Na minútku do múzea - Medaila 50 rokov popradskej Vagónky

Rok 2022 sa v Poprade spája s oslavami stého výročia založenia popradskej Tatravagónky – najväčšieho zamestnávateľa v regióne. My si dnes zaspomíname na 50- te výročie, ktoré tento podnik oslávil v roku 1972 a pri tej príležitosti vydal medailu, ktorú Vám prezentuje tento článok.

V roku 1972 sa Československá socialistická republika snažila o to, aby v rámci svojich možností bola plne sebestačná vo všetkých oblastiach a to platilo aj o ťažkom strojárstve. Vo vtedajšej napätej dobe sa akosi počítalo s tým, že z týchto podnikov v prípade potreby môžu vychádzať aj iné výrobky predovšetkým pre potreby armády a preto bolo v záujme ČSSR, aby všetko fungovalo bez problémov. Vedenie v tom čase dbalo na to, aby pod Tatrami plnohodnotne fungovala Vagónka Poprad. Podnik vyrábal predovšetkým podvozky vozňov, ale vo svojich možnostiach mal aj výrobu kompletných súprav. Tatravagónka traduje svoj vznik do roku 1922, kedy zámočnícka dielňa Halath a spol. v Poprade získala veľkú zákazku na opravu vozňov pre Československé dráhy. Vtedajšia 1. Československá republika krátko po 1. svetovej vojne musela riešiť veľmi veľa problémov a jedným z nich bol práve zlý technický stav vlakových súprav. Košicko - Bohumínska železnica fungovala vtedy sotva 50 rokov, no už v tom čase bola absolútne kľúčovou tepnou pre hospodárstvo mladého štátu a pochopiteľne aj pre život obyvateľstva. Ľudia si na ňu zvykali trochu pomaly, no predsa len to v roku 1922 už bol dôležitý prvok a s tým boli spojené aj potreby väčšieho množstva vozňov, resp. nároky na ich dobrý technický stav.
Firma bola od tohto momentu neoddeliteľne spojená s vlakmi a vozňami a v nasledujúcich 50 - tich rokoch sa z nej stal regionálny gigant.
V roku 1972 Komunistické vedenie ČSSR dbalo na to, aby každý kto si to zaslúžil (alebo aj ten, ktorý si to až tak veľmi nezaslúžil) dostal svoju medailu, odznak, vyznamenanie či akúkoľvek inú pripomienku, ktorá by mu zdôrazňovala, ako dobre sa oňho štát stará a ako dobre sa mu vlastne žije. Nuž a v roku 1972, keď oslavovala Vagónka Poprad svoje okrúhle 50 - te výročie založenia, bolo pochopiteľne nutné vydať pamätnú medailu, išlo predsa o významné výročie významného podniku.
A práve túto medailu prezentujeme v tomto článku.
Podtatranské múzeum v Poprade ju eviduje pod evidenčným číslom N – 5896. Do našich zbierok sa dostala až v roku 1980, o čom napovedá jej prírastkové číslo.

Predmet: Medaila vydaná pri príležitosti 50 - teho výročia založenia Vagónky Poprad
Evidenčné číslo N 5896
Prírastkové číslo 20/81
Averz: V hornej časti sa nachádza vtedajšie logo Vagónky a okolo neho je neurčitý ornament.
V dolnej časti je 4-riadkový nápis:
50
ROKOV
POPRADSKEJ
VAGÓNKY
Po obvode môžeme vidieť jemné rámovanie (obr. 1).
Reverz: V dolnej časti vidno pracujúceho zvárača. V hornej časti je 2-riadkový nápis odkazujúci na oslavy výročia založenia podniku:
1922
1972
Po obvode môžeme vidieť rámovanie (obr. 2).
Hrana medaily je hladká.
Tvar medaily je kruhový a jej priemer je 60 mm, hrúbka medaily je 4 mm.
Váha: 101,1 g
materiál: bronz (Cu+Sn)
farba: hnedá
stav: vynikajúci 1/1
Žiaľ autor návrhu medaily nám zatiaľ nie je známy a taktiež s istotou nepoznáme miesto výroby, avšak – nakoľko ide o kvalitné prevedenie - môžeme sa domnievať, že medaila bola vyrobená v Mincovni Kremnica. Informácia o náklade, v akom vyšla, taktiež nie je známa.


Galéria k článku