Projekt „KORIDOR“

Cieľ projektu: Zbierka kľúčov so spomienkami, odkazmi, myšlienkami darcov - pamätníkov aj súčasníkov z radov verejnosti. Možnosť a priestor na vyjadrenie názoru. Kľúče ako symbol končiaceho, odchádzajúceho režimu. Kľúče ako symbol otvárania nových možností, novej budúcnosti. Kľúče budú umiestnené na kovových paneloch, ktoré predstavujú symbolické pripomenutie známeho výroku „utvorte koridor“. Koridor je v projekte chápaný ako symbol otvorenosti, slobody, demokracie, prechodu od starého k novému …

Dôležité upozornenie: Verejnosť môže priniesť nepotrebné, staré kľúče, ktoré umiestni – uviaže pomocou trikolórovej stužky na kovové panely. Stužku si môžu vyzdvihnúť v pokladni múzea v čase otváracích hodín. V prípade, ak chce niekto zanechať písomný odkaz, spomienku a pod., môže ich napísať do knihy návštev, umiestnenej v pokladni múzea.

Poznámka: Odkazy by nemali obsahovať vulgárne, hanlivé a nenávistné výrazy urážajúce konkrétne osoby, etnické skupiny a pod. Darcovia kľúčov zostávajú anonymní, po skončení podujatia múzeum kľúče nebude vracať! Po ukončení projektu, bude zbierka kľúčov zdokumentovaná a v budúcnosti použitá pri nasledujúcich výročiach.

Zmena programu vyhradená !

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu