Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,020.00 01/09/2014
002/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,792.00 01/09/2014
003/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 01/09/2014
004/2014 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina aktualiz. stránok Podtatr. múzea muzeum.sk 70.00 01/09/2014
005/2014 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad hostingové služby 120.48 01/09/2014
006/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/09/2014
007/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 01/09/2014
008/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 01/09/2014
009/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31.99 01/09/2014
010/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 01/09/2014
011/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 554.38 01/09/2014
012/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 194.39 01/16/2014
013/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 964.51 01/21/2014
014/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387.14 01/30/2014
015/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,089.00 01/30/2014
016/2014 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Daňové priznania za rok 2013- kniha 3.60 01/30/2014
017/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad projektor Acer 492.00 02/04/2014
018/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 674.60 02/10/2014
019/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.84 02/10/2014
020/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14.48 02/10/2014
021/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 56.69 02/10/2014
022/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 02/10/2014
023/2014 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina hnihy-Príručka mzd.účtovníčky,Odvody poistného 8.80 02/10/2014
024/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 988.00 02/10/2014
025/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,737.00 02/10/2014
026/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 02/10/2014
027/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 02/10/2014
028/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 02/10/2014
029/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32.00 02/10/2014
030/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 02/10/2014
031/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrika 280.76 02/17/2014
032/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad Pravidelná údržba ERP, fiskálna plomba 60.50 02/17/2014
033/2014 Jedáleň M.O.,Hornádska 530,059 18 Sp. Bystré Cateringové služby 132.00 02/17/2014
034/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 276.13 02/27/2014
035/2014 SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 predplatné na rok 2014 za časopis Múzeum 11.08 02/28/2014
036/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 03/05/2014
037/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 48.85 03/06/2014
038/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 697.98 03/11/2014
039/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 51.48 03/11/2014
040/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 15.13 03/11/2014
041/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 03/11/2014
042/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 932.00 03/11/2014
043/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,638.00 03/11/2014
044/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 03/11/2014
045/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 03/11/2014
046/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32.05 03/14/2014
047/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 03/14/2014
048/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 03/14/2014
049/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 28.80 03/21/2014
050/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad kontrola hasiacich prístrojov 183.30 03/31/2014
051/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 32.98 04/07/2014
052/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 04/07/2014
053/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387.14 04/07/2014
054/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 04/09/2014
055/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 511.00 04/09/2014
056/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 896.00 04/09/2014
057/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 04/09/2014
058/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 136.44 04/09/2014
059/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 54.77 04/09/2014
060/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19.49 04/09/2014
061/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 18.82 04/09/2014
062/2014 Optiman s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad odbor. prehl. a skúška poplach. systému 87.60 04/09/2014
063/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 7,067.92 04/09/2014
064/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 3,552.56 04/09/2014
065/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 04/09/2014
066/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad toner 128.50 04/16/2014
067/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 651.23 04/23/2014
068/2014 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 162.36 04/30/2014
069/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina-úrok z omeškania 5.27 05/05/2014
070/2014 VSE elektrina 1,089.00 05/05/2014
071/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 133.49 05/07/2014
072/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 42.58 05/07/2014
073/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14.52 05/07/2014
074/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 05/07/2014
075/2014 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra kniha 23.70 05/07/2014
076/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 05/14/2014
077/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31.99 05/14/2014
078/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 05/14/2014
079/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 05/14/2014
080/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 05/14/2014
081/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 05/14/2014
082/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 657.90 05/15/2014
083/2014 IKAR a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava uverejnenie vstupenky v publikácii 77 naj Slovensko od J. Laciku. 10.00 05/19/2014
084/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 05/27/2014
085/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 302.62 06/02/2014
086/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 145.50 06/02/2014
087/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 06/05/2014
088/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31.99 06/05/2014
089/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 06/05/2014
090/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 06/10/2014
091/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 06/10/2014
092/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 06/10/2014
093/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 711.34 06/11/2014
094/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 06/11/2014
095/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 18.90 06/11/2014
096/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 38.95 06/11/2014
097/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad servis 30.00 06/11/2014
098/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 06/11/2014
099/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 06/30/2014
100/2014 storno
101/2014 storno
102/2014 storno
103/2014 storno
104/2014 storno
105/2014 storno
106/2014 storno
107/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/03/2014
108/2014 Grupp 5B s.r.o., Popradské nábrežie 2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331.94 07/03/2014
109/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 07/03/2014
110/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 47.08 07/09/2014
111/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 19.55 07/03/2014
112/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 07/09/2014
113/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 07/09/2014
114/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 07/09/2014
115/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 07/09/2014
116/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava SPIN 387.14 07/09/2014
117/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 07/09/2014
118/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 33.56 07/11/2014
119/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 07/11/2014
120/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 748.07 07/11/2014
121/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne 28.80 07/11/2014
122/2014 LAZARSKI s.r.o., Rúbanisko III/54, 984 03 Lučenec servisný zásah, školenie BACH 100.00 07/15/2014
123/2014 SNM, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 zborník 5.80 07/23/2014
124/2014 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad rekonfigurácia počítačov 24.00 07/23/2014
125/2014 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad náplň do tlačiarne -212.40 07/29/2014
126/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,089.00 08/04/2014
127/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 08/05/2014
128/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 08/05/2014
129/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 08/05/2014
130/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 08/05/2014
131/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31.99 08/11/2014
132/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 08/11/2014
133/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 16.82 08/11/2014
134/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 08/11/2014
135/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 45.33 08/11/2014
136/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 32.66 08/11/2014
137/2014 Štefan Kocka Mgr. Art., Mgaurská 37, 974 11 Banská Bystrica reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor.fondu knižnice 175.00 08/14/2014
138/2014 Štefan Kocka Mgr. Art., Mgaurská 37, 974 11 Banská Bystrica reštaurovanie vzácnych tlačí 16.stor.fondu knižnice 3,325.00 08/14/2014
139/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 614.48 08/18/2014
140/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -1,792.00
141/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -7,067.92
142/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 storno -3,552.56
143/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 366.42
144/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 873.58
145/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1,240.00
146/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1,240.00
147/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1,240.00
148/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1,240.00
149/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 splátka 1,234.34
150/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 09/04/2014
151/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108 Bratislava mobil 32.56 09/04/2014
152/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108 Bratislava mobil 3.00 09/04/2014
153/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 09/11/2014
154/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 09/11/2014
155/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 09/11/2014
156/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 09/11/2014
157/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 43.56 09/11/2014
158/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 28.39 09/11/2014
159/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 296.38 09/17/2014
160/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 50.76 09/17/2014
161/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.98 09/17/2014
162/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 494.26 09/26/2014
163/2014 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček kníh "Ochrana osobných údajov" 10.30 09/26/2014
164/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 10/03/2014
165/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 31.99 10/06/2014
166/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 10/06/2014
167/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 758.09 10/07/2014
168/2014 Vodomontáž, M.Šimšaj, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad odbor.prehliadka NTL kotolne 174.20 10/07/2014
169/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 10/08/2014
170/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 5.00 10/08/2014
171/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 100.00 10/08/2014
172/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 136.44 10/09/2014
173/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14.48 10/09/2014
174/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 45.71 10/10/2014
175/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava ISPIN 387.14 10/10/2014
176/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 10/10/2014
177/2014 PÚ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Konzervovanie modr.foriem z dielne E.Montška z Hranovnice 1,500.00 10/10/2014
178/2014 PÚ SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Konzervovanie modr.foriem z dielne E.Montška z Hranovnice 79.00 10/10/2014
179/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Epson 5000N 145.00 10/14/2014
180/2014 Wirus s.r.o., Mládeže 2348/3, 058 01 Poprad Epson 5000N 2,500.00 10/14/2014
181/2014 BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice 400.00 10/15/2014
182/2014 BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice 2,000.00 10/15/2014
183/2014 BAMBOW, Ing.M.Bobáková,Inovecká 2826/2,052 01 Sp.N.Ves Katalóg-Výroba modrotlač.z dielne E. Montška z Hranovnice 5,000.00 10/15/2014
184/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 10/16/2014
185/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 10/16/2014
186/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 10/16/2014
187/2014 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová servisná prehliadka 90.00 10/30/2014
188/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad úrok z omeškania 4.24 10/30/2014
189/2014 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad kancelársky materiál 521.57 10/30/2014
190/2014 VIAMART s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad knihy 31.00 11/05/2014
191/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 31.99 11/05/2014
192/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok 3.00 11/05/2014
193/2014 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina 1,089.00 11/05/2014
194/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 11/05/2014
195/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 581.09 11/10/2014
196/2014 GTS s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 11/10/2014
197/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 132.70 11/12/2014
198/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 40.97 11/12/2014
199/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 20.39 11/12/2014
200/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právna pomoc 66.38 11/12/2014
201/2014 Ascalon Media House s.r.o., Turčianka 16, 821 09 Bratislava knihy 167.17 11/13/2014
202/2014 Mária Faltinová, Jarná 3049/1, 058 01 Poprad komis.predaj 60.00 11/18/2014
203/2014 SNK, Námestie J.C.Hronského 1, 036 01 Martin servisný poplatok za používanie Knižnično-informač.systému 132.78 11/18/2014
204/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn - preplatok 440.36 11/19/2014
205/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn - preplatok 1,557.13 11/19/2014
206/2014 LITERA Šúth Ľubomír, Š.Tučeka 214/99, 99001 Veľký Krtíš knihy 67.52 11/20/2014
207/2014 LITERA Šúth Ľubomír, Š.Tučeka 214/99, 99001 Veľký Krtíš knihy 93.06 11/20/2014
208/2014 Martinus.sk, M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin knihy 203.59 11/21/2014
209/2014 Štefan Hamza Christiania, Námestie sv. Egídia 27/65, 058 01 Poprad knihy 5.18 11/26/2014
210/2014 Pavol Husár-Kominárske práce kominárske práce 39.84 11/26/2014
211/2014 Benjamín Beluš, Májová 14, 053 04 Spišské Podhradie komis.predaj 128.60 12/01/2014
212/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn nedoplatok 23.04 12/01/2014
213/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 23.04 12/01/2014
214/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn preplatok 6.65 12/01/2014
215/2014 Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica 059 60 Vysoké Tatry predplatné 2015 6.60 12/02/2014
216/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 266.35 12/02/2014
217/2014 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad vodné a stočné 43.84 12/02/2014
218/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 12/02/2014
219/2014 Eneco s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov vypracovanie predpokladaných úspor pre objekt PM v PP 2,064.00 12/03/2014
220/2014 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava stravné lístky 619.22 12/08/2014
221/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 3.00 12/09/2014
222/2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobil 32.14 12/09/2014
223/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 6.00 12/09/2014
224/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 1,033.00 12/09/2014
225/2014 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn 615.00 12/09/2014
226/2014 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica predplatné časopisov 74.78 12/09/2014
227/2014 Asseco Solutions, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava konzultácie ISPIN 179.26 12/09/2014
228/2014 BENESTRA s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava internet 14.82 12/09/2014
229/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 131.45 12/11/2014
230/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 14.57 12/11/2014
231/2014 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mesačný poplatok 50.81 12/11/2014
232/2014 TOPART 96 s.r.o., Ul. 1. mája 4, 058 01 Poprad propagačný materiál 21.00 12/15/2014
233/2014 Brantner s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad odvoz  lístia 24.66 12/16/2014
234/2014 JUDr. J. Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad právnička 66.38 12/22/2014
235/2014 Livonec s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad požiarna ochrana 25.88 12/22/2014