Na minútku do múzea - numizmatika

Práve tieto dni 8. - 14. februára 2021 sa nesú v znamení témy Týždeň manželstva. Rozhodnutie oženiť resp. vydať sa je jedno z najdôležitejších v živote mnohých z nás. Nikdy sa nerodí ľahko, vyžaduje mnoho odvahy a rozhodnosti, veď niektorí skeptici hovoria, že manželstvo nie je slovo, ale rozsudok.
Mnohé pamätné predmety boli v minulosti vydávané pri rôznych športových a spoločenských príležitostiach a tak sa domnievate správne, keď si myslíte, že počin vstúpiť do manželstva bol často ohodnotený – predovšetkým pred rokom 1989, ale aj v 90-tych rokoch – taktiež medailou. A nie hocijakou. Nejednalo sa o univerzálnu medailu s jedným motívom, ale každé mesto – menšie či väčšie - si nechalo navrhnúť vlastnú. Podtatranské múzeum v Poprade má vo fonde numizmatiky niekoľko medailí, ktoré priamo súvisia s témou manželstva a založenia rodiny. Rodina bola považovaná (tak ako dnes) za základný stavebný kameň spoločnosti a keď sa muž a žena rozhodli pre takýto odvážny počin, museli byť patrične ocenení. No a ak ich manželstvo vydržalo dostatočne dlho – strieborná svadba, zlatá svadba atď., boli pre istotu ocenení znova ďalšími pamätnými medailami, aby inšpirovali ostatných. Prezentujeme vybrané medaile, ktoré boli vydané v mestách Poprad (obr. 1 a obr. 2), Kežmarok (obr. 3), Svit (obr. 4) a Spišská Belá (obr. 5) pri príležitosti uzavretia manželstva, či pre tých naozaj odhodlaných, ktorí vydržali - pripomienky dostatočne dlhých výročí. Pre porovnanie sme vybrali aj medailu z Vranova nad Topľou (obr. 6).


Galéria k článku