Reštaurovanie kolekcie 30 vzácnych tlačí z fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade vyhlásených za HKF ide do finále

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade sa pravidelne zapája do projektov, ktoré sú vyhlasované Fondom na podporu umenia v podprograme 5 .4 .1. Odborné ošetrenie zbierkových fondov, do ktorého je zahrnuté aj reštaurovanie a konzervovanie historických knižničných dokumentov a fondov.
Žiadosti do tohto podprogramu, ktoré posielame už 10 rokov, boli vždy posúdené kladne a múzeum tak získalo každoročne sumu cca 3000 € na reštaurovanie vzácnych tlačí z fondu múzejnej knižnice. Rozhodnutím Ministerstva kultúry SR bolo 30 tlačí z nášho fondu vyhlásených za historické knižničné dokumenty a zapísaných do zoznamu Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR.
Práve týmto vzácnym tlačiam je venovaná špeciálna pozornosť z hľadiska ich ochrany, preto bolo naším zámerom postupne zreštaurovať všetky vyhlásené dokumenty. Náš cieľ máme už v podstate na dosah, nakoľko sa v rokoch 2020 – 21 podarilo vďaka podpore FPU zreštaurovať ďalšie 3 tituly a 1 tlač slovacikálneho charakteru, takže celkovo máme zreštaurovaných 28 vzácnych tlačí. Posledné dve sme zahrnuli do žiadosti, ktorú sme zaslali na FPU tohto roku. Naša kolekcia by sa takto skompletizovala a my by sme mohli pripraviť prezentáciu kompletnej zbierky prostredníctvom publikácie.

V projekte na roky 2020 - 2021 boli zreštaurované tieto diela z oblasti teológie, histórie, geografie a práva.

Sig. 7634
LIPSIUS , Justus Iusti Lipsi Monita Et Exempla Politica. Libri Dvo, Qui Virtutes Et Vitia Principum spectant. Lvgdvni Batavorum, Ex officina Ioannis Maire 1630, 412 s.

Sig. 7609
WERBÓCZ, Stephano de Corpus Juris Hungarici, Seu Decretum Generale Inclyti Regni Hungariae, Partiumque Eidem Annexarum: In Duos Tomos Distinctum Tomus primus ....
Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis JESU 1751, 878 s. - slovacikum

Sig. 7630
LESSIUS, Leonardus Quae fides et religio sit capessenda consultatio Praga, Ex Officina Caspari Kargesii 1610, 283 s. + reg.

Sig. 7622
VARENIUS, Bernhardus Geographia generalis in qua affetiones generales telluris explicantur ... aucta & illustrata ab Isaaco Newton Jenae, Sumptibus Heinr. Christph Crokeri 1693, 864 s.

Ich stav vyžadoval reštaurátorský zásah, aby sa zastavil proces ďalšieho poškodzovania tlačí a umožnilo sa ich využívanie, či už na študijné alebo prezentačné účely. Pri reštaurovaní múzeum už dlhodobo spolupracuje s reštaurátorom Mgr. art. Štefanom Kockom z Banskej Bystrice, ktorý spoločne s kolegami Petrom Ližbetinom a Martinom Petrincom, odvádzajú skvelú prácu a z ich rúk vychádzajú skutočne kvalitne ošetrené a zreštaurované diela.


Galéria k článku