Remeslo od praveku po súčasnosť

• 3. augusta 2019 • 13.00-18.00 h • Komentované prehliadky výstavy "Historické remeslo od praveku po súčasnosť" • Remeselnícke dielne v areáli múzea: ◦ tkáčska dielňa - tkanie náramkov na hrebeňoch a kartičkách ◦ ukážky tkania na vertikálnom tkáčskom stave ◦ výroba šperkov • Prehliadka expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ doplnená o nové interaktívne prvky • Tvorivé dielne pre deti v amfiteátri múzea • Zvýhodnené vstupné: 2,00 €/dospelí; 1,00 €/deti, žiaci, študenti, seniori, ŤZP • Zmena programu vyhradená! • www.muzeumpp.sk


Galéria k podujatiu