Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“.

Podtatranské múzeum v Poprade (1876) patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Svoju činnosť zameriava na akvizíciu, odborné spracovanie, ochranu, výskum, prezentáciu a kultúrno-výchovné využitie zbierok ktoré dokumentujú kultúrno-spoločenský a prírodný vývoj podtatranského regiónu a okresu Poprad. V súčasnosti spravuje viac ako 52 000 kusov predmetov kultúrnej hodnoty z odborov paleontológia, mineralógia, botanika, zoológia, archeológia, história, numizmatika, dejiny umenia, etnológia a knižná kultúra. Koncom roka 2016 bola ukončená komplexná rekonštrukcia objektu múzea na Vajanského ulici. V súvislosti s ukončením rekonštrukcie a sprístupnením časti objektu verejnosti tak vznikol priestor na vznik novej expozície s témou osídlenia podtatranského regiónu od neandertálca po súčasnosť, expozície s názvom „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ (sprístupnená 28.03.2018). Vznikol tak priestor na prezentáciu výnimočných zbierkových predmetov, ktoré neboli doposiaľ verejnosti prezentované, a to v širších súvislostiach v rámci kultúrno-spoločenského života a histórie mesta. V rámci tvorby novej expozície vznikla rovnako potreba expozíciu doplniť a obohatiť o súčasné prezentačné prostriedky, tzn. súčasnú formu muzeálnej prezentácie histórie.

Podtatranské múzeum sa v roku 2018 zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia a vypracovalo projekt v rámci programu 5.2.1. Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá s názvom „Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov“. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 20 000,00 €, Podtatranské múzeum zaplatilo spolufinancovanie vo výške 1 053,00 €.

Výstupmi projektu budú interaktívne prvky v novej expozícii múzea, ktoré budú prezentované prostredníctvom technických zariadení - tabletov, dotykových LCD obrazoviek a tiež televíznej obrazovky. V časti expozície „Praveký človek pod Tatrami“ bude vytvorený digitálny 3D model originálu výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec. Prostredníctvom animácie bude môcť návštevník interaktívnym spôsobom pracovať s modelom mozgovne. Súčasťou bude aj multimediálna videoprezentácia - antropologický vývoj človeka. V časti expozície „Zrod mesta“ bude prezentovaný južný portál z kostola sv. Egídia z Popradu formou rozšírenej reality. Múzeum disponuje originálnymi fragmentmi tohto portálu, takouto formou bude prezentovaný v celku, vo svojej reálnej podobe. Časť expozície „Vo víre udalostí“ bude drevená, vrstevnicová mapa Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti (Posewitzova vrstevnicová mapa) spracovaná do podoby, ktorá bude slúžiť na interaktívnu získavanie informácií. Na základe „načítania“ mapy – 3D modelu, bude možné pomocou tabletov, prostredníctvom rozšírenej reality získať informácie o podtatranských mestečkách, osadách, tatranských plesách a štítoch, významných lokalitách a pamiatkách v spádovej oblasti. Expozícia bude rovnako doplnená o prezentáciu digitalizovaných zbierkových predmetov, ktoré múzeum získalo prostredníctvom digitalizácie zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK.

Pre viac informácií kontaktujte: Podtatranské múzeum v Poprade Tel. č.: 052/772 19 24 E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie (dokumentu).


Galéria k článku