PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


----------

 

Oficiálne výsledky v hlasovaní v projekte

MICRO PANORÁMA POPRAD.

Výhercom blahoželáme.

Výsledky:

*1. Ev. kostol Poprad - 115*
*2. Kostol a nám. Sv. Egídia - 112*
*3. Forum Poprad - 99*
*4. Nemocnica Poprad - 96*
____________________________________________
*5. Podtatranské múzeum v Poprade - 95*
6. Kostol a nám. Sp Sobota - 93
7. TG Elektráreň  - 78
8. Futbalový štadión - 35
9. Aqua City - 25
10. Železničná stanica - 25
11. Aréna Poprad - 10
12. Terminál Letisko - 4

 

Prvé štyri víťazné modely si môžu návštevníci pozrieť

počas otváracích hodín v priestoroch

Podtatranského múzea v Poprade - pobočka Spišská Sobota,

spolu s výstavou LEGOVANIE V MÚZEU, do 31. 10. 2017.

 


Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac...

Digitalizácia kultúrneho dedičstva – prezentácia vybraných predmetov -portrét Aurela Viliama Scherfela


PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE

FOND UMENIA (VU - vizuálne umenie)

---------------

dielo: portrét Aurela Viliama Scherfela


olej na plátne (originál)
autor: BALLO Eduard tiež (BALLÓ Eduard / Ede)

autorské značenie vpravo dole: Ballo E


rok: 1880-90

rozmery: 115 x 77 cm

---------------

inventárne číslo: 4.130 (staré inv. č. G 4464)

prírastkové číslo: 2014/677

 

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok