/2022
089/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39.67 05/09/2022
090/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 05/09/2022
091/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 05/09/2022
092/2022 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 výstavný materiál 29.71 05/10/2022
093/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 343.02 05/10/2022
094/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 75.97 05/10/2022
095/2022 TAG design s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 web 198.00 05/13/2022
096/2022 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač propagačných materiálov 600.04 05/13/2022
097/2022 Bendík Peter, Ing. - Thermgas, Hviezdoslavova 363, 058 01 Poprad, Slovensko projekt vykurovanie 1,620.00 05/24/2022
098/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349.20 05/24/2022
099/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 26.90 05/24/2022
100/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30.00 05/24/2022
101/2022 Adam Benko – Hranovnická modrotlač, SNP 158/105, 059 16, Hranovnica/IČO:52996522 vystúpenie čepčenie 200.00 05/30/2022
102/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 20.00 05/30/2022
103/2022 DKI stavebný dozor 1,200.00 06/02/2022
104/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 06/02/2022
105/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36500968 vodné - stočné 322.22 06/02/2022
106/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 858.00 06/02/2022
107/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36500968 vodné - stočné 33.89 06/02/2022
108/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36.00 06/02/2022
109/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1,907.00 06/02/2022
110/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 945.00 06/03/2022
111/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 06/13/2022
112/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20.00 06/13/2022
113/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40.06 06/13/2022
114/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 359.58 06/13/2022
115/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 42.56 06/13/2022
116/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13.80 06/13/2022
117/2022 D&K klima, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina dodávka a montáž vzduchotechniky 8,334.97 06/13/2022
118/2022 Public tenders s.r.o., Sibírska 2 080 01 Prešov/IČO: 47397021 verejné obstarávanie 570.00 06/15/2022
119/2022 Optimus Ceiling, s.r.o , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 vitríny - expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka 31,696.68 06/15/2022
120/2022 ARTS-PRO s.r.o., Podháj 39 974 05 Banská Bystrica/IČO:44940467 figuríny 5,400.00 06/15/2022
121/2022 Ján Valovič, Trnavská cesta 931/44, 926 01 Sereď/IČO: 36918601 Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom 5,200.00 06/23/2022
122/2022 Ján Valovič, Trnavská cesta 931/44, 926 01 Sereď/IČO: 36918601 Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom - spolufinancovanie projektu 1,300.00 06/23/2022
123/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie 3 diel vizuálneho umenia s archeologickým, umelecko-historickým a geologickým významom 2,500.00 06/27/2022
124/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie 3 diel vizuálneho umenia s archeologickým, umelecko-historickým a geologickým významom - spolufinancovanie projektu 625.00 06/27/2022
125/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie vzácnych tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade 4,000.00 06/27/2022
126/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie vzácnych tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade - spolufinancovanie projektu 1,036.00 06/27/2022