Aurel Viliam Scherfel *23.4.1835 - +23. 4.1895

Výstava je venovaná významnému chemikovi, botanikovi a lekárnikovi z Popradu Veľkej A. V. Scherfelovi. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti druhej polovice 19. stor. nie len vo Veľkej, ale v celej podtatranskej oblasti. Osobne sa pričinil o vedecký a kultúrny rozmach pod Tatrami, bol zakladateľom a riaditeľom Tatranského múzea vo Veľkej a vďaka jeho neúnavnej práci sa náš región zviditeľnil vo vtedajšej Európe. Na výstave si návštevníci môžu pozrieť výber z jeho herbárových položiek, rukopisy diel z botaniky, rozbory minerálnych vôd , diplomy a vysvedčenia, archeologické nálezy a jeho korešpondenciu.

Dokument na stiahnutie


Galéria k výstave