Legislatíva

  • Zriaďovacia listina Podtatranského múzea v Poprade - .pdf
  • Štatút knižnice Podtatranského múzea v Poprade - .pdf
  • Knižničný poriadok Podtatranského múzea v Poprade - .pdf
  • Zákon č. 546-2010 - .pdf
  • Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov - .pdf
  • Príloha 1. k usmerneniu pre konverziu písomných dokumentov - .pdf