Program 06/2024

PROGRAM PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE
NA MESIAC JÚN 2024

Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Kontakty: tel. č.: +421 52 7721 924, e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk
https://facebook.com/podtatranskemuzeum
https://instagram/podtatranskemuzeum
Otváracie hodiny:
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4:
utorok – nedeľa 9:00 hod. – 12:00 hod, 13:00 - 17:00 hod. (12:00 – 13:00 technická prestávka), pondelok: ZATVORENÉ.
Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 33: OTVÁRAME v stredu 5. júna 2024! streda – piatok 10:00 hod. – 16:00 hod., sobota 13:00 hod. – 17:00 hod. Nedeľa, pondelok, utorok: ZATVORENÉ

S T Á L E E X P O Z Í C I E
• Knieža z Popradu a jeho hrobka
Nová stála expozícia prezentuje návštevníkovi hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. V hĺbke 5 m sa v roku 2005 v Poprade-Matejovciach našla zachovaná zastrešená drevená zrubová stavba s dreveným sarkofágom, spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého. Expozícia poskytuje informácie o spôsobe života a dobe kniežaťa z Popradu, ktorého hrobka je jediným archeologickým nálezom svojho druhu v Európe. Vstup po skupinách, každú celú hodinu. Objednávanie kolektívov na info.poprad@muzeumpp.sk

• Poprad a okolie v zrkadle vekov
Expozícia svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytuje návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade. Vstupné: - kombinovaná vstupenka (celé múzeum): 8,00 €/dospelí; 5,00 €/deti, študenti, ŤZP; deti do 6 rokov bezplatne, 20 €/rodinná vstupenka, 3 €/ školské skupiny - vstup do expozície „Knieža z Popradu a jeho hrobka“: 6 €/dospelí, 3 €/ deti, študenti, ŤZP; deti do šesť rokov bezplatne, 15 €/ rodinná vstupenka, 2 €/ školské skupiny - vstup do expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“: 4 € /dospelí, 2 €/ deti, študenti, ŤZP; deti do šesť rokov bezplatne, 10 €/ rodinná vstupenka, 2 €/ školské skupiny

V Ý S T A V Y
• ALPINI - ŠTEFÁNIK A ČESKO-SLOVENSKÉ LÉGIE
7. jún 2024 – 30 . jún 2024/ 9:00 hod – 12:00 hod., 13:00 hod. – 17:00 hod.

Výstava organizovaná pri príležitosti „5. zrazu Alpini v Európe“ v rámci podujatí 11. ročníka festivalu Viva Italia v Poprade, rozpráva príbeh legendárneho alpinského zboru, ktorý bojoval počas prvej a druhej svetovej vojny. Výstava je zároveň príležitosťou objaviť málo známu časť histórie prvej svetovej vojny, ktorá spája Taliansko so Slovenskom - zrod Československých légií v Taliansku vďaka angažovanosti Milana Rastislava Štefánika, ktorý počas tejto vojny bojoval po boku alpinských vojsk pri Piave. Expozícia je bohatá na fotografický materiál a tiež ďalšie originálne materiály používané počas 1. svetovej vojny.
Autori výstavy:
• Alessandro Zazzeron – prezident Národnej asociácie Alpini, sekcia Slovensko
• Carlo Martinelli – člen národnej rady ANA a zakladateľ historickej skupiny „Militaria 1848 ÷1945 ODV“ (Taliansko)
• Mgr. Pavol Valent, predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, klub Zvolen (Slovensko) • v spolupráci s Pre mesto, o. z.
Výstava je sprístupnená v expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad.
Vstupné na výstavu je súčasťou vstupenky do expozícií múzea. Zmena programu vyhradená.

P O D U J A T I A
• VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
31. 5. 2024 – 2. 6. 2024/ piatok, sobota, nedeľa/9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Medzinárodné podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad 2024, ktorého cieľom je priblížiť krásu našich parkov a záhrad, ako aj zdôrazňovať myšlienky ich aktívnej ochrany, kvalitnej údržby a zmysluplného využívania. Hlavným organizátorom podujatia je nezisková organizácia Národný Trust n.o., ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Pre rok 2024 bola zvolená téma s názvom „Päť zmyslov v záhrade“. Pobyt v záhrade je zmyslový zážitok. Zrakom vnímame nielen veľkosť a tvary záhrady, ale aj jej pestrú farebnosť. Záhrady vyhľadávame aj kvôli upokojujúcim sluchovým zážitkom: spevu vtákov, reči zvierat, bzukotu včiel, šumeniu vetra i žblnkotu vody. Jednoducho, objavovať všetkých päť ľudských zmyslov môžeme takmer v každej záhrade. Vnímanie záhrady všetkými zmyslami nám umožňuje hlbšie sa spojiť s prírodou a rozvíjať vzťah s naším okolím.
Program: - piatok – výtvarný workshop „Päť zmyslov v záhrade“ – pre vopred objednané školské kolektívy - sobota -nedeľa - výtvarný workshop „Päť zmyslov v záhrade“ – pre verejnosť.
Príďte s nami zažiť:
vôňu v záhrade - zahráme si čuchové pexeso
sluch v záhrade - transkripcia zvukov záhrady do výtvarnej podoby
chuť v záhrade - chuťové pexeso
hmat v záhrade - modelovanie z jedlého materiálu
zrak v záhrade - vyskladanie estetickej kompozície zo surovín, ktoré nám záhrada poskytuje.
Podujatie sa uskutoční v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4.
Medzinárodný deň detí – v sobotu 1. júna vstup do múzea pre všetky deti zdarma😊 Pri vstupe iba do záhrady a parku – vstup voľný.
Pri vstupe na workshop „Päť zmyslov v záhrade“ – vstupné súčasťou vstupenky do múzea.
Zmena programu vyhradená.

• OCHRANA PRÍRODY
5. jún 2024/ streda /16:00 hod.
Prednášajúci Ing. Marián Šturcel patrí medzi zakladajúcich členov Podtatranského mykologického klubu Poprad, v spolupráci s ktorým táto beseda vzniká. Je dlhoročným pracovníkom Tatranského národného parku, členom Slovenského zväzu ochrancov prírody, spoluautorom mnohých knižných publikácií. O svojich skúsenostiach a o ochrane prírody nám bude prednášať v Podtatranskom múzeu v Poprade, Vajanského 72/4, v stredu 5. júna 2024 o 16:00 hod.
Vstupné dobrovoľné. Zmena programu vyhradená.

• VERNISÁŽ VÝSTAVY „ALPINI - ŠTEFÁNIK a ČESKO-SLOVENSKÉ LÉGIE“
6. jún 2024/ štvrtok/ 16:30 hod.
Vernisáž výstavy v spolupráci s OZ Pre mesto a OZ Spoločnosť M. R. Štefánika, ktorá je venovaná vojnovým udalostiam prvej svetovej vojny na území severného Talianska v okolí rieky Piava. Výstava je organizovaná pri príležitosti dlhoročného tradičného kultúrno-spoločenského podujatia – festivalu Viva Italia v Poprade. Vernisáž sa uskutoční v expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4, 058 01 Poprad.
Vstup voľný.
Zmena programu vyhradená.

• BOTANICKÉ DNI
10. – 14. jún 2024 /pondelok - piatok
Seminár určený pre múzejných botanikov SR a ČR, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. - 14. júna 2024 v Národnom parku Muránska planina. Organizátori: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Podtatranské múzeum v Poprade a Múzeum Spiša.

• ŠKOLA KONČÍ .... staň sa MALÝM MÚZEJNÍKOM!
21. – 27. jún 2024/ piatok, utorok – štvrtok /9:00 – 13:00 hod.
Viete čo je múzeum? Viete, načo sú nám vlastne múzeá? Staňte sa malým múzejníkom a všetko sa dozviete😊. Tvorivé dielne predstavia poslanie a náplň múzeí. Deti budú mať príležitosť nazrieť do zákulisia múzea, spoznajú jednotlivé činnosti odborných pracovníkov. Zistia, čo všetko sa deje s predmetom predtým, ako ho návštevníci môžu vidieť na výstave či v expozícii. Stanete sa historikmi, archeológmi, botanikmi či numizmatikmi😊.
Tvorivé dielne pre vopred objednané školské kolektívy, vhodné pre žiakov ZŠ. Pre vstup do tvorivých dielní je potrebné sa vopred objednať na t. č. 052/7721 924.
Trvanie tvorivej dielne 1 vyučovacia hodina/45 minút.
Vstupné: 2 €
Zmena programu vyhradená.

V Z D E L Á V A C I E P RO G R A M Y P R E Š K O L Y
https://www.muzeumpp.sk/podujatia/ponuka-vzdelavacich-programov-pre-skoly-2023_2024/

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Zmena programu vyhradená.


Galéria k podujatiu