Knižka v jarnom šate

Podtatranské múzeum v Poprade a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na tvorivé dielne "Knižka v jarnom šate". V tvorivých dielňach v rámci MARCA - mesiaca knihy si vyrobíme originálne obaly na zošit alebo knihu. Určené sú pre vopred objednané školské kolektívy, vstupné do tvorivých dielní je 1 €. Podujatie sa uskutoční v dňoch 22. - 24. marca 2022 (utorok až štvrtok) v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 72/4, od 9:00 do 13:00 hod (vstup je každú celú hodinu). Prosíme pani učiteľky, aby si deti doniesli vlastné slovníčky alebo zápisníčky, pre ktoré budeme vyrábať originálne obaly.

Objednávať sa môžete na t. č. 052/7721 924 .

Podujatie sa môže uskutočniť aj vďaka nášmu partnerovi KARKI spol. s r.o. Kvetnica - decorative materials, ktorému týmto vyjadrujeme poďakovanie za podporu.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zmena programu vyhradená.

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu