Nulová bankovka s tematikou erbov

Podtatranskému múzeu v Poprade sa podarilo získať ďalší zaujímavý prírastok do fondu numizmatiky. Stala sa ním nulová bankovka s tematikou erbov mestských častí Popradu. Naša inštitúcia získala dva exempláre.

Prvá písomná zmienka o meste Poprad pochádza už z roku 1256. Práve toto číslo má jedna z bankoviek, ktorá sa stala súčasťou zbierkového fondu numizmatiky v Podtatranskom múzeu v Poprade. Ďalší dôležitý dátum pre súčasnú „bránu do Vysokých Tatier“ bol 1. január 1946, keď bolo nariadené spojenie troch podtatranských mestečiek – Popradu, Veľkej a Spišskej Soboty do jedného mestského celku s názvom Poprad. Takto boli položené základy mesta v jeho súčasnej podobe, keď sa v ďalších rokoch postupne pripojili ďalšie dve mestečká – Stráže pod Tatrami v roku 1960 a Matejovce pri Poprade v roku 1974. Dnes má Poprad šesť mestských častí. Tou poslednou najmenšou je Kvetnica, ktorá však nikdy nebola samostatnou obcou, ale bola budovaná ako prímestská rekreačná časť a postupne sa pretransformovala do samostatnej mestskej časti.

Druhá bankovka nesie práve číslo 1946, čím odráža druhý významný rok v dejinách mesta. Na bankovke sa ďalej nachádzajú erby všetkých mestských časti Popradu zľava:

  • Spišská Sobota s erbom, ktorému dominuje Svätý Juraj v brnení zabíjajúci strieborného draka.

  • Veľká s erbom, ktorému dominuje strieborné rameno Svätého Jána Evanjelistu držiace zlatý kalich. Z kalicha vylieza strieborný drak.

  • Poprad s erbom, ktorému dominuje Svätý Egídius odetý v bielej sutane a červenom plášti. V ľavej ruke drží zlatú berlu a v pravej ruke zlatý šíp.

  • Stráže pod Tatrami s erbom, ktorému dominuje na okrúhlom zlatom podnose strieborná hlava Svätého Jána Krstiteľa s čiernymi vlasmi a bradou.

  • Kvetnica s erbom, ktorému dominuje strieborná ruža so zlatým semenníkom a okvetnými lístkami.

  • Matejovce pri Poprade s erbom, ktorému dominuje mäsiarska sekera ako symbol Svätého Mateja. Jej rukoväť je prekrížená mečom.

Erby sú zoradené v polkruhu nad panorámou súčasného mesta Poprad. Nad ňou sa ešte nachádza erbový štít Popradu. Ten sa v zmysle štatútu mesta Poprad samostatne používa ako erb mesta. Zobrazuje strieborné tatranské štíty a pod nimi dva skrížené červené šípy.


Galéria k článku

Zdroj: