Čarodejka škvrnitá v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade

Zbierky rastlinných organizmov (tzv. herbár) sú dôležitým východiskovým zdrojom pri výskume súčasného a historického rozšírenia rastlín. Na Slovensku ich spravujú a zveľaďujú rôzne vedecko-výskumné a kultúrne inštitúcie, pričom herbár nájdeme aj v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade. Má významnú vedeckú, kultúrnu a historickú hodnotu, nakoľko mnohé herbárové položky (lisované a sušené rastliny uložené na listoch papiera) boli zbierané v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia.
Herbár múzea obsahuje aj niekoľko desiatok zberov uhorského vedca, lekára a botanika Kolomana Czakóa, ktorý pri svojich botanických potulkách za rastlinami Karpát nevynechal ani územie dnešného Slovenska. K zaujímavým rastlinám z jeho zbierky patrí čarodejka škvrnitá (vedecké meno Mimulus guttatus DC.). Táto 15–50 cm vysoká bylina pôvodom zo Severnej Ameriky má nápadné žlté kvety, ktoré nás upútajú hlavne počas letného obdobia. Najčastejšie rastie na vlhkých miestach pri potokoch a riekach v podhorských a horských regiónoch. Na Slovensku sa hojnejšie vyskytuje v pramennej oblasti rieky Ipeľ (Veporské vrchy) a na viacerých miestach pozdĺž rieky Hron od jej horného toku až po Podunajskú nížinu. Ďalšie lokality ležia v Kremnických vrchoch a Slovenskom stredohorí.
K. Czakó zbieral čarodejku škvrnitú 14. augusta 1885 pri Kremnici. Podrobné štúdium historických údajov a samotného rozšírenia druhu naznačuje, že v Podtatranskom múzeu v Poprade sa nachádza tretí najstarší vierohodný doklad o výskyte čarodejky škvrnitej na Slovensku. Dvojica starších údajov (z júla 1881 a 1885) pochádza tiež z tej istej lokality, ktorá sa následne na prelome 19. a 20. storočia tešila veľkej obľube uhorských botanikov. Ďalší výskum čarodejky škvrnitej sme uskutočnili v spolupráci s kolegami z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Podarilo sa nám prvýkrát pre územie Slovenska zachytiť a odbornej verejnosti predstaviť charakteristickú kombináciu rastlín, ktoré rastú spoločne s čarodejkou škvrnitou a tvoria spoločenstvo opísané v Nemecku pod odborným menom Veronico beccabungae-Mimuletum guttati.
Návštevníci múzea budú mať možnosť vidieť položku čarodejky škvrnitej od K. Czakóa ako aj ďalšie zaujímavosti z rastlinnej ríše v rámci výstavy „Herbár – farebná cesta za poznaním“. Výstava prezentuje genézu obsahovej náplne pojmu herbár a prácu botanika v terénne pri zbere rastlín a následnom štúdiu v období druhej polovice 19. storočia a začiatkom 20. storočia.


Galéria k článku