ZATVORENÉllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOTVORENÉ

 

 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac....

 

Rímsky strieborný denár Quintus Caepio Brutus

z numizmatického zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade

 

 

V Podtatranskom múzeu v Poprade prebehla v roku 2015 digitalizácia zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach Prešovského Samosprávneho Kraja (PSK).

Zo zbierkových fondov múzea boli jednotlivými kurátormi na digitalizáciu starostlivo vybrané predmety, ktoré sú vhodné na reprezentáciu muzeálnych zbierok a ktoré majú vysokú kultúrnu hodnotu. Vyselektovať z veľkého množstva zbierok na základe špecifických kritérií tie najlepšie, bola zložitá úloha s ktorou sa museli jednotliví odborní pracovníci našej inštitúcie popasovať. Konečný výsledok však rozhodne stojí za povšimnutie, keďže jednotlivé zdigitalizované zbierkové predmety poslúžia širokej odbornej ako i laickej verejnosti.

Tieto zbierkové predmety zastupujú zbierkové fondy múzea a sú dôležitým materiálom na prezentáciu.

Z fondu numizmatiky sa podarilo zdigitalizovať 100 predmetov, ktoré predstavujú významné dedičstvo po minulých generáciách. Jedným z nich je aj rímsky strieborný republikánsky denár Quinta Caepia Bruta.

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok