Múzeum v "obchoďáku" - U nás taká obyčaj ...

Podtatranské múzeum v Poprade, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, Forum Poprad a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatie Múzeum v "obchoďáku" - U nás taká obyčaj ...

Fašiangové zvyky a tradície spojené s tvorivými dielňami zameranými na výrobu tradičných masiek. Pre účastníkov je pripravené sladké prekvapenie.

Podujatie sa uskutoční vo Forum Poprad - Event zóna na prízemí od 18.-21. februára 2020 od 9.00-17.00 h.

Školské kolektívy sa vopred objednávajú na telefónnom čísle: +421 52 772 19 24 alebo e-mailovej adrese: sekretariat@muzeumpp.sk.

Vstup voľný!

Tešíme sa na vašu účasť!

Zmena programu vyhradená!

www.muzeumpp.sk

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu