Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72,00 25.01.2018
002/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2018 310,93 25.01.2018
003/2018 Autoservis Cehula s.r.o., Štefan Cehula, Mária Cehulová Blahovská, Popradská 228, 059 11 Hozelec Zmluva o reklame a propagácii 250,00 12.02.2018
004/2018 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 39/2018 o platbe členského príspevku na rok 2018 84,00 15.02.2018
005/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka Kúplna zmluva č. 5/2018 - zvlhčovače 26 317,00 21.02.2018
006/2018 Agentúra Papaver s.r.o., Mlynica 97, 059 91 Mlynica Zmluva o spolupráci 01.03.2018
007/2018 Zuzana Kšenžighová, Ing., Budimír 156, 044 43 Budimír Licenčná zmluva č. 7/2018 – použitie fotografie zb. predmetu-portrétu Antónie Ujházy Desewffy 20,00 06.03.2018
008/2018 Pekáreň Hôrka s.r.o., Baran Ján, Hôrka 344, 059 12 Zmluva o spolupráci 09.03.2018
009/2018 Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov Licenčná zmluva č. 9 09.03.2018
010/2018 Štefan Roth, ul. Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad Kúpna zmluva č. 10 – nákup zb.predmetov 1 530,00 13.04.2018