Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 01/08/2020
002/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 33.72 01/08/2020
003/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.40 01/09/2020
004/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54.32 01/09/2020
005/2020 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120.00 01/10/2020
006/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 01/10/2020
007/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 01/10/2020
008/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 01/10/2020
009/2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad aktualizácia web stránky 63.12 01/10/2020
010/2020 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 PopradGrupp ochrana majetku 331.94 01/13/2020
011/2020 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 PopradGrupp ochrana majetku 331.91 01/13/2020
012/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 964.51 01/14/2020
013/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 854.09 01/14/2020
014/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 387.14 01/15/2020
015/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 31.07 01/15/2020
016/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava aktualizácia mzdový program 25.49 01/17/2020
017/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 4,045.04 01/17/2020
018/2020 Zakalandia komis 46.25 01/20/2020
019/2020 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad odstránenie poruchy 650.00 01/24/2020
020/2020 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad odstránenie poruchy 1,171.00 01/24/2020
021/2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména, webhosting 133.20 01/27/2020
022/2020 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad odstránenie poruchy 497.00 02/03/2020
023/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ohrana 30.00 02/04/2020
024/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32.87 02/04/2020
025/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 02/04/2020
026/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.79 02/06/2020
027/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 02/06/2020
028/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.51 02/06/2020
029/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 02/06/2020
030/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 02/06/2020
031/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 02/11/2020
032/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 409.88 02/13/2020
033/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektina 115.22 02/13/2020
034/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 892.39 02/14/2020
035/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 46.09 02/14/2020
036/2020 Poradca podnikateľa knihy-účtovníctvo 17.82 02/14/2020
037/2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 289.01 02/24/2020
038/2020 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka E06 90.00 02/26/2020
039/2020 Cremosa Hochs s.r.o. občerstvenie akcia OC Forum 127.26 02/27/2020
040/2020 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 predplatné časopisu Múzeum 11.44 02/27/2020
041/2020 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad servis-antivir.Eset 410.40 03/03/2020
042/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 03/03/2020
043/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 03/04/2020
044/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 03/05/2020
045/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 03/09/2020
046/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 52.32 03/09/2020
047/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11.39 03/09/2020
048/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 03/09/2020
049/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1,018.78 03/09/2020
050/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 31.99 03/09/2020
051/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 03/09/2020
052/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 112.57 03/11/2020
053/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 393.29 03/13/2020
054/2020 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 kontrola EPS 349.20 03/18/2020
055/2020 Milan Barger ochranné rúška 79.99 03/24/2020
056/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie / projekt FPU 2,900.00 03/30/2020
057/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica reštaurovanie / projekt 330.00 03/30/2020
058/2020 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30.00 04/03/2020
059/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 36.20 04/06/2020
060/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3.00 04/06/2020
061/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice zodpovedná osoba 36.00 04/06/2020
062/2020 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava / IČO: 00164429 knihy / projekt FPU 152.00 04/06/2020
063/2020 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava plyn 1,507.50 04/07/2020
064/2020 EMBA Trade s.r.o., J. Fučíka 71, 941 01 Bánov / IČO: 34142860 herbárové krabice / projekt FPU 2,400.00 04/08/2020
065/2020 EMBA Trade s.r.o., J. Fučíka 71, 941 01 Bánov / IČO: 34142860 herbárové krabice / projekt 270.00 04/08/2020
066/2020 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 903.88 04/08/2020
067/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58.80 04/09/2020
068/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 64.03 04/09/2020
069/2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 15.68 04/09/2020
070/2020 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava internet 14.82 04/09/2020
071/2020 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy-aktualizácia 135.29 04/09/2020
072/2020 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 spin 387.14 04/09/2020
073/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 97.55 04/15/2020
074/2020 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 315.55 04/16/2020
075/2020 Bach systems s.r.o., M.Rázusa 49, 98401 Lučenec / IČO: 36620203 aktualizácia programu BACH 660.00 04/21/2020