Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019 aj v Podtatranskom múzeu v Poprade Podtatranské múzeum v Poprade vás pozýva na podujatie Noc múzeí a galérií 2019, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája 2019 od 17.00 h v múzeu a v jeho areáli na Vajanského ulici.

Podtatranské múzeum v Poprade sa aj v roku 2019 už po niekoľkýkrát zapojí do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Pre návštevníkov si múzeum pripravilo bohatý program. V areáli múzea to bude prezentácia tkáčskej, tokárskej a kováčskej remeselníckej dielne, v múzeu sprístupnenie výstavy Historické remeslo od praveku po súčasnosť a v stálej expozícii múzea predstavenie nových virtuálnych a interaktívnych prvkov. V záhrade múzea v drevených objektoch, ktoré sú najmladším prírastkom Podtatranského múzea v Poprade, predvedú šikovní remeselníci svoju zručnosť v tkáčskej, tokárskej a kováčskej dielni. V prípade nepriaznivého počasia budú ukážky remeselníckych prác presunuté do múzea. V stálej expozícii Podtatranského múzea Poprad a okolie v zrkadle vekov budú mať naši návštevníci prvýkrát možnosť vyskúšať si nové interaktívne a virtuálne prvky. V časti expozície „Praveký človek pod Tatrami“ to bude digitálny 3D model originálu výliatku mozgovne neandertálskeho človeka z Popradu – Gánoviec. Súčasťou bude tiež multimediálna videoprezentácia antropologického vývoja človeka. V časti expozície „Zrod mesta“ bude formou rozšírenej reality prezentovaný južný portál z kostola sv. Egídia v Poprade. Dominantným objektom expozície „Vo víre udalostí“ je 3D model drevenej vrstevnicovej mapy Vysokých Tatier a podtatranskej oblasti, tzv. Posewitzova vrstevnicová mapa. Opäť vďaka rozšírenej realite získa návštevník pomocou tabletov po „načítaní“ mapy informácie o podtatranských osadách, tatranských plesách a štítoch, významných lokalitách a pamiatkach v oblasti. Stálu expozíciu múzea bude dopĺňať nová výstava Historické remeslo od praveku po súčasnosť. „Talentovaní žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre v spolupráci s Archeologickým múzeom v Bratislave dokázali oživiť stopy dávnej histórie výrobou precízne spracovaných replík historických artefaktov. Návštevníci sa tak môžu tešiť napr. na repliku keltského meča starého viac ako 2 200 rokov, ktorý našli archeológovia v nálezisku pri Plešivci“, pozýva na výstavu riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová. Výstava Historické remeslo od praveku po súčasnosť bude trvať do 12. septembra 2019. Prízemie Podtatranského múzea v Poprade patrí už od polovice decembra 2018 hračkám. Sú súčasťou výstavy starožitných hračiek Čaro detstva zo súkromnej zbierky pani Alice Tokarčíkovej, ktorá je držiteľkou titulu TOP zberateľka Slovenska. Okrem toho je držiteľkou šiestich certifikovaných rekordov v Knihe slovenských rekordov. Výstava je prístupná v čase prevádzkovej doby múzea do 30. septembra 2019. Vstupné na podujatie sú 2,00 € pre dospelých návštevníkov a 1,00 € pre deti, žiakov, študentov a seniorov. Bezplatné parkovanie bude možné v bezprostrednej blízkosti Podtatranského múzea na parkoviskách ulíc Francisciho, Murgašova a Mnoheľova.

Expozície Podtatranského múzea v Poprade – pobočka Spišská Sobota sú otvorené podľa pravidelnej prevádzkovej doby počas letnej turistickej sezóny od 12.00-17.00 h.

Podtatranské múzeum v Poprade sa teší na vašu návštevu!

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Podtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi Veľkou a Popradom došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). Podtatranské múzeum v Poprade je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu