Ochrana prírody

• OCHRANA PRÍRODY
5. jún 2024/ streda /16:00 hod.
Prednášajúci Ing. Marián Šturcel patrí medzi zakladajúcich členov Podtatranského mykologického klubu Poprad, v spolupráci s ktorým táto beseda vzniká. Je dlhoročným pracovníkom Tatranského národného parku, členom Slovenského zväzu ochrancov prírody, spoluautorom mnohých knižných publikácií.
O svojich skúsenostiach a o ochrane prírody nám bude prednášať v Podtatranskom múzeu v Poprade, Vajanského 72/4, v stredu 5. júna 2024 o 16:00 hod.
Vstupné dobrovoľné.
Zmena programu vyhradená.


Galéria k podujatiu