Noc múzeí a galérií 2020- Vedomostná súťaž Hrajme sa s históriou

Pravidlá súťaže
Organizátor súťaže:
Organizátorom súťaže je Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Autorom kvízu je kurátor numizmatickej zbierky Podtatranského múzea v Poprade Mgr. Pavol Minarčák, PhD.
Názov súťaže:
Hrajme sa s históriou – numizmatika
Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok a Facebooku organizátora.
Trvanie súťaže: PREDĹŽENIE TERMÍNU
Od 11. 11. 2020 – do 15. 01. 2021
Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiaci berie na vedomie, že účasťou v súťaži prejavuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Podtatranského múzea v Poprade ani ich rodinní príslušníci.
Pravidlá súťaže, výhry a spôsob určenie víťazov a odovzdania výhry:
Súťažné otázky budú zverejnené na webovej stránke www.muzeumpp.sk, na FB. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že pošle odpovede na zadané otázky na e-mailovú adresu: sekretariat@muzeumpp.sk. Súťaž začína v stredu 11. 11. 2020, odpovede je potrebné poslať do 15. 01. 2021. Správne odpovede a krstné meno vyžrebovaného úspešného účastníka budú zverejnené na webovej stránke múzea do troch dní od ukončenia súťaže. Vyžrebovaného výhercu bude organizátor kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy. Výhra bude výhercovi odovzdaná na adrese sídla organizátora, prípadne po dohode odoslaná poštou.
Výhra:
Výhrou bude súbor publikácií a propagačných materiálov organizácie.
Informácie ohľadne spracovania osobných údajov:
Organizátor vyhlasuje, že v rámci súťaže bude spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa.
Vyhodnotenie súťaže a správne odpovede nájdete v dokumente na stiahnutie:

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu