Pohľad na budovu múzea po rekonštrukcii. Január 2017 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac....

 

Ninera z etnografického zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade

V Podtatranskom múzeu v Poprade prebehla digitalizácia zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK.

Zo zbierkových fondov múzea boli na digitalizáciu starostlivo vybrané predmety, ktoré sú vhodné na reprezentáciu muzeálnych zbierok a ktoré majú vysokú kultúrnu hodnotu. Učiniť tento výber bolo ťažkou úlohou pre kurátorov, ktorí museli na základe viacerých kritérií vybrať na digitalizáciu vhodné predmety. Tieto zbierkové predmety zastupujú zbierkové fondy múzea a sú významným materiálom ako pre vedeckých pracovníkov, tak aj pre návštevníkov múzea, ktorým majú byť prezentované.

Z fondu etnografie sa podarilo zdigitalizovať 107 predmetov, ktoré reprezentujú našu ľudovú kultúru. Jedným z týchto predmetov je ľudový hudobný nástroj – ninera, ktorý je súčasťou etnografického fondu Podtatranského múzea v Poprade.

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok