Pripomíname si výročie nedožitých 90-tych narodenín PhDr. Petra Švorca

PhDr. Peter Švorc – kultúrno-osvetový pracovník, etnograf, dlhoročný riaditeľ Podtatranského múzea v Poprade sa narodil 6. júna 1932 v Štrbe. Vzdelanie získal na meštianskej škole vo Važci, v roku 1966 absolvoval Strednú knihovnícku školu v Bratislave. Neskôr pokračoval v štúdiu etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú úspešne ukončil v roku 1973. V 1974 získal titul PhDr. Celú profesionálnu kariéru pôsobil v oblasti kultúry. Od roku 1951 pracoval a od 1954 viedol Okresný dom osvety v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1964 – 1973 pracoval na odbore kultúry v Liptovskom Mikuláši a ako riaditeľ Okresného osvetového strediska v Poprade. Od roku 1974 až do roku 1994, kedy odišiel do dôchodku bol riaditeľom Podtatranského múzea v Poprade. Počas pôsobenia v múzeu a najmä jeho zásluhou sa Podtatranské múzeum v Poprade stalo centrom systematickej výskumnej, publikačnej a prezentačnej činnosti, hlavne v oblasti regionálnej histórie a ľudových tradícií podtatranských obcí. Vďaka jeho organizátorským schopnostiam múzeum získalo objekt meštianskeho domu na námestí v Spišskej Sobote pre potreby múzejných expozícií . V roku 1974 ako súčasť rekonštrukcie objektu na Vajanského ulici v Poprade bola postavená prístavba múzea s novými administratívnymi a depozitárnymi priestormi. Popri funkcii riaditeľa a súčasne aj etnografa múzea pôsobil aktívne vo viacerých spoločnostiach, organizáciách a výboroch, okrem iných bol členom výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti pri Národopisnom ústave SAV v Bratislave, predsedom východoslovenskej pobočky tejto spoločnosti so sídlom v Košiciach, dlhoročným členom výboru Krajskej muzeálnej rady. Výrazný osobný podiel mal na zrode folklórneho festivalu Východná v roku 1953, neskôr tiež Vansovej Lomničky, Zamagurských folklórnych slávností a množstva ďalších kultúrnych podujatí, napr. vianočných programov v jeho rodnej Štrbe. Bol dlhoročným aktívnym členom Matice slovenskej a v roku 1990 inicioval založenie a stal sa predsedom etnografického odboru pri tejto národnej inštitúcii. Bol autorom viacerých samostatných publikácií a zostavovateľom vedeckých zborníkov, množstva odborných článkov, štúdií, televíznych a filmových scenárov, expozícií a výstav. Založil a pôsobil ako zodpovedný redaktor vlastivednej prílohy Podtatranských novín Ozveny histórie, ktorú vydávalo Podtatranské múzeum v Poprade v spolupráci s Podtatranskými novinami. Za svoju aktívnu kultúrno-osvetovú činnosť získal mnoho ocenení, napr. : Zaslúžilý pracovník kultúry (1969), Cena Ministra kultúry SSR (1996), zlatú medailu folklórneho festivalu vo Východnej, Matice slovenskej, Pamätníka slovenskej literatúry a písomníctva Ľudovíta Štúra, Osvetového ústavu a ďalšie.
PhDr. Peter Švorc bol mimoriadne empatickým, ľudským, kolegiálnym a vtipným človekom a má svoje nezastupiteľné miesto v histórii Podtatranského múzea v Poprade.


Galéria k článku

Zdroj:
  • Kollárová, Zuzana a kol.: Biografický slovník mesta Poprad. Poprad 2004, s. 201-202.