Výstavy

Reštaurovanie-remeslo,alebo umenie?

Reštaurovanie kníh, knižných väzieb a listinných dokumentov ako súčasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Výstava je pripravená pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva Poprad 2014

a predstaví práce reštaurátorov:

Mgr. Alexandry Šamkovej

Mgr. Art. Štefana Kocku

Petra Ližbetina

Martin Petrinca

 

 

Návštevníci môžu obdivovať zreštaurované diela 16. storočia z historického knižničného fondu Podtatranského múzea

v Poprade, mortuáriá zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a ďalšie práce reštaurátorov.

 

 

Otec Husz


images/stories/vystava_plagat/plagt a4.jpg

Výstava približuje prostredníctvom dokumentov a fotografií život a aktivity významnej osobnosti mesta Poprad, Dávida Husza. Dávid Husz (1813 – 1889), obnovil a rozšíril pivovar v Poprade, vybudoval rozsiahly turisticko – kúpeľný komplex v Poprade, známy ako Huszov park, založil a finančne podporoval prvý sirotinec v Poprade, finančne podporoval aktivity evanjelickej cirkvi a.v. v Poprade, bol zakladajúcim členom Uhorského karpatského spolku, daroval  pozemok s oplotením na výstavbu budovy Karpatského múzea v Poprade(súčasné Podtatranské múzeum), zaviazal sa finančne múzeum podporovať až do svojej smrti, svoje stavebné skúsenosti využil pri výstavbe prvých turistických chát v Tatrách a v okolí Popradu.


 

 

 

Fotogaléria:

 

Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012

images/stories/vystava_plagat/kniezacia hrobka.jpg

Záchranný výskum Archeologického ústavu SAV v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pri stavbe priemyselného parku (2006) odkryl hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. Vo výnimočných pôdnych podmienkach v hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických i bronzových nádobách a prútených či lykových košíkoch. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata. S pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je kniežací hrob z Popradu jediným svojho druhu v Európe. Výstava „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008-2012 prezentuje laickej verejnosti i odborníkom dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára. Konzerváciu i detailný výskum nálezu spolu s našimi odborníkmi i bádateľmi z ďalších štátov vykonávajú špecialisti zo Schleswig-Holsteinische Landesmuseen a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie zo severonemeckého Schleswigu. Celý nález bude po ukončení konzervácie  koncom roku 2015 inštalovaný v Poprade ako unikátny pamätník dávnej histórie Slovenska.

POZOR !  VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 21. 9. 2014 !

Sprievodné podujatia k výstave TU

 

 

Strojový preklad

Kalendár podujatí

loader