Na minútku do múzea - archeológia

Dnes Vám prezentujeme predmet pochádzajúci z archeologického výskumu, ktorý v roku 1965 vo Veľkej Lomnici na lokalite Burchbrich vykonal prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc. so svojou manželkou prof. PhDr. Máriou Novotnou, DrSc. Na danej lokalite boli preskúmané zvyšky výšinného opevneného sídliska - pravekého „mesta“ badenskej kultúry, datovaného približne medzi roky 3200 až 2800 pr. n. l. Medzi množstvom archeologických nálezov sa nachádzali desiatky miniatúrnych hlinených sošiek zvierat, o veľkosti asi 5 až 10 centimetrov. Tieto sošky, zachované zväčša vo fragmentoch, nám dokladajú, ktoré zvieratá – divé alebo domestikované - boli vtedajšiemu človeku známe. Medzi figúrkami boli identifikované prevažne ovce a kozy, ale aj hovädzí dobytok, ošípané, pes, z lovnej zveri najmä kôň, jeleň, medveď a diviak. Určenie jednotlivých druhov zvierat je náročné, a to nielen z dôvodu ich čiastočného poškodenia a malých rozmerov, ale prekážkou je aj výrazná štylizácia, ktorá nie vždy umožňuje definovať druhové posúdenie fauny.
Účel výroby týchto sošiek len predpokladáme. Zdá sa, že išlo o náboženské výrobky, kde v rámci rituálov obetovali hlinenú verziu zvieraťa namiesto cenenej živej obety.
Vyobrazená soška predstavuje akiste malé teliatko alebo býčka, a napriek tomu že jej chýbajú časti oboch ľavých nôh, tak nám táto 5 centimetrová hlinená soška zachovala tvorivého génia človeka spred 5000 rokov.


Galéria k článku