Nominácia na Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018

Od roku 1992 sa na Slovensku organizujú Dni európskeho kultúrneho dedičstva / DEKD (European Heritage Days). Súčasťou oficiálneho otvorenia DEKD je každoročne aj odovzdávanie prestížnych výročných cien revue Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvo, ktorá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udeľujú ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ceny udeľuje v desiatich kategóriách. Podtatranské múzeum v Poprade sa zapojilo do výzvy na predloženie návrhu na nomináciu v kategórii EXPOZÍCIA za rok 2018 . S potešením oznamujeme, že sa Podtatranské múzeum v Poprade dostalo so užšieho výberu troch nominovaných v spomínanej kategórii spomedzi siedmych kandidátov.

Znenie užšej nominácie: Marek Ružinský a Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci DREVONA Interiors, s. r. o., Scanstudio, s. r. o. a King Media, s. r. o. za expozíciu Poprad a okolie v zrkadle vekov. Expozícia bola sprístupnená 28. 03. 2018

Súčasťou predloženého návrhu na nomináciu bolo aj sprístupnenie virtuálnych prvkov vytvorených v rámci tvorby novej expozície, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Celkovo spomedzi vyše stovky navrhovaných objavov, prírastkov, prezentačných podujatí, titulov, odborných a dobrovoľníckych aktivít, vedeckých a popularizačných projektov a produktov z oblasti ochrany, poznávania a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva bolo vybraných 35 užších nominácií v desiatich kategóriách.

Podtatranské múzeum v Poprade bolo rovnako v minulosti laureátom ceny revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá a získalo dve hlavné ceny v kategóriách OBJAV za rok 2006 , tiež v kategórii VÝSTAVA za rok 2013 .


Galéria k článku

Zdroj: