Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Čítaj viac...


Kostra hada z paleontologickej zbierky

Podtatranského múzea v Poprade

V rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prebehla v roku 2015 aj digitalizácia zbierkových predmetov z paleontológie v počte 51 kusov. Všetky digitalizované zbierkové predmety boli z lokality Hrádok v Gánovciach pri Poprade.

Keď načrieme do histórie získania týchto zbierok, je potrebné uviesť, že nálezy na danej lokalite sa začali objavovať v 80- tych rokoch 19. storočia, keď sa otvoril lom na travertín. Pôvodne mala travertínová kopa Hrádok priemer okolo 170 m a bola asi 20 m vysoká. Počas ťažby a pri nasledujúcich výskumoch sa postupne odkrývali vzácne nálezy z paleontológie, ktoré sa umiestnili do Podtatranského múzea v Poprade, Národného múzea v Prahe a iných vedeckých ústavov. Najvzácnejší nález z tejto lokality je výliatok mozgovne neandertálca (ženy, ktorá tu žila pre 105 000 rokmi), ktorý túto lokalitu zaradil medzi významné náleziská neandertálca vo svete. Originál je vo vlastníctve Národného múzea v Prahe.

Čítaj viac...

 

Strojový preklad

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok