Modrotlačiarsky mangeľ - kompletné ošetrenie a konzervácia

Podtatranské múzeum v Poprade realizovalo v obci Hranovnica projekt s názvom „Modrotlačiarsky mangeľ - kompletné ošetrenie a konzervácia“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt bol financovaný z prostriedkov získaných z Fondu na podporu umenia vo výške 11 585 €, a spolufinancovaný obcou Hranovnica vo výške 610 €.
V termíne 08.2.2019 – 01.06.2019 prebehlo ošetrenie a konzervácia najviac poškodených a drevokazným hmyzom napadnutých častí modrotlačiarskeho mangľa, ktorý je zbierkovým predmetom Podtatranského múzea v Poprade. Cieľom konzervácie je okrem ošetrenia predmetu aj jeho prezentácia v objekte modrotlačiarskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici, kde je mangeľ umiestnený na svojom pôvodnom mieste „in situ“. Realizátorom konzervačných prác bol Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča.
V súčasnosti obec Hranovnica, ktorá je vlastníkom objektov modrotlačiarskej dielne Elemíra Montška, zabezpečuje rekonštrukciu týchto objektov, ktoré sú zapísané v zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 4487 ako Dielňa modrotlačiarska. Mangľovňa, v ktorej je umiestnený modrotlačiarsky mangeľ, je súčasťou tejto dielne.
Korene hranovnickej dielne siahajú do prelomu 19. a 20. storočia. Posledným modrotlačiarom pracujúcim v tejto dielni bol Elemír Montško, ktorý sa stal vyhľadávaným farbiarom v širokom okolí. Prestíž hranovnickej dielne dokladovalo aj vlastníctvo mangľa. Toto zariadenie postavili štyria bratia Liptajovci z Muráňa v roku 1927, po požiari predchádzajúceho mangľa. Tvorí ho 11 metrov dlhá debna, konštrukcia mangľa a drevená mangľovacia plocha, pri jeho zhotovení sa použili 3 tony dreva. Mangeľ sa uvádzal do pohybu prevodovým mechanizmom, ktoré využívalo konskú silu (gápeľ). V súčasnosti patrí k jedným z mála zachovaných mangľov na Slovensku a je jedinečný svojimi rozmermi. Začiatkom roka 2016 sa modrotlač zapísala do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2018 bola zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, preto Podtatranské múzeum v Poprade plánuje aj naďalej prostredníctvom rôznych zdrojov financovania chrániť, zachovávať a prezentovať modrotlačiarstvo, remeslo, ktoré bolo v minulosti rozšírené na celom Slovensku.
Cieľom Podtatranského múzea v Poprade v spolupráci s obcou Hranovnica je sprístupniť kompletne obnovené priestory modrotlačiarskej dielne, ktoré ponúknu stálu výstavu modrotlače, prehliadku modrotlačiarskeho mangľa a prezentáciu tradičnej výroby modrotlače.


Galéria k článku