Škola končí... v múzeu

Príďte s nami osláviť koniec školského roka v múzeu!

Čaká na Vás:

  • fotografický kútik v starej školskej lavici a v dobovom oblečení

  • vtipné kvízy

  • historické vysvedčenie.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 27. - 29. júna 2022 (pondelok - streda) od 9:00 - 13:00 v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4. V prípade pekného počasia budeme čas tráviť vo vonkajšom areáli, upozorňujeme preto deti a pani učiteľky na primerané oblečenie.

Podujatie je určené pre vopred objednané školské kolektívy, objednať sa možno na t. č. 052/7721 924. Vstupné: 1 € na žiaka, vstup každú celú hodinu.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Zmena programu vyhradená.


Galéria k podujatiu