Reštaurovanie vzácnych tlačí v Podtatranskom múzeu v Poprade úspešne pokračuje

Fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade obsahuje 30 ks. vzácnych tlačí , ktoré boli rozhodnutím Ministerstva kultúry SR vyhlásené za Historické knižničné dokumenty a aj preto im je venovaná špeciálna pozornosť a ochrana. Ide o tlače 16. a 17. storočia, ktoré sú významnými historickými dokumentmi a sú zapísané do zoznamu do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR.
Múzeum postupne plánuje zreštaurovať všetky tieto dokumenty, takže v súčasnosti je po reštaurovaní už 25 tlačí, hlavne vďaka príspevku Fondu na podporu umenia, ktorý už niekoľko rokov finančne podporuje naše projekty a umožňuje nám tak zachrániť vzácne historické knižné diela.
V r. 2019 – 2020 boli predmetom reštaurovania 3 vzácne tlače 17. storočia.

Botanické dielo, nemeckého teológa a botanika Petra Lauremberga
Apparatus plantarius tributus in duos libros...
Francofurti ad Moenum, Merian 1654, 165 s., ktorého zreštaurovanie doplnilo kolekciu botanických diel
v našom fonde.

Dielo zaoberajúce sa historickými udalosťami od Gerharda von Stőkkena
Amoenitates Historicae, sive Rerum Selectarum Centuriae Du...
Noribergae, Wolfgangi Jun & Johann. Andree 1658, 1218 s.

Teologické dielo Chronici chronicorum ecclesiastici Liber II.
Francoforti, in officina Aubriana 1614, 1508 s.

Ich stav vyžadoval reštaurátorský zásah, aby sa zastavil proces ďalšieho poškodzovania tlačí a umožnilo sa ich využívanie, či už na študijné alebo prezentačné účely. Pri reštaurovaní múzeum už dlhodobo spolupracuje s reštaurátorom Štefanom Kockom z Banskej Bystrice, ktorý spoločne s kolegami, odvádza skvelú prácu a z jeho rúk vychádzajú skutočne kvalitne ošetrené a zreštaurované diela.


Galéria k článku