Edičná činnosť

 

Nové publikácie zakúpené do fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade s finančnou dotáciou Fondu pre podporu umenia v roku 2016.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
http://www.fpu.sk/sk/

 

 1. Bořutová, Dana: Architekt Dušan Samuel Jurkovič
 2. Atlas Tatier neživá príroda
 3. Lengyelová, Tünde: Bosorky strigy čarodejnice
 4. Nádaská, Katarína : Čím žila slovenská rodina
 5. Ciulisová, Ingrid: Dejepis umenia na Slovensku
 6. Budaj, Marek: Dejiny sveta od A po Z
 7. Danglová, Oľga: Dekor symbol
 8. Druhá světová válka 1939 – 1945
 9. Bohuš, Ivan: Dr. Téry a Vysoké Tatry
 10. Petránek, Jan: Encyklopedie geologie
 11. Le Goff, Jacquens: Encyklopedie středověku
 12. Viršinská, Miriam: Evanjelická cirkev a.v. v Uhorsku a Slováci v druhej polovici 19.storočia,
 13. Kartaus – Vrteľ: Heraldický register Slovenskej republiky 8
 14. Jesenský, Miloš: História alchýmie na Slovensku
 15. Urbancová, Hana: Jánske piesne na Slovensku
 16. Beranová, Magdalena: Jídlo a pítí v pravěku a středověku
 17. Bohuš, Ivan: J. G.Rainer a Vysoké Tatry
 18. Bizibová, Mária:  Kamene
 19. Kulturní antropologie
 20. Kollár –Ondrejka: Kultúrny atlas Slovenska
 21. Latinčina ešte žije
 22. Schönfelder, Ingrid a Peter: Liečivé rastliny
 23. Dvořák, Pavel: Lovci mamutov a tí druhí
 24. Brenner, Michael: Malé dejiny Židů
 25. Malý lexikón ľudovej kultury Slovenska
 26. Kurz, Karel: Mince starověkého Řecka a Říma
 27. Schumann, Walter: Minerály
 28. Maniak, Marcel: Nedoleteli
 29. Nový pohľad na svet
 30. Strelec, Karol: Oblátnice
 31. Od revolúcie k dualistickému Rakúsko - Uhorsku
 32. Maniak, Marcel: Oslobodenie
 33. Pamiatky siedmych kultúr
 34. Broska, Igor:  Planéta na ktorej žijem
 35. Miroššayová, Elena: Pohrebisko v Ždani
 36. Bohuš, Ivan ml.: Pozdrav z Tatier
 37. Mintalová- Zubercová, Zora: Príbeh vlákna, textilné remeslá na Slovensku
 38. Rakúsko - Uhorsko
 39. Nodl – Šmahel: Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku
 40. Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní
 41. Slováci v prvej svetovej vojne 1914- 1918
 42. Budaj, Marek: Slovenské dejiny 1,2
 43. Jašek, Peter: Slovenskí generáli
 44. Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny
 45. Spišský hrad
 46. Kučera Zdeněk: Staré mapy naši země 2- Müllerovy mapy
 47. Glatz – Jiroušek: St. Georgs – Kirche
 48. Súčasná architektúra východného Slovenska
 49. Jiroušková, Jana: Svatební rituály u nás a ve světě
 50. Damankoš, Marián: Svetové dejiny 1
 51. Bohuš, Ivan: Szontághovci a Vysoké Tatry
 52. Bohuš, Ivan: Štefan Zamkovský a Vysoké Tatry
 53. Bohuš, Ivan: Tatranské doliny v zrkadlení času
 54. Bohuš, Ivan ml.: Tatranské chaty – majáky v mori skál a snehu
 55. Turci v Uhorsku I.
 56. Turci v Uhorsku II.
 57. Bohuš, Ivan: Tatranské chaty
 58. Lengyelová Tünde: Život na šľachtickom dvore. Odev, strava ...
 59. Labanc, Peter : Vývoj šľachty na Spiši
 60. Segeš, Vladimír: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov
 61. Togner, Milan: Stredoveká nástenná maľba na Spiši
 62. Zem - Základný kameň rodinnej knižnice
 63. Soukup, Václav:  Antropologie
 64. Mintalová- Zubercová, Zora: Vianoce na Slovensku
 65. Výtvarné, technické, zvukové a interpretačné hodnoty
 66. Prírodné pletivá v tradičnej a súčasnej slovenskej kultúre
 67. Ľudové kováčstvo - Techniky a funkcie výzdoby
 68. Keramika - Staré techniky pre nový život
 69. Huncút v regióne Spiš
 70. Historia Scepusii Vol I.
 71. Staré Slovensko  1
 72. Hreha, Rastislav – Šiška, Stanislav: Bukovohorská kultúra na Slovensku
 73. Juraj Žáry: Dvojloďové kostoly na Spiši
 74. Vladimír Wagner: Gotické tabuľové maliarstvo na Slovensku
 75. Slovenské ľudové umenie II. Keramika, rezba, maľba
 76. Ján Bakoš: Dejiny a koncepcie stredovekého umenia na Slovensku
 77. R. Lander, O. Herbenová: Historický kostým

 

 

Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici

images/stories/edicna_cinnost/21.jpg

 

 

Bekešová, Elena: Výroba modrotlače z dielne  Elemíra Montška v Hranovnici. Katalóg výstavy vydaný pri príležitosti  720. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hranovnica. Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2014.

 

Život za kláštornými múrmi

images/stories/edicna_cinnost/sprievodca.jpg

Život za kláštornými múrmi. Sprievodca k výstave venovanej 1150. výročiu kresťanskej misie Konštantína a Metoda na našom území. (Zostavil Matúš Hudák) Poprad, Podtatranské múzeum v Poprade, 2013.

 

Gánovce nálezisko neandertálskeho človeka a jeho životné prostredie

Gánovce nálezisko neandertálskehho človeka a jeho životné prostredie


Gánovce nálezisko neandertálskeho človeka a jeho životné prostredie. Katalóg špecializovanej expozície 1969 – 2009. Pri príležitosti 40. výročia inštalácie a otvorenia stálej expozície v Podtatranskom múzeu v Poprade.(Zostavila Magdaléna Bekessová) Poprad, Podtatranské múzeum, 2009.

 

Neandertálec z Gánoviec

Neanderálec z Gánoviec


Neandertálec z Gánoviec. Zborník príspevkov zo seminára pri príležitosti 80. výročia nálezu neandertálca v Gánovciach. (Zostavila Magdaléna Bekessová) Poprad, Podtatranské múzeum, 2007.

 

Farbiar Elemír Montško a jeho dielňa

Farbiar Elemír Montško a jeho dielňa

Tkáčová, Monika: Farbiar Elemír Montško a jeho dielňa. Poprad, Podtatranské múzeum 2007.

 

Podtatranské múzeum v Poprade 1876 – 2006

Podtatranské múzeum v Poprade 1876 – 2006


Bekessová, Magdaléna a kol.: Podtatranské múzeum v Poprade 1876 – 2006. Monografia pri príležitosti 130. výročia založenia múzea. Poprad, Podtatranské múzeum 2006. - 85 s.

 

Archeológia v múzeách

Archeológia v múzeách
Archeológia v múzeách. (Zborník príspevkov zo seminára v Podtatranskom múzeu v Poprade). (Zostavil: Peter Roth). – Nitra: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, Stredoslovenské múzeum, Poprad: Podtatranské kultúrne centrum, Podtatranské múzeum, 1998. – 86 s.

 

Stránka 1 z 3

«ZačiatokDozadu123DopreduKoniec»

Strojový preklad