Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade.

Podtatranské múzeum v Poprade sa v rámci fondu umenia v roku 2018 zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia v programe 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade“. Cieľom projektu bolo reštaurovať diela na papierovej podložke, ktoré sú súčasťou novej expozície, pričom bola nevyhnutná ich odborná revízia, ošetrenie a reštaurovanie. Diela neprešli doposiaľ odbornou revíziou, vykazovali mechanické a biologické poškodenia, znečistenia a úbytky hmoty. Celkovo sa na dielach prejavovala krehkosť a degradácia, tým bola znehodnotená ich vizuálna stránka, tiež bola obmedzená aj ich prezentácia. Diela pochádzajú zo starých zbierok a neboli doposiaľ verejnosti prezentované. Zámerom projektu bolo tieto autentické vizuálne záznamy, dokumenty doby reštaurovať, prinavrátiť im pôvodnú podobu a prezentovať ich v rámci expozície, kde sú určujúcimi prvkami jednotlivých častí expozície s názvom „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade.

Reštaurovanie diel, na papierovej podložke z fondu Podtatranského múzea v Poprade z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2 000,00 €, Podtatranské múzeum v Poprade zaplatilo v rámci reštaurovania z vlastných zdrojov sumu 106,00 €.

V rámci reštaurovania a odborného ošetrenia boli vykonané odborné zásahy na dvoch kolorovaných rytinách: „Vodopád vo Velickej doline“ z roku 1799, ktorej autorom je Erasmus Schröt a na diele “Požiar vo Veľkej“, dielo je z roku 1830. Odborne ošetrená bola tiež kresba od spišskosobotského rodáka Eugena Wallachyho s názvom „Gánovce – Filice“ z roku 1900, na ktorej je pohľad na travertínovú kopu – Hrádok, ktoré je náleziskom neandertálskeho človeka. Projekt bol realizovaný v období júl 2018 - jún 2019. Zbierkové predmety sú súčasťou expozície Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4.

Názov odbornej aktivity: Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade.

Zdroje, podpora:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia – 2 000,00 €, Podtatranské múzeum v Poprade - 106,00 €

Začiatok a koniec odbornej aktivity: júl 2018 - jún 2019
realizátor odborného ošetrenia a reštaurovania: Mgr. art. Jarmila Tarajčáková ArtD.
autor projektu: Mgr. art., Mgr. Marek Ružinský, Podtatranské múzeum v Poprade

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie (dokumentu).


Galéria k článku