Od histórie baníctva v Poprade po súčasnosť

Od histórie baníctva v Poprade po súčasnosť Prednášajúci: Slavomír Kyseľa, tajomník Baníckeho cechu horného Spiša Prednášajúci Slavomír Kyseľa nás prevedie Históriou baníctva v Poprade až po súčasnosť. Autor pôsobí ako tajomník Baníckeho cechu horného Spiša so sídlom v Poprade-Kvetnici. Návštevníkom pútavým spôsobom priblíži pozoruhodnú a doteraz do značnej miery opomínanú históriu baníctva v Poprade. Dotkne sa starých banských lokalít v Poprade-Kvetnici od začiatku 14. storočia po 18. storočie, mesta Poprad ako európskej mangánovej veľmoci a zachovávania baníckych tradícií v súčasnosti. Prednášky sa uskutočnia vždy o 20.00 h v amfiteátri múzea. V prípade nepriaznivého počasia budú presunuté do zasadacej miestnosti múzea. Pred každou prednáškou sa uskutoční v čase od 17.00-19.00 h LETNÁ ČITÁREŇ v areáli múzea. Návštevníci budú mať k dispozícii najnovšie čísla odborných a regionálnych periodík. Vstup voľný Zmena programu vyhradená! www.muzeumpp.sk

Dokument na stiahnutie


Galéria k podujatiu