Tvorivé dielne Historické remeslo od praveku po súčasnosť

Podtatranské múzeum v Poprade vás pozýva na tvorivé dielne „Remeslo od praveku po súčasnosť,“ ktoré sa uskutočnia v dňoch utorok-štvrtok 10.-12. septembra 2019 od 9.00-14.00 h v múzeu a jeho areáli.

Pripravili sme si pre vás tkáčsku a hrnčiarsku remeselnícku dielňu. V tkáčskej dielni uvidíte ukážku tkania na vertikálnom tkáčskom stroji a v hrnčiarskej dielni výrobu keramiky ručným modelovaním. Tešiť sa tiež môžete na komentované prehliadky výstavy „Historické remeslo od praveku po súčasnosť.“

Podujatie je určené pre školské kolektívy. Na podujatie je potrebné sa vopred objednať na telefónnom čísle +421 52 772 19 24 alebo e-mailovej adrese info@muzeumpp.sk. Vstupné na podujatie je 1,00 €/žiak alebo 1 kultúrny poukaz/žiak.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu