Podtatranské múzeum v Poprade spúšťa novú službu audio sprievodcov pre návštevníkov

Projekt "Audio sprievodca novej stálej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov" z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Project “Audioguide of new permanent exposition Poprad and surrounding in the mirror of ages” was supported from public funds by Slovak arts council.

Podtatranskému múzeu v Poprade sa podarilo zakúpiť 8 kusov moderných audio sprievodcov s nabíjacou stanicou a opäť tak zmodernizovalo stálu expozíciu "Poprad a okolie v zrkadle vekov".

Podtatranské múzeum v Poprade neustále pracuje na vylepšení a modernizácii svojich služieb pre návštevníkov. Najnovší prírastok - audio sprievodcov je možné využiť pri prehliadke expozície "Poprad a okolie v zrkadle vekov". Nový prvok je určený predovšetkým individuálnym návštevníkom, ktorí z rôznych dôvodov majú ťažkosti s čítaním sprievodných textov a popisiek v expozícii – seniorom, čí zrakovo postihnutým návštevníkom. Audio sprievodca je, ale k dispozícii aj všetkým návštevníkom, ktorí o službu prejavia záujem. Zvuková stopa v slovenskom jazyku má 57 minút a 50 sekúnd a v expozícii je s tým spojených 30 zastavení. Návštevník si po zadaní čísla od 101 do 130 vypočuje zvukovú nahrávku v slovenčine, ktorá ho komplexne prevedie expozíciou a oboznámi s dejinami Popradu a okolia. Zvukovú stopu načítal Lukáš Šepták z Prešova. Text vychádza zo sprievodných textov, ale bol doplnený o nové informácie a zaujímavosti. Návštevníci múzea tak majú možnosť ešte komfortnejšej prehliadky expozície.

Podtatranské múzeum už v týchto dňoch začína pracovať na anglickej mutácii textu a v budúcnosti uvažuje aj o ďalších jazykoch.

Služba nie je spoplatnená. Audio sprievodcu dostane návštevník na požiadanie k vstupenke za finančnú zálohu, ktorá mu bude po prehliadke expozície a odovzdaní zariadenia, vrátená.


Galéria k článku