Podtatranské múzeum v Poprade pokračuje v reštaurovaní vzácnych tlačí

Podtatranské múzeum v Poprade má z celkového počtu 30 tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, zreštaurovaných už 22 tlačí.

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade kontinuálne už od roku 2010, realizuje reštaurovanie tlačí 16. a 17. stor., ktoré boli vyhlásené Ministerstvom kultúry SR za historický knižničný fond. Z celkového počtu 30 tlačí, sa vďaka podpore MK SR a neskôr Fondu na podporu umenia podarilo celkovo zreštaurovať 22 ks, čo nám umožnilo prezentovať ich na verejnosti formou prednášok, výstav, článkov, či vystúpením na vedeckých konferenciách. Naším zámerom je postupne zreštaurovať všetky tlače 16. a 17. storočia vo fonde muzeálnej knižnice, ktoré boli vyhlásené MK SR za historický knižničný fond. Reštaurovanie, vďaka podpore Fondu na podporu umenia, pokračovalo aj v roku 2018. Zreštaurované boli 3 tlače, 1 tlač 16. stor. a 2 tlače 17. stor., ktoré sú významnými historickými dokumentmi. Ich stav pred reštaurovaním neumožňoval ich využívanie a bez odborného zásahu by im hrozilo ďalšie poškodzovanie. Vypracovanie reštaurátorského zámeru, komplexné reštaurovanie a dokumentáciu, zabezpečil Mgr. art Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov SR, vo svojom reštaurátorskom ateliéri v Banskej Bystrici. Na samotnom reštaurovaní pracoval spoločne s reštaurátormi v jeho tíme v zložení: Peter Ližbetin, Martin Petrinec a Bc. art Marek Kocka. Reštaurátorský zásah vdýchol tlačiam takpovediac nový život a sú plnej kráse pripravené slúžiť, či ako študijný materiál alebo na výstavné a prezentačné účely v rámci podujatí konaných v múzeu. Po zreštaurovaní všetkých 30 tlačí plánuje Podtatranské múzeum v Poprade vydať publikáciu, ktorá ich kompletne predstaví verejnosti.

V roku 2018 boli na základe prostriedkov získaných z Fondu na podporu umenia zreštaurované tieto 3 vzácne tlače.

Sig. 6306 SELNECKER, Nicolaus: Christlicher bericht Wie sich ein jeder Christ in Sterbensleufften trœsten vnnd halten soll. Der 91. Psalm ausgelegt ... Leipzig, Jacob Bärwald 1566 nestr. Príväzok : Bez titulného listu: Vorrede D. D. M. Lutheri den Proptzeten Hosea Rok v texte 1568 Kožená väzba, množstvo rukopisných poznámok v texte, zdobené iniciály – teologický spis

Sig. 7602 ZEILLER, Martin: Itinerarium Germaniae Nov-Antiquae. Teutsches Reyßbuch durch Hoch und NiderTeutschland auch angräntzende/ unnd benachbarte Königreich/ ... Straßburg : Lazarus Zetzner, 1632, 675 s. + register Titulný list tlač červeno-čierna, zdobené iniciály, signety, väzba pergamenová – cestovný denník

Sig. 6328 GRUTER, Jan: Loci communes: sive florilegium rerum, et materiarum Ex auctoribus vetustis; theologis, philosophis, oratoribus, historicis, poetis, &c. graecis et latinis, sacris & profanis selectarum … Argentorati /Straßburg/, Sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri 1624, 1447 s. Nápis na titl. liste Hunc. Librum .... Carolus Joh. Edes Kuty cis. 1829, tlač čierna, väzba pergamenová - teologicko filozofické dielo


Galéria k článku