Odborné ošetrenie a reštaurovanie výtvarných diel z expozície Podtatranského múzea v Poprade pokračuje

Podtatranské múzeum v Poprade sa v rámci fondu umenia opätovne aj v tomto roku zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia v programe 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel z expozície Podtatranského múzea v Poprade“.

Zámerom múzea je v rámci fondu umenia postupné reštaurovanie výtvarných diel, ktoré sú v zlom alebo nevyhovujúcom technickom stave. Zámerom tohtoročného projektu je reštaurovanie ďalších troch výtvarných diel, ktoré sú súčasťou expozície na Vajanského 72/4 v Poprade. Podtatranské múzeum v Poprade v tomto roku získalo v rámci dotácie systému Fondu na podporu umenia finančné prostriedky vo výške 2 500,00 EUR čo je 80 % z celkového rozpočtu projektu. Podtatranské múzeum v Poprade v rámci spolufinancovania uhradí finančné prostriedky vo výške 625,00 € čo je 20 % z celkového rozpočtu projektu. Celkový rozpočet projektu je 3 125,00 €.

V rámci tohtoročnej dotácie budú odborne ošetrené a reštaurované dve kresby od Viliama Forbergera: Vysoké a Belianske Tatry od Popradu - lavírovaná kresba tušom a grafitom z roku 1884 (obr. 1A, 1B) a kresba uhľom - Znak uhorského karpatského spolku zo začiatku 19. stor. (obr. 2A, 2B), tiež dielo, kresba uhľom od Jána Hálu - Tatranský pastier z roku 1927 (obr. 3).

Diela pochádzajú zo starých zbierok, v minulosti neboli odborne ošetrené ani reštaurované. Sú v nevyhovujúcom technickom stave, po hmotnej stránke vykazujú mechanické a biologické poškodenia, úbytky hmoty a zatečenia, po estetickej sú výrazne znehodnotené. Prezentácia diel je značne problematická. Diela vyžadujú kompletný reštaurátorský zásah, je tiež potrebná deacidifikácia – odkyslenie papierových nosičov, podložiek.
V súčasnosti prebieha na daných dielach reštaurovanie, po odbornom reštaurátorskom ošetrení budú opätovne zaradené do expozície, kde budú prezentované verejnosti v rámci interdisciplinárnej prezentácie zbierok.
Predpokaldaný termín realizácie odbornej aktivity: júl 2021 – jún 2022
Odborné ošetrenie a reštaurovanie, predovšetkým však prezentácia týchto diel je dôležitá z hľadiska významného hodnotného výtvarného prejavu a regionálnej histórie.

„Reštaurovanie a odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“


Galéria k článku