Tvorivé dielne k výstave "Herbár - farebná cesta za poznaním"

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 s témou "Minulosť vzdeláva" ponúkame v termíne do 23.10.2020 tvorivé dielne k výstave Herbár - farebná cesta za poznaním. Súčasťou podujatia je krátka komentovaná prehliadka výstavy s odborným výkladom autora Ing. Michala Slezáka PhD., riešenie tvorivých úloh v pracovnom liste a výroba vlastného herbaria. V prípade záujmu o tvorivé dielne k výstave Herbár - farebná cesta za poznaním je do termínu 23.10.2020 možnosť objednať školské skupiny na individuálne termíny podľa dohody.

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu