PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


----------

Nové vitríny v múzeu aj s dotáciou

Mesta Poprad

Tlačová správa
Poprad, 14.12.2017

Podtatranské múzeum v Poprade v roku 2017 zahájilo práce na inštalácii novej stálej expozície pod názvom „Poprad a okolie v zrkadle vekov“. K najdôležitejším patrila úloha zhotovenia výstavného zariadenia – vitrín do zrekonštruovaných expozičných priestorov. Vitríny boli zhotovené dodávateľsky firmou Drevona Interiors, s. r. o. Bratislava. Finančné prostriedky na ich zhotovenie múzeu poskytol Prešovský samosprávny kraj vo výške 71 942 EUR a Mesto Poprad, dotáciou vo výške 50 000 EUR. Finančné prostriedky z dotácie mesta Poprad boli použité na zhotovenie 25 kusov vitrín a systémového pultu v pokladni múzea. Podtatranské múzeum v Poprade touto cestou osobitne ďakuje  za finančnú dotáciu Mestu Poprad, vedeniu mesta a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva za podporenie a schválenie dotácie.

Čítaj viac...

 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac...

Digitalizácia kultúrneho dedičstva – prezentácia vybraných predmetov -portrét Aurela Viliama Scherfela


PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

FOND UMENIA (VU - vizuálne umenie)

---------------

dielo: portrét Aurela Viliama Scherfela


olej na plátne (originál)
autor: BALLO Eduard tiež (BALLÓ Eduard / Ede)

autorské značenie vpravo dole: Ballo E


rok: 1880-90

rozmery: 115 x 77 cm

---------------

inventárne číslo: 4.130 (staré inv. č. G 4464)

prírastkové číslo: 2014/677

 

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok