Exkurzia / Gánovce – Hrádok

images/stories/uputavky/foto_gnovce.jpg

Na exkurziu je možné objednať sa od mája.

Podtatranské múzeum v Poprade ponúka pre organizované školské skupiny možnosť absolvovať exkurziu s archeológom múzea priamo na archeologicko - paleontologickej lokalite.

Cieľom podujatia je:

Vytvoriť program (exkurziu) pre organizované školské skupiny, zaujímavou a atraktívnou formou prepojiť výučbu dejepisu s praktickými vedomosťami do jedného logického celku.

Viac informácií...

 

 

 

Strojový preklad