Exkurzia / Gánovce – Hrádok

images/stories/uputavky/foto_gnovce.jpg


Na exkurziu je možné objednať sa od mája 2013.

 

Podtatranské múzeum v Poprade po prvýkrát pripravilo pre organizované školské skupiny možnosť absolvovať exkurziu s archeológom múzea priamo na archeologicko - paleontologickej lokalite, spojenú s prehliadkou stálej expozície Gánovce – životné prostredie neandertálca. Náročnosť programu je prispôsobená veku návštevníkov.

Cieľom podujatia je:

Vytvoriť celodenný program (exkurziu) pre organizované školské skupiny, zaujímavou a atraktívnou formou prepojiť výučbu dejepisu s praktickými vedomosťami do jedného logického celku. Cieľom je aj prehlbovanie vzťahu návštevníkov k múzeu a najvýznamnejšej archeologickej lokalite regiónu.

Viac informácií...

 

 

Strojový preklad