75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami

75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami Prednášajúci: Marcel Maniak, vojnový historik, predseda Historicko-dokumentačnej komisie ObIV SZPB Letnú čitáreň 2019 uzavrie štvrtou prednáškou 75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami vojnový historik a predseda Historicko-dokumentačnej komisie Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) Marcel Maniak. V jeho prednáške si pripomenieme 75 rokov od Slovenského národného povstania. Prednáška bude verejnosť informovať o priebehu SNP pod Vysokými Tatrami. Návštevníci sa dozvedia viac o príprave a priebehu povstania, o osobnostiach a veliteľoch ako aj o vojenských jednotkách a partizánskych skupinách. Autor podrobne priblíži pamätné miesta bojov, represálie nacistov v našom regióne a samotné oslobodenie. Prednášky sa uskutočnia vždy o 20.00 h v amfiteátri múzea. V prípade nepriaznivého počasia budú presunuté do zasadacej miestnosti múzea. Pred každou prednáškou sa uskutoční v čase od 17.00-19.00 h LETNÁ ČITÁREŇ v areáli múzea. Návštevníci budú mať k dispozícii najnovšie čísla odborných a regionálnych periodík. Vstup voľný Zmena programu vyhradená! www.muzeumpp.sk

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu