Články

Pohľad do histórie mykologických výstav

V septembri tohto roku si pripomenieme v Podtatranskom múzeu v Poprade 30. výročie prvej výstavy  húb, spojenú s poradenskou službou a premietaním diapozitívov.

Prvá výstava s názvom Huby našich lesov sa konala v dňoch 19. 9. 1984 -  20. 9. 1984 v Podtatranskom múzeu v Poprade – Spišskej Sobote. Spolupracovala na nej Základná organizácia Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny v Poprade a Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Prešov, stredisko Poprad. Výstavu navštívilo 523 návštevníkov a vystavovalo sa 80 druhov rôznych húb. Veľkú zásluhu na príprave a organizovaní výstavy mal Ing. Milan Zvara, ktorý bol nielen členom spomínaných organizácií, ale aj uznávaným mykológom. Práve jeho dlhoročné skúsenosti z oblasti mykológie sa stali základom činnosti mykológov v Poprade. Poznal vyše 300 druhov húb, bol autorom mnohých kníh a článkov o hubách, dlhé roky viedol hubársku poradňu.

 

Strojový preklad

Kalendár podujatí

loader