Škola končí ... staň sa malým múzejníkom!

Vážení návštevníci,

Podtatranské múzeum v Poprade, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, Vás pozýva na workshop "Škola končí ... staň sa malým múzejníkom!"

Viete čo je múzeum? Viete, načo sú nám múzeá? Staňte sa malým múzejníkom a všetko sa dozviete. Workshop predstaví poslanie a náplň múzeí. Deti budú mať príležitosť nazrieť do zákulisia múzea, spoznajú jednotlivé činnosti odborných pracovníkov. Zistia, čo všetko sa deje s predmetom predtým, ako ho návštevníci môžu vidieť na výstave či v expozícii. Stanete sa historikmi, archeológmi, botanikmi či numizmatikmi.

Workshop sa uskutoční 21., 25., 26. a 27. júna 2024 (piatok, utorok - štvrtok) v čase medzi 9:00 a 13:00, v priestoroch múzea na Vajanského 72/4. Je určený pre vopred objednané školské kolektívy a vhodný pre žiakov ZŠ. Pre vstup je potrebné vopred sa objednať na t.č. 052/7721 924.

Trvanie: 45 minút/1 vyučovacia hodina

Vstup každú celú hodinu.

Vstupné: 2 €/žiak, pedagogický sprievod zdarma.

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na Vašu návštevu!


Galéria k podujatiu