Ochrana botanického fondu v Podtatranskom múzeu v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade spravuje a zveľaďuje aj historickú herbárovú zbierku, ktorá pochádza z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Herbárové položky tvoria prevažne lisované a sušené rastliny na listoch papiera, uložené v špecializovaných škatuliach. Primárna ochrana zbierkových predmetov významnej vedeckej a kultúrno-historickej hodnoty nebola na dnešné pomery už dostatočne prispôsobená. Obalový materiál bol kapacitne poddimenzovaný a vykazoval znaky mechanického opotrebovania. V kontexte potreby odborného spracovania a riešenia interných či externých výskumných úloh a žiadostí bolo zlepšenie prvostupňovej ochrany botanického fondu nevyhnutné.

Podtatranské múzeum v Poprade sa preto v roku 2019 zapojilo do výzvy grantovej schémy Fondu na podporu umenia v rámci programu 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov. Projekt s názvom „Zabezpečenie ochrany herbárovej zbierky Podtatranského múzea v Poprade“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v celkovej výške 2 400 €, pričom Podtatranské múzeum v Poprade vyčlenilo z vlastných zdrojov ďalších 270 € na realizáciu projektovej úlohy.

Finančné prostriedky sa použili na nákup herbárového papiera a 40 ks špecializovaných herbárových škatúľ s charakteristickým výsuvným dnom. Tento ochranný materiál spĺňa nielen potrebné kvalitatívne atribúty na dlhodobú ochranu zbierkových predmetov botaniky, ale zároveň uľahčuje aj manipuláciu s nimi. Podporený projekt umožnil zabezpečiť adekvátnu prvostupňovú ochranu herbárových položiek, čím prispel k zlepšeniu podmienok ich skladovania a minimalizoval riziko ich mechanického poškodenia. Realizácia projektu v konečnom dôsledku pomôže predĺžiť životnosť zbierkových predmetov, ktoré tak aj naďalej budú slúžiť ako výskumný objekt a prezentačno-edukačný materiál v rámci výstavnej činnosti.

Ochrana herbárových položiek je dôležitým aspektom pri spravovaní botanických zbierok a vyžaduje zvýšenú pozornosť, nakoľko súčasťou zbierkového fondu sú popri bežne rozšírených rastlinách aj viaceré endemické druhy, nechýbajú ani glaciálne relikty („svedkovia“ ľadových dôb) či ohrozené a vzácne druhy rastlín ako cenný a hmotný doklad ich historického výskytu.


Galéria k článku